Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми прийняття та становлення

  • Ростислав Курінько Інститут соціології Національної академії наук України
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, соціальне інвестування, благодійність, перехідна економіка, суспільні трансформації, ринкові відносини, етика бізнесу, практики прийняття КСВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей становлення соціально відовідального бізнесу в Україні через відстеження вагомих подієвих явищ в бізнес середовищі впродовж пострадянського періоду формування ринкових відносин. Сутність концепції соціально відповідального бізнесу віддзеркалює суспільні, історичні та соціокультурні запити на досягнення й забезпечення соціального партнерства бізнесу, суспільства, держави. Дослідницька спроба відстежити причини й перешкоди, що заважають реалізації цього функціонального завдання, та конкретні механізми, за допомогою яких суспільство та держава можуть сприяти формуванню соціально-відповідального бізнесу, відображена в даній роботі. Необхідність вивчення й використання вагомого міжнародного досвіду модернізації економіки з акцентом на соціальній відповідальності та опрацювання концептуально-теоретичного апарату соціально-відповідального бізнесу виступає тригером розробки механізму його імплементації в Україні. Проблемою залишається повільний, але радше поступальний процес вибору та прийняття певного патерну соціально-відповідального бізнесу, що потребує передовсім всебічного порівняльного аналізу досвіду імплементації соціально-відповідального бізнесу в різних країнах в залежності від соціально-культурного, історичного контексту і локальних ситуативних умов становлення бізнесу в ході розвитку ринкових відносин в Україні. Досліджено з застосуванням якісної методології практики прийняття соціально відповідального бізнесу компаніями, що функціонують в країні для доведення іманентної їм ініціативи «знизу вверх» щодо прийняття й поширення КСВ (концепції соціальної відповідальності) на противагу іншим пострадянським країнам (Росія, Білорусь, Казахстан) з переважанням етатистського підходу «згори донизу» залучення бізнесу до КСВ. Важливим дослідницьким здобутком виявилась вагомість етичної складової, навіть як культурно іманентної в артикуляції спонукальних мотивів українських бізнесменів, що дало підстави для висновку про прийняття КСВ здебільшого як низової не державної ініціативи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alber, M. (1998). Kapytalyzm protyv kapytalyzma [Capitalism against capitalism]. Moskva: Ekonomycheskaia shkola [in Russian].

Aloni, H. (2008). Etyka biznesu: sotsialno-filosofskyi aspekt [Business ethics: socio-philosophical aspect]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Kyiv: Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy. Instytut vyshchoi osvity [in Russian].

Bezrukova, O. A. (2015). Vidpovidalnist v suchasnomu sviti: sotsiolohichni interpretatsii ta empirychni studii [Responsibility in the modern world: sociological interpretations and empirical studies]. Zaporizhzhia: Vyd-vo komunalnoho zakladu «Khortytskyi nats. navchalno-reabilit. tsentr» [in Ukrainian].

Ermolenko, A. N. (1994). Etyka otvetstvennosty y sotsyalnoe butye cheloveka (sovremennaia nemetskaia praktycheskaia fylosofyia) [Ethics of responsibility and social existence of the person (modern German practical philosophy)]. Kyiv: Nauk. dumka [in Russian].

Global Compact. Retrieved from www.globalcompact.org.ua

Ivashchenko, O., & Kurinko, R. (2018). Sotsialna vidpovidalnist biznesu v Ukraini: aktualizatsiia suspilno proektyvnoho profiliu [Social responsibility of business in Ukraine: actualization of socially projective profile]. Sotsialni vymiry suspilstva. Zbirnyk naukovykh prats – Social dimensions of society. Collection of scientific works, 10 (21), 211–223. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy.

Khoruzhiy, H. F. (Ed.). (2009). Moralnyi vymir ekonomiky. Sotsialna vidpovidalnist biznesu ta ekonomichna efektyvnist [The moral dimension of the economy. Social responsibility of business and economic efficiency]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Kontseptsiia Natsionalnoi stratehii sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraine [Concept of the National Strategy of Corporate Social Responsibility in Ukraine]. Retrieved from svb.ua/default/files/201108_koncepciya_nacionalnoyi_strategiyi_svb.pdf [in Ukrainian].

Kurinko, R., & Filosof, J. (2012). «Corporate social responsibility in Ukraine: cynical utilitarianism or Aristotelian Common Good ? Hollinshead, Graham; University of Hertfordshire (UH Business School Working Paper). Retrieved from https://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/8739.

Kurynko, R. (2011). Osvayvaem KSO: prosto o slozhnom [Mastering CSR: just about the complex]. Kyiv: Yzd-vo «Zhurnal «Raduha» [in Russian].

Midgley J. Social investment: concepts, uses and theoretical perspectives. Social investment and Social Welfare. J. Midgley, E. Dahl, A. Conly Wright (eds.). (pp. 13–32). Edward Elgas Publishing, 2017.

Reznik, V. K. (Ed.). (2019). Formuvannia vidpovaidalnoho suspilstva: derzhava, politychni rukhy, biznes [Formation of a responsible society: the state, political movements, business]. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Yermolenko, A. K. (Ed.). (2016). Sotsialna vidpovidalnist yak osnovna tsinnist instytualizatsii suchasnoho suspilstva [Social responsibility as the main value of the institutionalization of modern society]. K.: Nauk.dumka [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Курінько, Р. (2020). Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми прийняття та становлення. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(12), 38-46. https://doi.org/10.15421/1720110
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ