Чинники поширення чайної субкультури в латиноамериканских суспільствах


  • І. С. Гром Класичний приватний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171957
Ключові слова: чай, чайна субкультура, латино-американські суспільства, індо-буддійські суспільства, «суспільство свята», наркогенні чаї

Анотація

Статтю присвячено проблемі дослідження відповідності практик споживання чаю латино-американським та індо-буддійським культурним цінностям. В результаті проведеного дослідження автором зроблено висновок про те, що чайна субкультура в суспільствах латинської Америки та Індії істотно різниться від чайної субкультури азійських суспільств в аспекті переорієнтованості на релаксаційні та наркотичні компоненти вживання чаю. На основі порівняння зроблено висновок про те, що в азійських суспільствах культура споживання чаю пов’язана із досягненням стану спокою, медитації, гармонії. В культурі латиносів та індусів чай є, перш за все, збуджуючий напій, властивості якого користуються попитом саме серед маргінальних соціальних груп. Закцентовано увагу на тому, що в Європі імпорт відповідних сортів чаю та попит на них підтримується в середовищі богемної інтелігенії, яка досягає стану натхнення/інспірації через змінені стани свідомості. Наголошено на тому, що середовище чуттєвої культури потребує маніакальності та ейфоричності і в той же час знецінює соціальну дисципліну, помірність, скромність, стриманість та інші етичні чесноти пересічної азійської людини. В кодексі соціальних чеснот індуса та латино-американця фігурують не покора авторитетам і ієрархіям, а пошук автентичності, насолоди, схильності до анархічного та девіантного способу життя. Звідси – попит на використання збуджуючих домішкових спецій та наркотичних речовин. Зазначена особливість може бути характеристичною не лише щодо етнокультури корінного населення, але q істотно посилюватись за рахунок присутності в міському середовищі англо- і франкомовних спільнот, вихованих в традиціях ліворадикальних ідеологій та європейського расизму. Для цієї групи наркостимулюючі чаї виступають допінгами художньої, наукової, філософської креативності.

Посилання

1. Бентли Дж. Межкультурные взаимодействия и периодизация всемирной истории / Дж. Бентли // Время мира. – 2001. – Вып. 2. – С. 171-203.
2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.
3. Григулевич И. Р. Религиозный синкретизм в Латинской Америке. Локальные и синкретические культы /
И. Р. Григулевич. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. – С. 270-285.
4. Дуссель Э. Философия в Латинской Америке в XX веке: проблемы и течения. Общая картина / Э. Дуссель // Вестник Московского ун-та. Серия 12. Политические науки. – 2006. – № 1. – С. 59-74.
5. Кардозо Ф. Зависимость и развитие Латинской Америки. Опыт социологической интерпретации / Ф. Кардозо, Э. Фалетто. – М.: ИЛА РАН, 2002. – 220 с.
6. Кузнецова Т. В. Социокультурные взаимодействия и межкультурная коммуникация / Т. В. Кузнецова // Философские науки. – 2003. – № 5. – С. 129-135.
7. Кнабе Г. С. Культурология: История мировой культуры / Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 607 с. 8. Рейес Наваррете Т. Политика распределения доходов в Мексике: опыт неолиберальных преобразований и альтернативные подходы: дисс. … канд. экон. наук / Т. Рейес Наваррете. – М.: ИЛА РАН, 2005. – 231 с.
9. Сармьенто Д.-Ф. Цивилизация и варварство. Жизнеописание Хуана Факундо Кироги а также физический облик, обычаи и нравы Аргентинской Республики / Д.-Ф. Сармьенто.– М.: «Наука», 1988. – 553 с.
10. Шемякин Я. Г. Европа и Америка: Взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории: автореф. дисс. … д-ра ист. наук / Я. Г. шемякин. – М.: ИЛА РАН, 2001. – 41 с.
11. Шестопал А. В. Ибероамериканистика. Традиции, тенденции, перспективы / А. В. Шестопал. – М.: Изд-во МГИМО, 2001. – 158 с.
12. Этническая идентичность: социосистемологическое измерение геополитики / ред.-коорд. Ю. В. Романенко. – Киев: Меркьюри-Подолье, 2016. – 368 с.
13. Монтескье Ш.-Л. О духе законов / Ш.-Л. Монтескье. – М.: Мысль, 1999. – 674 с.
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати цю статтю:
Гром, І. (2019). Чинники поширення чайної субкультури в латиноамериканских суспільствах. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(5), 87-94. https://doi.org/10.15421/171957
Розділ
Статті