Соціальна філософія та соціальна психологія: діалектика взаємовідносин

  • Петро Гнатенко Інститут соціальної і політичної психології НАПН України
  • Сергій Шевцов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: соціальна філософія, соціальна психологія, некласична думка, постнекласична думка, методологія, міждисциплінарність, сингулярність, експериментальність

Анотація

Актуальність теми обумовлена тими постнекласичними процесами, у межах яких відбувається становлення сучасного наукового знання – стохастичність, сингулярність, інноваційність, міждисциплінарність тощо. Метою статті є прояснення концептуальних, історико-філософських, методологічних точок перетину соціальної філософії та соціальної психології як двох сфер соціально-гуманітарного знання. Висновки. Показано, що з концептуальної точки зору обидві сфери являють собою складні дослідницькі системи, які поєднують різноманітні – філософські та психологічні, аксіологічні та онтологічні, гносеологічні та світоглядні питання. З’ясовано, якщо соціальна психологія спрямована на класи індивідуальних та надіндивідуальних явищ, то соціальна філософія – на загальнолюдські засади цивілізаційного існування та розвитку суспільства як цілісної системи крізь призму людини та самоцінності гуманістичних пріоритетів. У цьому контексті встановлено, що соціальна філософія може виконувати функції метатеорії у межах певного варіанту соціальної психології, оскільки соціальна філософія здатна здійснювати рефлективну функцію щодо світоглядних засад соціально-психологічного пізнання. Досліджено, що з історико-філософської точки зору взаємодія соціальної філософії та соціальної психології на некласичному етапі розвитку наукового знання (з другої половини ХІХ ст.) спостерігається їх розмежування і виокремлення останньої у самостійну сферу дослідження, а на постнекласичному етапі (з другої половини ХХ ст.) виникають умови для їх міждисциплінарного діалогу. Усвідомлено, що з методологічної точки зору, соціальна філософія та психологія виходять з того, що сучасний світ є відкритим, плюралістичним, неповним (відомий принцип К. Геделя), релятивним. Тому від класичних методів, які базуються на фундаменталізмі і нормативізмі, ці наукові галузі спрямовані на дослідження сингулярних явищ, відкритих систем, у яких є завжди присутнім елемент невизначеності і де у низці випадків панують флуктуаційні процеси.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrushenko, V. P. (2000). Ístoríya sotsíal'noí̈ fílosofíí̈ (zakhídnoêvropeys'kiy kontekst) [The history of social philosophy (Western European context)]. Kyiv: Tandem [in Ukrainian].

Gnatenko, P. I. (2000). Natsional'naya psikhologiya [National psychology]. Dnepropetrovsk: Poligrafist [in Russian].

Gnatenko, P. I. (2017). Psikhologiya agressivnosti cheloveka [Psychology of human aggression]. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Istoriya filosofii: Entsiklopediya [History of Philosophy: Encyclopedia]. (2002). Minsk: Interpresservis; Knizhnyy Dom [in Russian].

Law, J. (2015). Posle metoda: besporyadok i social’naya nauka [After method: Mess in Social Science Research]. Moscow: Izdatel’stvo Instituta Gaydara [in Russian].

Momjan, K. H. (2010). Social’naya Filosofia [Social Philosophy]. Novaya Filosofskaya enciklopedia v 4 t. – New Philosophical Encyclopedia in 4 volumes. (pp. 609–611). Moscow: Mysl’ [in Russian].

Slyusarevsʹkyi, M. M. (2018). Osnovy sotsialʹnoyi psykholohiyi [Fundamentals of Social Psychology]. Kyiv: Talkom [in Ukrainian].

Slyusarevs’ky, M., Zhovtyans’ka, V., Sushyj, O., & Tatenko, V. et al. (2018). Social’no-psyhologichne myslennya: geneza, osnovni formy ta perspektyvy rozvytku [Social-Psychological Thinking: genesis, basic forms and prospects of development]. Kropyvnyts’ky: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Shpigel’berg, G. (2002). Fenomenologicheskoe dvizhenie. Istoricheskoe vvedenie [Phenomenological Movement. Historical Introduction]. Moscow: Logos [in Russian].

Shteyntal', Kh., & Latsarus, M. (1864). Mysli o narodnoy psikhologii [Thoughts on the folk psychology]. Filologicheskiye zapiski – Philological notes. (No. I, II, V). Voronezh [in Russian].

Barrett, J. (2020). Social Reform in a Complex World. Journal of Ethics & Social Philosophy, April, 103–132.

Ellemers, N. (2017). Morality and the Regulation of Social Behavior. London. Routledge.

Lukes, S. (2019). Power, Truth and Politics. Journal of Social Philosophy. Special 50th Anniversary Issue, 562–576.

Mario Gregory, R. (2016). The Psychology of Human Values. London. Routledge.

Peels, R. (Ed.). (2017). Perspective on Ignorance from Moral and Social Philosophy.

Verkuyten M. (2018). The Social Psychology of Ethnic Identity. London. Routledge.


Переглядів анотації: 187
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2020-08-10
Як цитувати
Гнатенко, П., & Шевцов, С. (2020). Соціальна філософія та соціальна психологія: діалектика взаємовідносин. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(5), 87-95. https://doi.org/10.15421/172056
Розділ
ФІЛОСОФІЯ