Особливості антропології Кароля Войтили

  • Марія Довгань Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: метод, особа, персоналізм, релігія, томізм, феноменологія, філософська антропологія, християнство

Анотація

Мета. Вивчити особливості антропологічних поглядів Кароля Войтили. Проведено компаративістичне дослідження методів та ідей мислителя із томізмом, феноменологією, персоналізмом. Аналіз здійснено на основі вивчення праць дослідників філософсько-богословської спадщини К. Войтили та порівняння їх результатів із його вченням. Актуальність. Людина є одним із центральних питань філософських досліджень. Релігійна філософія наголошує на духовній сутності людини, що співвідноситься із Богом, у добу Нового часу сутність людини ототожнюється із розумом. У свою чергу, марксистська філософія наголошує на діяльній сутності людини, а в окремих напрямах сучасної філософської думки заперечується реальність особистого «я». Вплив філософської думки має вагоме значення для розвитку суспільства, тому дослідження антропологічних ідей Кароля Войтили – папи Івана Павла II, однієї із найвпливовіших постатей кінця XX–поч. XXI ст. має суттєве значення для філософії та процесів державотворення. Результати. Встановлено, що в основі філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили лежить християнське вчення, що дає підстави деяким дослідникам характеризувати його ідеї як християнську або богословську антропологію. Проведено аналіз творчої спадщини К. Войтили в контексті філософської, богословської, зокрема християнської антропологій. Висновки. Встановлено, що антропологічне вчення Кароля Войтили становить оригінальну цілісність, містить переосмислення ключових антропологічних концепцій та філософських течій, виходить із християнських цінностей, базується на індивідуальному та суспільному вимірі людини, має прикладне значення. Виявлено ключові ідеї та методи, що зближують антропологію Кароля Войтили із томізмом, феноменологією та персоналізмом. Серед науковців виявлено проблему неузгодженості щодо визначення ключових засад антропологічного вчення К. Войтили та неодностайність у віднесенні мислителя до однієї із філософських течій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Acosta, M, & Reimers, A. J. (2016). Karol Wojtyla’s Personalist Philosophy. (p. 288). Washington, D.C. : Catholic University of America Press.

Ambrożewicz, Z. (2015). The Philosophical Roots of Individuals and Persons. Personalism and Individualism against the Background of Kant. Diametros, 46, 1–29.

Crosby, J. F. (2016). The Personalism of John Henry Newman as Interpreted Through the Personalism of Karol Wojtyla. Newman Studies Journal, 13 (2), 24–39.

Darcy, M. (2019). Personalism as Interpersonalism. Quaestiones Disputatae, 9 (2), 126–148.

Grabowski, M. (Ed.). (2004). O antropologii Jana Pawła II [About the Anthropology of John Paul II]. (pp. 15–68). Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [in Polish].

Hołub, G., Biesaga, T., Merecki, J., & Kostur, M. (2019). Karol Wojtyła [Karol Wojtyla]. (p. 204). Kraków : Ignatianum University Press.

Ioannes Paulus P.P. (1991). CENTESIMUS ANNUS. Retrieved from http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html

Jan Paweł II. (1982). Redemptor Hominis : tekst i komentarze [Redemptor Hominis : Text and Comments]. Lublin: KUL [in Polish].

Jan Paweł II. (1988). Więź myślenia naukowego z wiarą warunkiem poszukiwania prawdy [The Connection of Scientific Thinking with Faith as a Condition of Seeking Truth]. Wiara i kultura : dokumenty, przemówienia, homilie – Faith and Culture : Documents, Speeches, Homilies. (s. 75–86). Rzym ; Lublin: Red. Wydaw. KUL [in Polish].

Keller, J. (Ed.). (1983). Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II [Philosophy and Social Thought of John Paul II]. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe [in Polish].

Kirillova, O. (2007). Status i znachenie lichnosti v katolicheskoj mysli XX veka [The status and significance of the person in the Catholic thought of the 20th century]. Retrieved from http://olga-kirillova.narod.ru/catholic.htm [in Russian].

Knasas, J. F. X. (2018). Kantianism and Thomistic Personalism on the Human Person : Self-Legislator or Self-Determiner? Studia Gilsoniana, 7 (3), 437–451.

Kupny, J. (1994). Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II [Anthropological Foundations of the Social Teaching of John Paul II]. Opole : Wydaw. Św. Krzyża [in Polish].

Lobovyk, B., & Ladyvirova, S. (1993). Problema osobystosti, suspiljstva i derzhavy z tochky zoru osnovnykh pryncypiv katolycjkogho socialjnogho vchennja [The problem of a person, society and the state in terms of the basic principles of Catholic social teaching]. Cerkva i socialjni problemy. Encyklika «Sotyj rik» – Church and social problems. Encyclical Letter Centesimus Annus. (s. 145–153). Ljviv [in Ukrainian].

Ovsienko, F. (2009). Lichnost' i social'noe razvitie v katolicheskoj «antropologizirovanoj» teologii [Personality and social development in the Catholic «anthropologized» theology]. Voprosy religii i religiovedenija – Questions of religion and religious studies, 1, 135–150. Moskva: ID MediaProm [in Russian].

Reimers, A. J. (2017). The Christian Personalism of John Paul II. Journal of Interdisciplinary Studies, 29 (1–2), 125–148.

Tarasiewicz, P. (2016). Recovering Philosophy as the Love of Wisdom: A Contribution of St. John Paul II. Studia Gilsoniana,5 (1), 269–281.

Thomas J. Gentry II. (2020). Human Dignity, Self-determination, and the Gospel: An Enquiry into St. John Paul II’s Personalism and its Implications for Evangelization. Studia Gilsoniana, 9 (2), 237–251.

Tverdislova, E. (1998). Ioann Pavel II. Kul'turologija XX vek enciklopedija [John Paul II. Culturology. 20th century. Encyclopedia]. Sankt-Peterburg: Universitetskaja kniga. Retrieved from http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/200.htm [in Russian].

Ugobi-Onyemere, M. C. (2017). John Paul II in the Light of Thomas Aquinas. Journal of Interdisciplinary Studies, 29 (1–2), 25–51.

Weigel, G. (1995). Ostateczna rewolucja : Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu [The Final Revolution : The Resistance Church and the Collapse of Communism]. Poznań : «W drodze» [in Polish].

Woelkers, M. A. (2016). Freedom for Responsibility: Responsibility and Human Nature in the Philosophical Anthropology of Karol Wojtyla. Studia Gilsoniana, 4, 633–647.


Переглядів анотації: 53
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Довгань, М. (2020). Особливості антропології Кароля Войтили. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(12), 5-11. https://doi.org/10.15421/1720106
Розділ
ФІЛОСОФІЯ