Структурна архітектоніка повсякденних практик в контексті критичного переосмислення постструктуралістьского синтезу

  • Катерина Настояща Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: повсякденні практики, структура практик, габітус, габітуальний сценарій, протоформа, рефлексивний моніторинг

Анотація

Стаття присвячена темі структури повсякденних практик. Тема повсякденних практик зумовлена рядом проблемних ситуацій, які формують окремі актуальні зони наукового інтересу, об’єднані загальною перспективою. Автор зазначає, що у сучасній соціологічній теорії практик, під практиками розуміються ресурсно-детерміновані рутинізовані соціальні дії, які мають певні атрибуції – характеристики пов’язані з технічним відбуванням практик, як алгоритмом послідовних дій. Досліджуючи структуру практик, автор звертається до напрацювань класиків поструктуралістького підходу – П. Бурдьє і Е. Гіденса, залучаючи до аналізу введені їм поняття – габітусу і рефлексивного моніторингу. Обґрунтовується, що габітус є центровим поняттям практик. Проте, як визначає автор, поняття габітусу є надто суперечливим та і широким для застосування в розумінні структури практик. В цьому контексті автор пропонує залучення нового поняття – габітуального сценарію. Габітуальний сценарій видається частиною загального габітусу і є специфічним патерном тілесно-поведінкового алгоритму тієї чи іншої практики. Обґрунтовує автор і доцільність введення в наукову лексику і другого свого поняття – протоформи практик. Введення цього поняття дозволяє, на думку автора, відмітити момент можливої креативності практик. І цей момент є фактом осмислення практик актором, усвідомлення послідовності своїх дій з метою їх трансформації, як удосконалення. Часто модернізація передбачає по суті створення нового габітуального сценарію, тобто появу нової практики. Функція ж рефлексивного моніторингу в структурі практик відтворює функцію контролю за їх відбуванням згідно алгоритму габітуального сценарію. Підсумково автор описує загальну структуру повсякденних практик, визначає роль і функцію кожного із компонентів структурної архітектоніки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alexander, J. C. (1995). Fin de siecle social theory: relativism, reduction, and the problem of reason. London New-York: Verso.

Behtereva, N. P. (2007). Magija mozga i labirinty zhizni [The magic of the brain and the labyrinths of life]. 2th ed. Sankt-Peterburg: Act; Sova [in Russian].

Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. (p. 2). Cambridge : Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1984). Homo Academicus. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press.

Bourdieu, P. (1990). The logic of Practice. London: Cambridge polity press, 1990.

Burd'e, P. (1994). Fieldwork in philosophy [Fieldwork in philosophy]. Burd'e P. Nachala – Bourdieu P. Beginnings.

(pp. 13–57). Moskva : Socio-Logos [in Russian]

Burd'e, P. (1998). Struktura, gabitus, praktika [Structure, habit, practice]. Zhurnal sociologii i social'noj antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology, 1 (2), 44–59. Retrieved from http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/1998/2/4bourd.html [in Russian].

Burd'e, P. (2001). Prakticheskij smysl [Practical meaning]. Sankt-Peterburg : Aletejja [in Russian].

Dejneka, A. V. (2013). Problematika smislu ta smislotvorennja v kontekstі socіologіchnih teorіj Nіklasa Lumana ta Entonі Gіdensa [Problems of meaning and meaning-making in the context of sociological theories of Niklas Luhmann and Anthony Giddens]. Vіsnik Kiїvskogo nacіonalnogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. Socіologі – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociologists, 1, 59–74 [in Ukrainian].

Giddens, A. (1979). Central problems in social theory: Action, structure and contradiction in social analysis. London: Macmillan press.

Giddens, Je. (2003). Ustroenie obshhestva: Ocherk teorii strukturacii [The structure of society: An essay on the theory of structuring]. Moskva: Akademicheskij proekt [in Russian].

Kon, I. S. (1971). K probleme nacional'nogo haraktera [On the problem of national character]. Istorija i psihologija – History and psychology. Moskva [in Russian]

Krasnyh, V. (2002). Jetnopsiholingvistika i lingvokul'turologija [Ethnopsycholinguistics and linguocultural studies]. Moskva [in Russian].

Latur, B. (2002). Dajte mne laboratoriju, i ja perevernu mir [Give me a lab and I'll turn the world upside down]. Logos, 5–6. Retrieved from http://www.ruthenia.ru/logos/number/35/10.pdf.

Nastojashha, K. V. (2020). Povsjakdennі praktiki v sistemі novіtnіh transformacіj stilіv zhittja [Everyday practices in the system of the newest transformations of lifestyles]. Kyiv: FOP Jamchins'kij O.V. [in Ukrainian].

Sayer, A. (1999). Bourdieu, Smith and disinterested judgement. The sociological review, 47 (3), 409.

Shhekotihina, I. N. (2008). Stereotip: aspekty i perspektivy issledovanija [Stereotype: aspects and prospects of research]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina – Bulletin of Leningrad State University named after A.S. Pushkin, 5 (19), 69–80 [in Russian].

Sobolevskaja, M. V. (2014). Geneza ta rozvitok koncepcіj socіal'nogo porjadku ta socіal'noї іntegracії u neofunkcіonalіsts'kih ta poststrukturalіsts'kih socіologіchnih teorіjah [Genesis and development of concepts of social order and social integration in neofunctionalist and poststructuralist sociological theories]. Doctor`s thesis. Kyiv [in Ukrainian]


Переглядів анотації: 50
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Настояща, К. (2020). Структурна архітектоніка повсякденних практик в контексті критичного переосмислення постструктуралістьского синтезу. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(12), 68-78. https://doi.org/10.15421/1720113
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ