Соціально-філософський аналіз генезиса агресії людини


  • Е. O. Скиба Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171955
Ключові слова: насильство, суспільство, соціальний, агресія, влада, дія, інстинкт, сила, авторитет

Анотація

Проаналізовано наукові теорії щодо природи агресивності людської поведінки в соціумі. Виявлено складові елементи агресії, їх різновиди та роль. У процесі дослідження оцінено вплив соціально-культурного дискурсу та стану громадянського суспільства на способи і форми прояву агресивності людини. Розглянуто принцип взаємодії інструментарних методів реалізації владних відносин в суспільстві і проявами людської агресії. Встановлено, що принцип методологічного плюралізму дозволяє вивчити антропологічну суть агресії, вивчити форми агресії крізь призму філософського теоретизування. Оцінено взаємодію і взаємовплив феномена агресії людини з такими соціальними системами, як влада, публічна дія, політична активність. Уточнено, що високий рівень агресії в сучасному суспільстві сигналізує про нездатність влади як соціального інституту впоратися з руйнівним ефектом людської агресії. Встановлена двоїста природа людської агресії, а саме: вплив як біологічних, так і соціальних детермінантів. Це розкриває той факт, що стан психіки зумовлюється факторами, що грають взаємно важливе значення. Визначено, що біологічна природа феномена агресії людини в процесі необхідності реалізувати соціально-значущі проекти активізується пізнавальним і емоційним процесам; вона піддається корекції конкретними соціальними умовами у поєднанні з попереднім навчанням особистості. Встановлено, що психічний стан, обумовлений як прагнення завдати шкоди суспільству або іншій особі має різні ступені вираження, різні мотиви і цілі. Проаналізовано, що зважаючи на такий складний характер феномену людської агресії соціальні чинники є в такій же мірі також відповідальними, як і біологічні. Розкрито сутність агресії як феномена, який детермінований різнорідними чинниками людського існування в світі. Психічна енергія, що виявляється в людині як свідомість, служить фактором подальшої еволюції людини, в тому числі і його психіки. Показано, що як особистість «творить» соціально-культурний дискурс суспільства, так і соціально-культурний дискурс примає участь у процесі конституювання особистості. Зазначено, що подвійність природи людської агресії приводить нас до висновку, що сучасна людина в цілях збереження себе і суспільства повинен поставитися відповідально до власних емоційно-психічних сплесків і навчитися інтегрувати їх в конструктивний напрям.

Посилання

1. Арендт Х. О насилии / Х. Арендт. – М.: Новое наследие, 2014. – 148 с.
2. Бэрон Р. Агрессия / Р. Берон, Д. Ричардсог. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.
3. Гоббс Т. Человеческая природа / Т. Гоббс // Сочинения в 2 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1989. – 622 с.
4. Гнатенко П. Психология агрессивности человека / П. Гнатенко. – Киев: Наукова думка, 2017. – 172 с.
5. Гуггенбюль-Крей А. Благословенное насилие. В книге Гуггенбюль-Крейг А. Благо Сатаны. Парадоксы психологии / А. Гуггенбюль-Крей. – СПб., 1997. С. 64-79.
6. Декарт Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт. Сочинения в 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1989. – 654 с.
7. Камю А. Бунтующий человек / А. Камю. – М.: Политиздат, 1990 . – 415 с.
8. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении / Г. Лейбниц // Сочинения в 4-х т. – Т. 2. – М., 1983. – С. 75-93.
9. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении / Дж. Локк // Сочинения в 3-х т. – Т. 1., Т. 3. – М.: Мысль, 1985. – 621 с.
10. Романов Н. Н. Образ будущего: онтологический очерк о настоящем мире / Н. Н. Романов, В. Н. Петрушов. – Харьков: Издатель Алесандр Савчук, 2017. – 108 с.
11. Aggression and Violence. (A Social and Psychological Perspective) / ed. Brad J. Bushman. – Routledge, 2016. – 340 с.
12. Gavin H. Female Aggression / H. Gavin, T. Porter. – Wiley-Blackwell, 2014. – 240 p.
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати цю статтю:
Скиба, Е. (2019). Соціально-філософський аналіз генезиса агресії людини. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(5), 66-76. https://doi.org/10.15421/171955
Розділ
Статті