Еволюція класичних парадигм брендингу: від економічного раціоналізму до соціальної відповідальності

  • Вадим Ніколенко Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Ключові слова: маркетинг, брендинг, соціально відповідальний бізнес, соціальне підприємництво, поживчі практики, реклама, ієрархія потреб, соціальна довіра, засоби масової комунікації

Анотація

У статті висвітлено питання взаємовпливу, з одного боку, домінантних мотивів споживчої поведінки, а з іншого – еволюції основних парадигм брендингу протягом ХХ ст. На цьому тлі доволі важко виокремлювати лінійні, причинно-наслідкові зв’язки. Іншими словами, складно однозначно відповісти на поставлене запитання, а саме: чи зміни у споживчих практиках привели до трансформації основних парадигм брендингу, чи навпаки, бізнес ініціативи духовного маркетингу зумовили зрушення у споживчій поведінці вагомої частини сучасних консюмерів? Напевно слід визнати, що трансформація основних мотивів споживчих практик протягом ХХ ст., згідно з пірамідою А. Маслоу, була важливим чинником, що прискорив еволюцію класичних парадигм брендингу, та своєю чергою отримувала від останніх додаткові імпульси для власних змін. Зазначено, що А. Маслоу доволі точно передбачив прикметні зміни мотиваційної природи споживчої поведінки від переважно раціональної, утилітарної до соціально значущої, духовної, тобто вищого ієрархічного порядку. З огляду на це, а можливо, й паралельно класичні парадигми брендингу еволюціонували за певним вектором, а саме: від «раціональної» до парадигми «соціально відповідального бізнесу». Зауважено, що у глобальному світі на тлі дефіциту ресурсу довіри до традиційних соціальних інститутів успішні комерційні підприємства з практиками соціально відповідального бізнесу здатні сприяти консолідації суспільства і збільшувати наявність затребуваного інтегративного ресурсу. Закцентовано увагу на наявності щільного зв’язку між маркетингом і соціологічною наукою. Ідеться про взаємозбагачення предметних сфер означених дисциплін у контексті застосування як кількісних, так і якісних методів наукового пізнання. Підкреслено евристичність ідей класиків гуманістичної психології та соціології, зокрема А. Маслоу, М. Маклюена, Е. Гофмана, для глибшого розуміння теоретико-методологічних особливостей, що перебували в основі еволюції основних парадигм маркетингу (брендингу) протягом ХХ ст. Зроблено висновок про важливість актуалізації парадигми духовного брендингу з метою подальшої консолідації, солідаризації суспільної системи і розширення можливостей для ефективного вирішення соціально-економічних проблем сучасного етапу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hopkins, C. C. (1990). My Life in Advertising & Scientific Advertising. Lincolnwood, IL: NTC Business Books [in English].

McLuhan, M., & Fiore, Q. (1967). The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. London: Penguin Books [in English].

Mcluhan, M., & Watson, W. (2011). From Clishe to Archetype. Berkeley, CA: Ginko Press [in English].

McLuhan, M. (2011). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press

[in English].

McLuhan, M. (1951). The Mechanical Bribe: Folklore of Industrial Man. N.Y.: The Vanguard Press [in English].

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. N.Y.: McGrow-Hill [in English].

McLuhan, M., & Fiore Q. (2001). War and Peace in the Global Village. Berkeley, CA: Ginko Press [in English].

Ogilvy, D. (2012). Confessions of an Advertising Man. London: Southbank Publishing [in English].

Packard, V. (2007). Hidden Persuaders. Singapore: IG Publishing [in English].

Packard, V. (1964). The Naked Society. Philadelphia: David McKay Publications [in English].

Reeves, R. (2015). Reality in Advertising. Chester, PA: Widener Classics [in English].

Рringle, H., & Thompson, M. (2001). Energiya torgovoyj marki [Brand Spirit]. St. Petersburg: Piter [in Russian].


Переглядів анотації: 228
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2020-07-05
Як цитувати
Ніколенко, В. (2020). Еволюція класичних парадигм брендингу: від економічного раціоналізму до соціальної відповідальності. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(4), 20-27. https://doi.org/10.15421/172037
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ