Літературна творчість у вимірах філософсько-антропологічного аналізу

  • N. V. Kozyryeva Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Ключові слова: літературна творчість, буття людини, зв’язок літератури та філософії, типи філософствування, літературна антропологія, антропологічний поворот в європейській гуманітарній думці

Анотація

У статті розглядаються специфічні особливості літературної творчості в усвідомленні людського буття. Аналізуються сутнісні риси антропологічного повороту в європейській гуманітарній думці ХХ ст. Такі риси вирізняються спробою визначити специфіку; основи та сфери власне людського існування; людської індивідуальності; творчих можливостей; виходячи із самої людини; спробою пояснити не лише її власну природу; а й смисл та природу навколишнього світу; водночас акумулюючи евристичні філософські; наукові; соціально­економічні та гуманітарні ідеї. З’ясовується роль сучасної літературної антропології в осмисленні духовних; гуманістичних начал щодо існування людини в суспільстві глобалізаційних змін. Доводиться; що художня література є творчим продуктом; здатним самостійно окреслювати нові простори людського буття та «вписувати» їх в уже існуючу «топографію культури». Теорія літературної антропології; як окрема галузь знань; не зводиться до універсального методу у дослідженні розвитку художньої літератури. Сучасне суспільство динамічних змін спонукає не лише до переоцінки відносно усталених людських цінностей; а й до переосмислення місця і ролі людини в динамічних соціально­економічних практиках та її здатності до власної культурної трансформації; що й характеризує літературну творчість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Avtor i avtorstvo u slovesnii tvorchosti: zbirnyk naukovuch pratc (By the author of a verbal creativity: Collected Works). Odesa, 2007, 412 p.

Zubrytcka M. Nerozdilnist: literatura­jak­philosophija ta philosophija­jak­ literatura (Inseparability: literature­as­philosophy and philosophy­as­literature). Philosophija nauky (Scientific articles Lviv­Warsaw seminar “Philosophy of Science”. 14­21 November 2004, Lviv, 2006, pp. 5–15.

Entcyklopedija postmodernizmu (Encyclopedia of postmodernism) [Per. from Eng.]. Kyiv, 2003, 503 p.

Izer V. K antropologii chudozhestvennoi literatury (Anthropology literature). Novoe literaturnoe obozrenie, 2008, no. 5 (94), pp. 7–21.

Korzhenko V.V. Philosophija vychovannja: zmina orientactii (The philosophy of education: changing orientations). Kyiv, 1998, 304 p.

Markovcki M.P. Antropologija, gumanizm, interpretactija (Anthropology, humanism, interpretation). Literary Theory in Poland.Anthology of texts.The second half of the XX century – beginning of the XXI century. Kyiv, 2008, pp. 491–503.

Parmenid. O prirode (The nature). Anthology of World Philosophy. Vol. 1, Moscow, 1961, pp. 293–296.

Polischuk Ja. Antropologichna perspektyva v literaturoznavstvi (Anthropological perspective of literary criticism).Philologichni seminary, 2013, no 16, pp. 26–31. Regime to access: http://nbuv.gov.ua/j­pdf/Fils_2013_16_5.pdf

Sheler M. Polozhennja lyudyny u kosmosi (Man’s position in space). Foreign philosophy of the twentieth century. Kyiv, 1993, pp. 146–152.

Attridge D. Jednostkowo literatury / рrzekd z ang. P. Mocicki / Derek Attridge. – Krakw: Universitas, 2007 (Seria: Horyzonty nowoczesnoci, t. 60). – 224 р.

Blumenberg H. O aktualnoci retoryki w wymiarze antropologicznym // Rzeczywistoci, w ktrych yjemy. Rozprawy i jedno przemwienie / рrzeoya Wanda Lipnik / Hans Blumenberg. – Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997. – S. 98–129 (Seria: Terminus, t. 12).

Kasperksi E. wiat czowieczy. Wstp do antropologii literatury / Edward Kasperski. – Putusk – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA­JR, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. – 496 р.


Переглядів анотації: 188
Завантажень PDF: 318
Опубліковано
2015-01-11
Як цитувати
Kozyryeva, N. V. (2015). Літературна творчість у вимірах філософсько-антропологічного аналізу. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(2), 53-57. https://doi.org/10.15421/1715039
Розділ
Стаття