Проблеми ідентичності і ролі культури в модернізаційних процесах України та світу

  • Віктор Шостак Волинський національний університет ім. Лесі Українки
  • Сергій Бондарук Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Ключові слова: глобалізація, ідентичність, національні архетипи, соціокультурний простір, трансформаційні зміни, моральні цінності, культурні пріоритети, культурологія

Анотація

Стаття присвячена аналізу феномену ідентичності та її проявів у сучасному глобалізованому світі. Здійснено спробу визначити особливості пошуку культурних архетипів у контексті регіональної специфіки світу та українських реалій зокрема. Вказується на глибинну роль культури в сучасних модернізаційних процесах. Аналізуються основні елементи трансформаційних змін в українському суспільстві та координати нової соціокультурної реальності в добу постмодерну. Мета статті: дослідити головні особливості прояву національної ідентичності в глобалізованому світі та ролі культури в сучасних соціокультурних процесах України і світу.Зміст отриманих результатів. Зазначено, що після проголошення незалежності в Україні відбуваються трансформаційні зміни, які під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників поєднують у собі елементи різних політичних режимів, економічних укладів, культурні стереотипи давніх і сучасних епох. Ці впливи здатні стимулювати зростання регіоналістських та сепаратистських настроїв і рухів усередині держави. Висунуто тезу, що віддаленою внутрішньою причиною результативності цих впливів став брак системного культурного імперіалізму, який би поставав у якості своєрідної «захисної оболонки» щодо зовнішніх впливів і в якості консолідуючого ціннісного стрижня, здатного стримувати внутрішні відцентрові тенденції (регіоналізм, сепаратизм, тощо).Зроблено висновок, що попри брак фаховості, компетентності і бачення нових викликів перед Україною на рівні державних інститутів, ідеології, політичних стратегій сьогодні не вичерпано можливості для демократичного вирішення суспільно-економічних проблем та розвитку громадянського суспільства. Позитивні зрушення в країні можливі лише за умови врахування її ментальних традицій, що актуалізує і зумовлює практичне значення вивчення питань ідентичності та ролі культури в цьому контексті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gedikova, N. P. (2008). Rol sotsiokulturnykh chynnykiv u suchasnomu protsesi formuvannia svitohliadu ukrainskoho suspilstva [The role of socio-cultural factors in the modern process of forming the worldview of Ukrainian society]. Bulletin of Mechnikov Odessa National University, 13 (5), 48–58 [in Ukrainian].

Diamond, J. (2015). Zbroia, mikroby i kharch [Weapons, germs and food]. Kyiv [in Ukrainian].

Yermolenko, A. M. (2007). Etyka dyskursu Karla-Otto Apelia u konteksti ukrainskoho suspilstva za doby modernizatsii [Ethics of Karl-Otto Apel discourse in the context of Ukrainian society in the era of modernization]. Philosophical Thought, 5. 104–124 [in Ukrainian].

Kataev, S. L. (2006). Suchasne ukrainske suspilstvo [Modern Ukrainian society]. Kyiv [in Ukrainian].

Kolodiy A. F. (2008). Natsionalnyi vymir suspilnoho buttia [National dimension of social being]. Lviv: Astroliabia [in Ukrainian].

Lorenz, K. Vosem smertnykh hrekhov tsyvylyzovannoho chelovechestva [Eight mortal sins of the civilized humanity]. Retrieved from http://igrunov.ru/vin/vchk-vindiscipl/ecology/books/vchk-vin-discipl-ecol-Lorenz.html.

Nagorna, L. P. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst [Regional identity: Ukrainian context]. Kyiv: I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Riabchuk, M. (2019). Dolannia ambivalentnosti. Dykhotomiia ukrainskoi natsionalnoi identychnosti – Istorychni prychyny ta politychni naslidky [Overcoming of ambivalence. Dichotomy of Ukrainian national identity – Historical causes and political consequences]. Kyiv: I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Said E. (2007). Kultura y imperiializm [Culture and Imperialism]. Kyiv: “Krytyka” [in Ukrainian]

Fukuyama, F. (2004). Pervynnist kultury [The primacy of culture]. Hlobalne vidrodzhennia demokratii – Global revival of democracy. Diamond, Plattner (Eds). (pp. 389–407). Lviv [in Ukrainian].

Fraser, N. (1999). Politics, culture and the public sphere: toward a postmodernism conception. Social Postmodernism: Beyond identity politics. L. Nicholson, S. Seidman (Eds.). (xiv, pp. 287–312). Cambridge, UK: Cambridge University Press.


Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Шостак, В., & Бондарук, С. (2020). Проблеми ідентичності і ролі культури в модернізаційних процесах України та світу. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(11), 5-13. https://doi.org/10.15421/172096
Розділ
ФІЛОСОФІЯ