STEM-освіта в дзеркалі соціологічних досліджень

  • О. В. Бутурліна Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
  • Т. В. Лисоколенко Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
  • С. А. Довгаль Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
Ключові слова: суспільство, інновації, освіта, стратегія розвитку освіти в Україні, наука, технології, інженерія, моніторинг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій та механізмів упровадження STEM-інновацій в Україні.Увага зосереджена на соціологічному дослідженні розуміння STEM-освіти і її сутності, на перспективахі труднощах впровадження відповідних соціальних технологій в межах українських реалій. В роботіпредставлені результати кількісних досліджень, проведених на основі авторських методик, членів пе-дагогічного колективу, учнівської молоді, експертної групи та батьків учнів старших класів. На основіотриманих результатів моніторингів, порівнюючи відповіді різних категорій респондентів, автори нама-гаються узагальнити стан STEM-технологій в сучасному українському суспільстві та приходять до вис-новку, що впровадження відповідних інновацій сприяє розвитку діалогу серед усіх учасників освітньогопроцесу, батьків і потенційних роботодавців. Проведені дослідження дозволяють констатувати наступне.Педагоги експериментальних навчальних закладів мають досить високий рівень мотивації до впровад-ження інновацій, відкриті для співпраці та розуміють важливість нововведень в сучасній українськійшколі. Опитані школярі в цілому підтримують впровадження STEM-інновацій, формуючи для себе пріо-ритетні напрямки, з якими пов’язують майбутню професію. При цьому, усвідомлюючи перспективністьнапрямку STEM, опитані учні не розуміють, в якій сфері та де вони можуть працювати в майбутньому,вибравши STEM-професію. Результати дослідження показали, що сучасні батьки зацікавлені в тому, щоб впливати на вибір майбутньої професії своїх дітей. Однак безпосередній вплив батьків на вибір майбут-ньої професії обмежений, оскільки у значної кількості старшокласників є власна думка з цього питання,яка частково або повністю не збігається з думкою батьків. Проведені дослідження дозволяють стверджу-вати, що одним із найперспективніших напрямків упровадження STEM є об’єднання зусиль педагогів,роботодавців, учнів і сучасних батьків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Belland, B.R.,Walker, A.E., Kim, N.J., & Lefler, M. (2017). «Synthesizing results from empirical research on
computer-based scaffolding in STEM education: A meta-analysis». Review of Educational Research, 87 (2), 309-344.
2. Caprile, M., Palmé, R., Sanz, P., & Dente, G. (2015). “Encouraging STEM Studies for the Labour Market“. Report.
European Parliament. Retrieved from: http:// www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_
STU(2015)542199_EN.pdf
3. Coleman, N., Farina, D.M., Rabinovich, L. (2017). “Common denominators to learner-centered success:
Undergraduate STEM, graduate teacher education, and an educational technology doctoral program“. Handbook of
research on learner-centered pedagogy in teacher education and professional development. DOI: 10.4018/978-1-
5225-0892-2.ch002
4. Kelley, T., & Knowles, G. (2016). “A conceptual framework for integrated STEM education“. International Journal
of STEM Education, 3-11. DOI: https://doi.org/10.1186/s40594-016-0046-z
5. Kudenko, I. & Gras-Velázquez, A. (2016). “The future of European STEM workforce: What Secondary School
Pupils of Europe Think About STEM Industry and Careers”. Insights from Research in Science Teaching and Learning:
Selected Papers. Switzerland: Springer International Publishing.
6. Instytut modernizatsiyi zmistu osvity (IECM) «Pro zaprovadzhennya napryamiv STEM-osvity» [Letter Institute of
Education Content Modernization (IECM) “On introduction of directions of STEM-education“], 2.1, 10-14. (2015).
Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKd2tFMXVtZU96NzA/view [in Ukrainian].
7.Marginson, S., Tytler, R., Freeman, B., & Roberts, K. (2013). STEM Country Comparisons. Report for the
Australian Council of Learned Academies. Australian Council of Learned Academies, Melbourne. Retrieved from:
https://www.acola.au
8. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny «Pro stvorennya robochoyi hrupy z vprovadzhennya steblovoyi osvity
v Ukrayini» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On the Establishment of a Working Group
on the Implementation of Stem-Education in Ukraine“], 188. (2016). Retrieved from: https://drive.google.com/file/
d/0B3m2TqBM0APKSG1MMXREeVFpNDg/view [in Ukrainian].
9. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny «Pro provedennya naukovo-doslidnoyi roboty na ukrayinsʹkomu rivni
na temu: Naukovo-metodychni zasady stvorennya ta funktsionuvannya Vseukrayinsʹkoho naukovo-metodychnoho
virtualʹnoho STEM-tsentru na 2017 rik 2021» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On
conducting research and experimental work at the Ukrainian level on the theme: Scientific and methodical principles
of creation and functioning of the All-Ukrainian scientific and methodological virtual STEM-center for 2017–2021“],
708. (2017). Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKaXJGVlk1bVZ2cFk/view [in
Ukrainian]. 10. Peterson, A., Gaskill, M., & Cordova, J. (2018). Connecting STEM with Social Emotional Learning (SEL)
Curriculum in Elementary Education. In Society for Information Technology & Teacher Education International
Conference, 1212-1219. Retrieved from: https://www.learntechlib.org/primary/p/182681.
11. Quality training for all (QTFA). “Investments in knowledge and skills to promote development in the education
sector of the World Bank Group for the period until 2020“. Retrieved from: URL:http://www.siteresources.worldbank.
оrg/EDUCATION/Resources/ESSU/463292 1306181142935/ Russian_Exec_Summary_2020_ FINAL.pdf.
12. Wynarczyk, P., & Hale, S. (2009). Improving take-up of science and technology subjects in schools and colleges:
A synthesis review. Newcastle: Newcastle University.

Переглядів анотації: 322
Завантажень PDF: 198
Опубліковано
2019-06-28
Як цитувати
Бутурліна, О. В., Лисоколенко, Т. В., & Довгаль, С. А. (2019). STEM-освіта в дзеркалі соціологічних досліджень. Науково-теоретичний альманах Грані, 22(6), 56-68. https://doi.org/10.15421/171963
Розділ
Стаття