Динаміка політичних трансформацій як сучасний критерій демократизації

  • Володимир Торяник ВПНЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
Ключові слова: політичні трансформації, інституційна динаміка, транзитологія, демократичний перехід, політичні зміни, демократизація, бізнес-еліти, реформи

Анотація

У статті розглянуто динамічні моделі структурування політичних трансформацій, виявлення специфічних рис рівнів політичних трансформацій. Обґрунтовано можливості встановлення об’єктивного зв’язку між політичними та економічними чинниками формулювання порядку денного трансформацій.Метою даної статті є встановлення методики взаємодії рівнів та тенденцій політичних трансформацій, яка формує своєрідну модель взаємовідносин між інститутами.Методи дослідження. Використано структурно-функціональний метод для аналізу централізаторських принципів єдиного управління державою та зміни на пошук компромісних моделей управління територіями; метод порівняння застосований для виявлення ключових питань у формуванні моделі трансформаційних відносин між центрами і регіонами у новоутворених державах, зокрема зосередження влади і реального контролю над ресурсами; метод ретроспективної реконструкції для аналізу поглядів на взаємодію рівнів трансформацій у сучасних соціально-гуманітарних дисциплінах.Результати. Дано оцінку взаємодії рівнів трансформацій в сучасному демократичному суспільстві та впливу різноманіття політичних інститутів, які мають можливості вільно формувати порядок денний та вимоги до політичної трансформації. Доведено, що приклад політичних процесів сучасної України засвідчує можливість формування сучасних політичних сил та громадсько-політичних проєктів. Акцентовано увагу на реалізації представництва владних груп, як принципу загальнодержавної політики, які можуть вступати у конфлікт з завданнями політичних трансформацій. Розкрито механізми динамізації політичних трансформацій, які становлять основу взаємодій центральних та регіональних рівнів трансформаційних процесів. Відзначено специфіку взаємодії тенденцій економічних і політичних трансформацій у побудові стабільних та конструктивно орієнтованих відносин між державною владою та підприємцями. Запропоновано обґрунтування патронування реформаторськими владними командами бізнесу на певних територіях з метою забезпечення ресурсної та електоральної підтримки, як одного з базових процесів інституалізації сучасних політичних трансформацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dolzhenkov, O. O. (2013) Politychna ta sotsialna transformatsiia: vzaiemozviazok ta osoblyvosti [Political and social transformation: relationship and features]. Aktualni problemy polityky – Current policy issues, 49, 40–50 [in Ukrainian].

Hohulia, S. O. (2010) Protestantyzm v konteksti polityko-ekonomichnykh transformatsii v sotsiokulturnomu prostori nezalezhnoi Ukrainy [Protestantism in the context of political and economic transformations in the socio-cultural space of independent Ukraine]. Natsionalni pozytsii protestantiv. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv – National positions of Protestants. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, 4, 202–207 [in Ukrainian].

Kalianov, A. V., & Voronkov, S. O. (2013) Innovatsiina polityka rozvytku pidpryiemstva v umovakh transformatsiinoi ekonomiky [Political and social transformation: relationship and features]. Naukovi pratsi MAUP – Current policy issues, 1, 96–102 [in Ukrainian].

Machonin P., Tuček M., Nekola M. (2006). The Czech Economic Elite after Fifteen Years of Post-socialist Transformation. Retrieved from http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7cfd7d6558ee8ca6f8406e0545c3c5b31e5d8195_597_05machonin39.pdf

Matsiievskyi, Yu. (2006) Mizh avtorytaryzmom ta demokratiieiu: politychnyi rezhym v Ukraini pislia “Pomaranchevoi revoliutsii” [Between authoritarianism and democracy: the political regime in Ukraine after the "Orange Revolution"]. Retrieved from https://www.oa.edu.ua/doc/polit/matsievsky/rezymukraini.doc [in Ukrainian].

Mazur, O. H. (2012) Modeliuvannia politychnoi transformatsii v ramkakh realizatsii stratehii staloho rozvytku [Modeling of political transformation within the framework of sustainable development strategy implementation]. Politolohichni zapysky – Political science notes, 6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_20 [in Ukrainian].

Oborotov, Yu. M. (2005) Vid typiv politychnykh system ta yikh transformatsii do analizu derzhavy ta yii instytutiv [From types of political systems and their transformation to the analysis of the state and its institutions]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Current issues of state and law, 25, 70–74 [in Ukrainian].

Stoiko, O. M. (2016). Transformatsiia politychnykh instytutiv u suchasnykh perekhidnykh suspilstvakh [Transformation of political institutes in modern transitional societies]. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; “Lohos” [in Ukrainian]

Sushyi, O. V. (2012). Suspilno-politychni transformatsii v Ukraini u symvolichnykh kontekstakh identychnosti [Socio-political transformations in Ukraine in symbolic contexts of identity]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration, 1, 70–77 [in Ukrainian].

Venhryniuk, L. Ya. (2013) Polityka pamiati yak element transformatsii politychnoi systemy: teoretychni osnovy ta praktychnyi dosvid krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy [The politics of memory as an element of transformation of the political system: theoretical foundations and practical experience of Central and Eastern Europe]. Politolohichni zapysky – Political science notes, 7. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_34 [in Ukrainian].

Vinnichuk, O. (2013) Politychni ryzyky transformatsiinykh protsesiv u krainakh «novoi demokratii» (TsSIe) [Political risks of transformation processes in the countries of the "new democracy" (CEE)]. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku – Ukrainian national idea: realities and prospects of development, 25, 71–76 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Торяник, В. (2020). Динаміка політичних трансформацій як сучасний критерій демократизації . Науково-теоретичний альманах Грані, 23(12), 79-86. https://doi.org/10.15421/1720114
Розділ
Стаття