«Левіафан», або нарис учення про державу Т. Гоббса

  • Вадим Ніколенко
Ключові слова: держава, соціальна справедливість, суверен, природа людини, владні мотиви, корупція, форми державного правління, монархія, аристократія, демократія, антропоморфізм, ощадливість

Анотація

У дослідженні наведено окремі епізоди біографії видатного англійського вченого, філософа, теоретика походження держави Т. Гоббса, редуковано його найприкметніші ідеї та головні соціально-політичні погляди. Зокрема, на основі класичної праці «Левіафан» виокремлено системоутворювальні думки стосовно процесів державотворення, розвитку збалансованої правової системи та певних мотивів прагнення владних повноважень. Зауважено на пошуку дослідником оптимального балансу між свободою та обов’язком масової людини. Зазначено наполегливе прагнення класика до всебічного обґрунтування дієвих механізмів, оптимальних форм державного управління насамперед для встановлення довготривалого соціального порядку та повсякденної безпеки. Учений підкреслював, що впоратися з означеними завданнями спроможна авторитетна, суверенна, легітимна держава, у якій можновладці зобов’язані послуговуватися нормами моралі та права. Охарактеризовано затребувані, на думку дослідника, соціально-психологічні риси як пересічних громадян, так і суверенів для повноцінного життєзабезпечення країни. Наведено евристичні принципи антропоморфізму вченого, які більш метафорично окреслюють імовірні руйнівні хвороби держави. Особливо небезпечними з-поміж них філософ вважав відсутність ощадливості та олігархізацію соціально-політичної системи. Підкреслено несприйняття вченим корупції, відсутності соціальної справедливості, практик зловживання владою. Зважаючи на це, виокремлено переваги і недоліки різних форм державного управління, зокрема монархічної, аристократичної та демократичної. Сам Т. Гоббс був прихильником монархії та високого авторитету суверенів. Утім акцентував увагу на обов’язках не лише громадян перед державою, але і представників держави перед своїми громадянами, виконання яких здатне зробити державні структури ефективними, авторитетними, легітимними. Водночас наголошено на внеску Т. Гоббса у розвиток філософії права, юридичного позитивізму. Загалом підкреслено, що англійський дослідник наполегливо обґрунтовував власну думку про незмінність людської натури у вигляді виявів егоїзму, індивідуалізму, ненаситності, вирування неприборканих пристрастей, прагнення до соціальних змін та ін. На думку філософа, мінімізувати негативні вияви людської природи спроможна лише справедлива, суверенна, авторитетна держава. Крім того, зауважено етатистський характер його філософії та зазначено вагомий внесок Т. Гоббса у розвиток теорії соціального контракту, або договірного походження держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bulatov, M. (2005). Holovni etapy rozvytku poniattia svobody v istorii Yevropeiskoi filosofii [The main stages of development of freedom in the history of European philosophy]. Liudyna v tsyvilizatsii ХХI stolittia: problema svobody. (pp. 5–49). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Dzoban, O. P. (2010). Aksiologichnij vimir problem bezpeki (zvertayuchis do Tomasa Gobbsa) [The axiological dimension of security issues (referring to Thomas Hobbes)]. Visnik Nacionalnoyi yuridichnoyi akademiyi Ukrayini imeni Yaroslava Mudrogo – The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University, 6, 3–13 [in Ukrainian].

Gobbs, T. (1936). Leviafan ili materiya, forma i vlast gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo [Leviathan or matter, form and power of the state, ecclesiastical and civil]. Moskva: Socialno-ekonomicheskoe izdatelstvo [in Russian].

Kliui, A. I. (2015). Kategoriia “pryrodnui stan” v istorii politychnoi dumky [The category of “natural state” in the history of political thought]. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu imeni O. Honchra. Seria Politologia – Visnyk of Dnipropetrovsk university. Series Philosophy, Sociology, Political sciences, 5, 100–108 [in Ukrainian].

Kormych, A. I. (2009). Istioriia vchen pro derzhavu i parvo [History of the doctrines of states and law]. Kyiv: Pravova yednist [in Ukrainian].

Kovalenko, S. M. (2011). Formuvannia teorii sotsialno-pravovoi derzhavy v filosofii Tomasa Hobbsa: “Leviafan” [Formation of the theory of the social and legal state in the philosophy of Thomas Hobbes: “Leviathan”]. Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia, 159 (147), 85–90 [in Ukrainian].

Kovalko, N. M. (2017). Pravovi pohliady Tomasa Hobbs na pryrody derzhavy ta suspilstva: krytychnyi analiz [Thomas Hobbes’ legal views on the nature of the state and society: a critical analysis]. Pravo i suspilstvo – Law and Society, 2, 15–20 [in Ukrainian].

Podkovenko, T. O. (2014). Indyvid, suspilstvo I derzhava: spivvidnoshennia u kontseptsii Tomasa Hobbsa [Individual, support and power: relationship in the concept of Thomas Hobbs]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskogo natsionalnogo universytetu. Seriia Pravo – Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, 4 (24), 194–198 [in Ukrainian].

Prichepiya, Ye. (Ed.). (2002). Klasiki politichnoyi dumki vid Platona do Maksa Vebera [Classics of political thought from Plato to Max Weber]. Kyiv: Tandem [in Ukrainian].

Yakob, M. M. (2003). Ideia sotsialno-pravovoi derzhavy u filosofskych kontseptsiiakh T. Hobbsa i Dzh. Lokka [Idea of social and legal state in the philosophical concepts of T. Hobbes and J. Locke]. Extended abstract of candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 224
Завантажень PDF: 829
Опубліковано
2020-10-20
Як цитувати
Ніколенко, В. (2020). «Левіафан», або нарис учення про державу Т. Гоббса. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(8), 26-36. https://doi.org/10.15421/172072
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ