Медіапрактики та довіра населення до медіа із перспективи теорії агент-структурної інтеграції

  • Тарас Прокопишин Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: медіадослідження, медіапрактики, агент-структурна інтеграція, довіра до медіа, партисипативні медіапрактики, медіацинізм, медіаскептицизм

Анотація

У сучасних суспільствах дедалі більше поширюються інноваційні (партисипативні) медіапрактики, які приходять на зміну традиційним (консуматорним) медіапрактикам. На відміну від традиційних медіапрактик, коли маси населення були лише реципієнтами й пасивними споживачами інформації, сьогодні маси населення стають співавторами медіапродукту та впливають на медійний дискурс. Новітні медіапрактики поки не є інституціоналізованими і мають характер інноваційної діяльності, передумови, чинники та наслідки якої станом на сьогодні не вивчені. Поряд із прогресуючим явищем медіатизації відбуваються і кризові явища у сфері медіапрактик. Нових форм набувають вже відомі дисфункційні явища, серед яких криза довіри до медіа. Наукового осмислення вимагає нова медіареальність, зокрема у вимірі співвідношення традиційних та новітніх медіапрактик у контексті взаємозв’язку із явищем (не)довіри до медіа (зокрема до новинарних медіа). Соціологічне осмислення новітніх медіапрактик вимагає врахування двох істотних аспектів аналізованого явища: 1) інституційно-структурні характеристики медіа-системи як контексту, у межах якого відбувається реалізація традиційних та інноваційних медіапрактик; 2) характеристики масових медіапрактик, які, з одного боку, визначаються структурними можливостями медіасистеми та, з іншого боку, за умови повторюваності та масовості набувають габітуалізований характер. Виходячи з методологічних принципів теорії агент-структурної інтеграції, запропоновано схему розгортання медіапрактик населення у контекст (не)довіри до новинарних медіа. Запропонований інструмент може використовуватися для експертної та масової діагностики особливостей медіапрактик.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lychkovska, O. (2013) Blogging as participatory media practices and elements of social media in contemporary Ukraine. Bulettin of Odesa national university. (pp. 30–37). Odesa: Astroprint [in Russian].

Lychkovska, O. (2016) Participative internet editions in modern Ukrainian media space: features and restrictions. Visnyk of Lviv national university. Series sociology, 10, 200–221 [in Ukrainian].

Ritzer, J. (2002). Sociological theory. 5th ed. Saint Peterburg [in Russian].

Rosenau, J. N. (1974). Citizenship between Elections. An Inquiry into the Mobilizable American. New York.

Steuer, J. (1992) Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of Communication, 42, 73–93.

Tsfati, Y., & Ariely, G. (2013). Individual and Contextual Correlates of Trust in Media Across 44 Countries. Communication Research. doi: 10.1177/0093650213485972.

Webster, J. G. (2009). The role of structure in media choice. Media choice: A theoretical and empirical overview. T. Hartmann (Ed.) (pp. 221–233). New York: Taylor & Francis.


Переглядів анотації: 115
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2020-08-10
Як цитувати
Прокопишин, Т. (2020). Медіапрактики та довіра населення до медіа із перспективи теорії агент-структурної інтеграції. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(5), 45-52. https://doi.org/10.15421/172052
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ