Особенности реализации карьерных стратегий в рамках постструктурализма

  • Віктор Кузьмін Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: планування, кар’єра, структура суспільства, неофункціоналізм, суспільство, кар’єрні сценарії, лібералізація соціальних відносин

Анотація

У статті визначені особливості планування кар’єрних стратегій у рамках постструктуралізму. Розглянуто поняття кар’єрної стратегії в розрізі здобутків соціології постструктуралізму. У роботі розглянуті приклади кар’єрних стратегій, сформованих у межах постструктурального суспільства. Проаналізовано особливості формування кар’єрних стратегій на різних етапах еволюції постструктурального суспільства. Встановлено передумови формування теорії постструктуралізму в межах соціологічної теорії. З’ясовано проблеми розвитку неофункціоналізму як першого напрямку постструктуральної соціологічної теорії як альтернативної до структурного функціоналізму теорії. Оцінено вплив постмодерністських соціологічних та соціально-філософських ідей на структуру суспільств за постструктуральним типом. Охарактеризовано закономірності постструктуральних трансформацій у країнах Західної та Східної Європи. У тексті розглянуто механізми постструктуральних трансформацій суспільних структур країн Західної Європи та державного супроводу цих процесів на прикладі економічних реформ М. Тетчер. З’ясовано проблеми трансформації структур суспільств країн Східної Європи та зіставлено їх із соціальними і соціально-економічними особливостями параду суверенітетів радянських республік та країн учасників Варшавського договору. Порівняно особливості трансформації структур суспільства за постструктуральним типом у різних частинах Європи. Оцінено вплив ліберальної трансформації суспільних інститутів у другій половині ХХ ст. і на початку ХХІ ст. на формування та реалізацію кар’єрних стратегій європейців. Визначено особливості формування кар’єрних стратегій у суспільствах із трансформованими суспільними інституціями за постструктуральним типом. Надано прогноз розвитку подальших кар’єрних стратегій та сценаріїв у короткостроковій та середньострокових перспективах формування та реалізації кар’єрних стратегій в Європі. Автором підкреслено, що постструктуралізм став відповіддю на кризу структурного функціоналізму, методологія якого вже не могла задовільнити більшість соціологів та наукову спільноту в сфері забезпечення проведення валідних досліджень та інтерпретацій соціальних відносин у суспільствах країн Західної Європи та Північної Америки. Висловлено припущення, що в майбутньому постструктуралістське суспільство модернізується у суспільство, що матиме більш стійку структурованість через диференціацію суспільства за окремими ціннісними орієнтаціями, які дадуть можливість функціонувати в межах окремих суспільних структур, які будуть масивними і майже не будуть перетинатися на низинному рівні, а будуть взаємодіяти тільки масивні суспільні підструктури. Це дасть можливість реалізовувати кар’єрні стратегії в автономному режимі у межах окремої суспільної підструктури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Barkalova, I. M. Teoretychni modeli rozvytku yevropeiskoi intehratsii u 40 – 70-kh rokakh XX st [Theoretical models of development of European integration in 40–70th years of XX century]. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86883/02-Barkalova.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Bonvech, B. Ot sozdanyia Hermanskoi ymperyy do nachala XXI veka [From the creation of the German Empire to the beginning of the XXI century].Ystoryia Hermanyy – History of Germany. (Vol. 2.). Retrieved from https://history.wikireading.ru/156957 [in Russian].

Giddens, E. (1994). Sudba, rysk y bezopasnost [Destiny, risk and security]. THESIS, 5, 109 [in Russian].

Derrida, J. (2000). Pryvydy Marksa [The Ghosts of Marx. Kharkiv]. Kharkiv: OKO [in Ukrainian].

Kramar, O. (2018). Uzhe ne 52 miliony, ale shche y ne 26 [Not already 52 million, but not yet 26]. Ukrainskyi tyzhden – Ukrainian Week, 36 (564), 17–22 [in Ukrainian].

Laku-Labart, F. (1996). Transtsendentsyia konchaetsia v polytyke. Sotsyo-Lohos postmodernyzma. [Transcendence ends in politics]. Almanakh Rossyisko-frantsuzskoho tsentra sotsyolohycheskykh yssledovanyi Ynstytuta sotsyolohyy Rossyiskoi Akademyy nauk – Socio-Logos of Postmodernism. Almanac of the Russian-French Center for Sociological Research of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences. (pp. 171–214). Moskva [in Russian].

Sobolevskaya, M. (2010). Neofunktsionalistski ta poststrukturalistski teorii v suchasnii sotsiolohii [Neofunctionalist and post-structuralist theories in contemporary sociology]. Kyiv: Spirit and letter [in Ukrainian].

Tetcheryzm [Thatcherism]. Retrieved from http://www.info-library.com.ua/books-text-2981.html [in Russian].

Tupytsya, O. (2013). Profspilky ta suspilni rukhy: sposoby i formy vzaiemodii [Trade unions and social movements: ways and forms of interaction]. Scіentіfіc-Theoretіcal and Socіal-Polіtіcal Almanac «Grani», 8 (100), 86 [in Ukrainian].

Fuko, M. (2003). Pravytelstvennost (ideia hosudarstvennoho ynteresa i ee henezys) [Governmentality (the idea of state interest and its genesis]. (Y. Okuneva, Trans). (pp. 4–22). Kuiv: Logos [in Ukrainian].

Alexander Jeffrey C. (1985). Neo-Functionalism. Newbury Park: Sage Publications.

Domitrovich, C. E., Durlak, J. A., Staley, K. C., & Weissberg, R. P. (2017). Social-emotional competence: An essential factor for promoting positive adjustment and reducing risk in school children. Child Development, 88 (2), 408–416. doi: 10.1111 / cdev.12739.


Переглядів анотації: 164
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Кузьмін, В. (2020). Особенности реализации карьерных стратегий в рамках постструктурализма. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(3), 46-56. https://doi.org/10.15421/172024
Розділ
Стаття