Роль філософії права в формуванні свідомості суспільства сучасної формації

  • Елеонора Скиба Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: колективна свідомість, індивідуальна свідомість, правосвідомість, філософія права, філософія, функції філософії права, соціальні цінності, комунікація

Анотація

Мета дослідження – з’ясувати місце філософії права як наукового знання про правову реальність у системі формування свідомості та правової свідомості. Актуальність роботи полягає у необхідності дослідити значення філософії права як відображення правової реальності суспільства у його теоретичному аспекті та місця і значення філософії права у створенні соціально-культурного дискурсу сучасності. Яким чином це знання має відповідати на виклики сучасності? У статті розглянуто необхідність досліджування значення філософії права у процесі формування свідомості та правової свідомості особистості та осмислення, яким чином філософія права, виконуючи своє пряме призначення вивчення онтології права, може стати в нагоді подолання перманентно існуючих криз у суспільстві. Результати аналізу дозволили з’ясувати, що філософія права, виконуючи свої численні функції, стає фундаментальним підґрунтям розбудови свідомості та правосвідомості суспільства. Виявлено, що такі функції філософії права як освітньо-виховна та ціннісно-орієнтаційна вибудовують систему індивідуальних та колективних пріоритетів цінностей та логічно обґрунтовують їх важливість та універсальність для існування людини і суспільства. Проаналізовано, що філософія права допомагає встановити зв’язок між власним індивідуальним досвідом праворозуміння та набутим науковим пізнанням. Доведено, що теоретичне дослідження моделей правової реальності філософією права як галуззю наукового знання про сутність права займає істотно місце у системі вивчення соціальних цінностей. Висновки роботи доводять, що, занурюючись у систему правоосмислення, філософія права сприяє розвитку індивідуальної здатності особистості до критичного осмислення та суб’єктивної оцінки набутого знання. Встановлено значення філософсько-правової свідомості як одного із чинників подолання перманентно існуючих криз у суспільстві. Використання філософії права як методології засвоєння правової реальності сприяє формуванню та постійному відтворенню здібності обробляти інформацію на принципах справедливості, рівності та поваги до культурного різномаїття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Feinberg, J, Coleman, J., & Kutz Ch. (2013). Philosophy of Law. Cengage Learning.

Karl, N. (2014). Why Philosophy Has Been Central to Legal Education for More Than a Century. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/why-philosophy-of-law-has_b_4606305.

Kutz, Ch. (2014). How Norms Die: Torture and Assassination in American Security Policy. Ethics & International Affairs, 28 (4), 425–449.

Kutz, Ch. (2007). Complicity: Ethics Law Collect Age: Ethics and Law for a Collective Age. Cambridge University Press.

Marmor, A. (2010). Philosophy of Law. Publisher: Princeton University Press.

May, L., & Brown, J. (2009). Philosophy of Law: Classic and Contemporary Readings. Wiley-Blackwell.

Murphy J. (2017). Philosophy Of Law: An Introduction To Jurisprudence. Routledge,

Murphy, J., & Coleman, J.(2013) Philosophy Of Law: An Introduction To Jurisprudence. Routledge.

Nova paradygma osvity u globalnomu sviti [New educational paradigm and global world]. Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 [in Ukrainian].

Skyba, Е. (2017). Identychnist u suchasnosti [Identity and society].Chernovtsy: Tvoru. [in Ukrainian].

Slyvka, С. С. (2014). Filisofski pryntsipy u pravi [Philosophical principles in law]. Visnik Natsionalnogo universitetu «Lvivska politechnika» – Journal of Lviv Polytechnic National University, 782, 87–95 [in Ukrainian].

Tebbit, M.( 2017) Philosophy of Law: An Introduction .Routledge.

Wacks, R. (2014). Philosophy of Law: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Zhdanenko, S. (2013) Pravovyi mentalitet ta pravove vychovane [Legal mentality and legal education]. Visnik Natsionalnogo universitetu «Jurydychna academia imeni Jaroslava Mudrogo» – The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University, 4, 18 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 120
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2020-08-10
Як цитувати
Скиба, Е. (2020). Роль філософії права в формуванні свідомості суспільства сучасної формації. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(5), 64-76. https://doi.org/10.15421/172054
Розділ
ФІЛОСОФІЯ