Світоглядно-естетичні засади художньої культури давніх мезоамериканців

  • Наталія Столярчук Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Ключові слова: давня Мезоамерика, міфологічний світогляд, синкретизм, первісні форми релігії, первісне мистецтво, художня культура, естетичне світовідношення

Анотація

У статті здійснюється філософсько-культурологічний аналіз художньої культури давньої Мезоамерики і на цій основі проводиться реконструкція духовно-естетичних месиджів і художньо-образних значень, у цілому унікального міфологічного світогляду давніх мезоамериканців. Передусім визначається особливе значення ольмецької цивілізації, оскільки саме у ній були закладені базові, фундаментальні світоглядно-міфологічні, духовно-естетичні і художньо-стильові підвалини подальшої еволюції духовно-культурного життя мезоамериканців. Ідейною основою такої еволюції стала концепція реінкарнації, постійного духовного зв’язку живих з предками роду, яка згодом втілювалась у мистецтві всіх наступних цивілізацій регіону.На основі дослідження самобутніх етнічних художніх культур ольмеків, Теотіуакан і майя зроблено узагальнення стосовно трьох типів архітектурних споруд, що характерні для мистецтва Мезоамерики: ступінчасті піраміди, палаци, майданчики для культової гри в м’яч. Для таких архітектурних форм притаманна спільна риса, яка надала спорудам художньої самобутності і змістовно-інформаційної значимості – багата іконографія релігійно-міфологічного, духовно-естетичного і згодом соціально-історичного значення. Ще одна характерна особливість художньої культури Мезоамерики полягає в її зорієнтованості на тогочасні знання з географії та астрономії. Усі поселення будувались з чітко визначеною орієнтацією на сторони світу, або на певні небесні світила, сузір’я. Так формувалась символічна горизонтальна вісь буття. Вертикальну вісь символізували піраміди, які виступали своєрідним «провідником» душ від підземного світу до світу земного, а згодом – і до небесного. Місцем, де земне життя закінчувалось і відбувався перехід душі від мертвого тіла до світу небесного, був майданчик для гри в м’яч, який міг також бути і спеціальним ритуальним полем для жертвопринесень.Таким чином, світоглядно-естетичні засади художньої культури давніх мезоамериканців гармонійно поєднали два рівні універсалій: загальнолюдські – дуалізм і конфлікти суперечностей, циклічність і повторюваність, ритмічність, порядок і гармонія, взаємозалежність і взаємозумовленість усього існуючого, і місцеві етнокультурні духовно-культурні універсалії – реіркарнація душі, постійний душевно-духовний зв’язок з предками, синхронність, можливість одночасної присутності душі у трьох різних світах-вимірах, людські жертвопринесення, утвердження піднесеного, героїчного через потворне і низьке. Такий унікальний симбіоз уявлень, знань і цінностей знайшов своє потужне вираження у високохудожньому мистецтві давньої Мезоамерики, зумовивиши його самобутність і оригінальність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сое M. D. (1976). Early Steps in the Evolution of Maya Writing. Origin of Religious Art and Iconography in Preclassic Mesoamerica. Los Angeles.

Сое M. D. (1977). Olmec and Maya: a study in relationships. The origins of Maya civilization. University of New Mexico Press.

Сое M. D. (1966). The Maya. New-York.

Chmykhov, M. O. (1994). Davnia kultura [Ancient culture]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Covarrubias, M. (1967). Origen у desarrollo del estilo artistico "olmeca". Tuxtla Gutierres, 1942. Bernall. El mundo olmeca. Mexico.

Ershova, H. H. (2007). Drevniaia Ameryka: polet vo vremeny y prostranstve. Mezoameryka [Ancient America: Flight Through Time and Space. Mesoamerica] Moskva:Sokrovennaia ystoryia tsyvylyzatsyi [in Russian].

Ershova, H. H. (2003). Dukhovnye predstavlenyia drevnykh maiia [Spiritual representations of the ancient Maya]. Extended abstract of Doctor`s thesis. Moskva. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/dukhovnye-predstavleniya-drevnikh-maiya [in Russian].

Flannery, К. V., & Marcus, J. (2000). Formative Mexican chiefdoms and the myth of the «Mother Culture». Journal of Anthropological Archaeology, 19, 1–37.

Huliaev, V. Y. (1972). Drevneishye tsyvylyzatsyy Mezoameryky [The oldest civilizations of Mesoamerica]. Moskva: Nauka [in Russian].

Khokhriakova, S. A., & Fakhry, A. Y. (2017). Ob elementakh olmekskoi ykonohrafyy v monumentalnыkh pamiatnykakh Meksyky y Hvatemaly [About the elements of Olmec iconography in the monumental monuments of Mexico and Guatemala]. Problemu istoryy, filolohyy, kultury, 3, 283–297 [in Russian].

Knorozov, Yu. V. (1963). Pysmennost yndeitsev maiia [Maya writing] Moskva, Leningrad: Yzdatelstvo AN SSSR [in Russian].

Knorozov, Yu. V. (1955). Systema pysma drevnykh maiia: opyt rasshyfrovky [The writing system of the ancient Maya: a deciphering experience]. Moskva: AN SSSR [in Russian].

Markova, A. N. (Ed.). Kulturolohyia. Istoryia myrovoi kultury [Culturology. History of world culture]. Moskva: YuNYTY. Retrieved from http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook804/01/part-021.htm [in Russian].

Kynzhalov, R. (1980). Ketsalkoatl [Quetzalcoatl]. Mify narodov myra. Moskva: Sovetskaia yentsyklopedyia [in Russian].

Kynzhalov, R. V. (1991). Orel, ketsal y krest: ocherky po kulture Mesoameryky [Eagle, Quetzal and Cross: Essays on the Culture of Mesoamerica]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Kynzhalov, R.V. (1968). Iskusstvo drevnykh maiia [Ancient Mayan art]. Leningrad: Iskusstvo [in Russian].

Lopez Austin, A. (1995). Los milenios de la religion mesoamericana. Arqueologia mexicana, 11(12), 12.

Mandalian, E.(2018). Tainy liudei-yahuarov [Secrets of the jaguar people]. Newstyle, 171. Retrieved from https://newstyle-mag.com/travel-may/ [in Russian].

Моrley, S. G. The Ancient Maya. Stanford, 1946.

Proskouriakoff T. Historical Implications of Pattern of dates at Piedras Negras, Guatemala. American Antiquity, vol. 25, №4, Salt Lake City, 1960. P. 454-475.

Bairon H.Yerkhart (Ed.). (1996). Relyhyoznye tradytsyy myra [Religious traditions of the world]. (Vols. 1, part 2). Moskva:Kron-press [in Russian].

Rubel, V. A. (2005). Istoriia tsyvilizatsii dokolumbovoi Ameryky [History of civilizations of pre-Columbian America]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Stirling, М. (1940). An Initial Series from Tres Zapotes, Vera Cruz, Mexico. National Geographic Society, Contributed Technical Papers, 1. Washington.

Thompson, J. E. (1975). Historia у Religion de los Mayas. Mexico.

Thompson, J. E. (1954). The Rise and Fall of Maya Civilization. Norman.

Tolstoy, P. et al. (1977). Early sedentary communities of the Basin of Mexico. Journal of Field Archaeology, 4, 91–106.

Iskusstvo narodov Tsentralnoi Ameryky. Vseobshchaia ystoryia yskusstv: v 6-ty tomakh [The art of the peoples of Central America. General history of art: in 6 volumes]. (1961). (Vol. 2, book 2). Moskva. Retrieved from http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st039.shtml [in Russian].


Переглядів анотації: 97
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Столярчук, Н. (2020). Світоглядно-естетичні засади художньої культури давніх мезоамериканців. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(11), 14-24. https://doi.org/10.15421/172097
Розділ
ФІЛОСОФІЯ