Бюрократія як чинник функціонування регіональної еліти: виклики громадсько-політичного представництва

  • Олег Батрименко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: бюрократія, регіональні еліти, громадсько-політичне представництво, інституційне середовище, автономне урядування, адміністративно-територіальний устрій, виборні посади, корпоративне представництво

Анотація

У статті розглянуто залежність політичного представництва на рівні регіону від конкретної конфігурації національного політико-правового поля. Обґрунтовано повноцінність і нормативність громадського представництва, а також окреслено протиріччя інтересів регіональних політичних еліт та бюрократичних владних практик.Метою даної статті є з’ясування значення бюрократизму як чинника функціонування регіональної еліти на тлі викликів громадсько-політичного представництва.Методи дослідження. Використано дескриптивний метод для опису реалізації громадянами автономного урядування і вирішення своїх питань на основі діяльності місцевих урядів; метод порівняння застосований для відображення складу регіональних політичних еліт європейських країн та специфіки механізмів представництва на парламентському локальному і регіональному рівнях; метод узагальнення для демонстрації викликів для еліт в сенсі адекватного розуміння свого значення і ролі у політичних процесах загальнонаціонального і міжнародного рівня.Результати. Дано оцінку розподілу повноважень і тенденції впливу на ситуацію у регіональних спільнотах і територіальних одиницях характерні лише для країн, які переживають період демократичних трансформацій і для сталих демократій. Доведено, що якщо бюрократія виступає головним актором здійснення технічних управлінських рішень, то еліти можуть бути лише координаторами у встановленні пріоритетів та відмінностей щодо окремих аспектів ухвалення рішень на макрорівні. Акцентовано увагу на реалізації програм демократичних реформ, які передбачають забезпечення народного представництва на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу. Розкрито властивості обраних громадянами еліт, що виступають лише тимчасовим компонентом загальної системи ухвалення рішень та їх реалізації. Відзначено неможливість представництва всіх, без винятку, локальних спільнот на регіональному рівні, через різноманіття їх економічного та соціально-інфраструктурного потенціалу. Запропоновано тлумачення сутності механізмів реального демократичного політичного лідерства, яке б забезпечувало підтримку населення регіональних еліт як чинників реального представництва громад.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Best, H. (2007). Stabilizing democracy in EasternEurope under the condition of highly volatile political elites. Erték ésValóság, 8, 23–34.

Dobizha, V. V. (2013). Etyko-moralni ta pravovi chynnyky formuvannia politychnoi kultury vladnoi elity [Ethical, moral and legal factors shaping the political culture of the ruling elite]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky – State and law. Legal and political sciences, 60, 478–484 [in Ukrainian].

Goshovska, V. A. (2012) Pidvyshchennia rivnia profesiinoi kompetentnosti v systemi derzhavnoho upravlinnia – shliakh do formuvannia elity ukrainskoho suspilstva. [Increasing the level of professional competence in the system of public administration – a way to form the elite of Ukrainian society]. Analityka i vlada – Analytics and power, 6, 21–25 [in Ukrainian].

Zelenko, H.I. (Ed.). (2014). Instytutsiini zminy politychnoi systemy suchasnoi Ukrainy: otsinka stanu ta napriamy optymizatsii: analitychna dopovid [Institutional changes in the political system of modern Ukraine: assessment and optimization: an analytical report]. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

Kalakura, Ya.S., Rafalskyi, O.O., Yurii, M.F. (2015). Ukrainska kultura: tsyvilizatsiinyi vymir [Ukrainian culture: the dimension of civilization]. Kyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

Kolodij, A. (2006). Mizhrehionalni podily v Ukraini i deiaki pryntsypy publichnoho vriaduvannia [Interregional divisions in Ukraine and some principles of public governance]. Retrieved from http://political-studies.com/?p=1231 [in Ukrainian].

Kruglashov, A. (2002) Rehionalni ta natsionalni elity: khto formuie polityku? : Mizhnarodna naukova konferentsiia [Regional and national elites: who shapes politics? : International Scientific Conference]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 4, 57–60 [in Ukrainian].

Matsiievskyi, Yu. (2010) Elity v Ukraini do i pislia Pomaranchevoi revoliutsii [Elites in Ukraine before and after the Orange Revolution]. Polit. Menedzhment – Political management, 2, 38–55 [in Ukrainian].

McNee, R. B. (1970). Regional Planning, Bureaucracy and Geography. Economic Geography, 46 (2), 190–198.

Piren, M. Ukrainska elita i problemy modernizatsii suspilstva [Ukrainian elite and problems of modernization of society]. Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/n45texts/piren.htm [in Ukrainian].

Plodinec, J. (2015) A Practical Approach to Building Resilience in America’s Communities February. 200–219.


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Батрименко, О. (2020). Бюрократія як чинник функціонування регіональної еліти: виклики громадсько-політичного представництва. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(12), 29-37. https://doi.org/10.15421/1720109
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ