Філософська предметність маркетингового управління в освіті

  • N. V. Litvinenko Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: філософія освіти, філософія маркетингу, маркетингове управління в освіті, парадигма

Анотація

Найбільше значення для філософського розгляду проблем освіти має привнесення у межах філософських засад маркетингового управління методології системного розгляду освітньої діяльності як соціального суб’єкт­об’єктного процесу, в основі якого лежить задоволення потреб. Філософія освіти в особі філософії маркетингу та філософії управління отримала хорошу теоретико­методологічну базу як для синтезу ринкових інтерпретацій освітнього розвитку, так і розробки фундаментальних проблем щодо ролі освіти у постіндустріальному суспільстві як генератора соціального розвитку. Основним аспектом маркетингового регулювання освітньої царини з боку державних інститутів на сьогодні є підвищення якості освіти як основа росту людського потенціалу. При визначенні напрямів філософсько­освітнього аналізу маркетингового управління в освіті мають бути взяті до уваги і загальнометодологічні інтегративні зв’язки філософії, філософії освіти, філософії управління та філософії маркетингу, а також предметні особливості маркетингового управління, визначені соціокультурною специфікою розвитку освітньої сфери. Парадигмальний статус філософії освіти стосовно маркетингового управління в освіті проявляється  в програмуванні нею форм соціальної діяльності, через які реалізуються освітні трансформації, і в визначенні парадигмальних основ стратегічного управління освітою, і в багатьох інших детермінуючих впливах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Budrin A. G. Razvytye kontseptsyy yntehryruyuscheho marketynhathe (Development of the concept of integrating marketing), Vestnyk Severo­Kavkazskoho federalnoho unyversyteta, 2006, no. 1, рр. 97­100.

Bratanich B.V. Marketynh v osvitiy ak predmet filosofskoho analizu: avtoref. dys. d­ra filos. nauk (Marketing in education as a subject of philosophical analysis: Author. dis ... Dr. Philosophy Sciences): 09.00.10, Kiev, 2006, 35 p.

Gershunsky B.S. Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka (Philosophy of Education for the XXI century), Perfection, Moscow, 1998, 529 p.

Kolchina N.O. Marketing obrazovatelnyh uslug (Marketing of educational services), Integratsiya obrazovaniya, 2013, no. 4 (73), рр.48­51.

Lawson R. Povedenie potrebiteley (Consumer Behavior), Teoriya marketinga (Theory of Marketing), Pod red. M.Beykera, Peter, SPb, 2002, рр.191 ­ 215.

Pankrukhin A.P. Marketing (Marketing), IKF Omega­L, Moscow, 2002, 656 p.


Переглядів анотації: 171
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2014-12-10
Як цитувати
Litvinenko, N. V. (2014). Філософська предметність маркетингового управління в освіті. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(2), 42-47. https://doi.org/10.15421/1715037
Розділ
Стаття