«Полтавський міф» (до 310-ої річниці оборони міста Полтави від шведської армії)


  • O. М. Слісаренко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171949
Ключові слова: облога, блокада, нове прочитання, гарнізон, генеральна битва

Анотація

Статтю присвячено аналізу облоги міста Полтави в 1709 році об’єднаною українсько-шведською армією. До сьогоднішнього часу в науковій літературі зберігаються помилкові інтерпретації, а то й прямі фальсифікації джерел, що є наслідком політизованого підходу до викладення обставин оборони Полтави. У цій війні нарешті повинно було вирішитися питання регіональної гегемонії між двома основними геополітичними гравцями: Швецією та Річчю Посполитою. Фінал цієї війни, однак, був зовсім несподіваним: переможцем стала Московська держава, яка в перші роки цієї війни відігравала роль другорядного союзника Речі Посполитої. Головною метою статті було виявлення таких помилкових інтерпретацій та встановлення реальної картини облоги Полтави у 1709 р. З цією метою було здійснено новий аналіз уже відомих джерел за допомогою компаративних методів, а також введено в обіг деякі нові архівні джерела. Як встановив автор, кількість українського населення, залученого до оборони міста, в історіографії сильно завищено, а головну роль в захисті міста відіграв сильний московський гарнізон. Автор публікації стверджує, що головною метою облоги Полтави шведсько-українськими військами стало не захоплення міста, а втягування армії Петра І у генеральну битву. Ця обставина визначила доволі млявий хід облоги, а основними її учасниками були запорізькі контингенти. Автор заперечує факт великого штурму м. Полтави напередодні генеральної битви. Лише перемога в генеральній битві над московською армією давала шанс королю Карлу ХІІ та його союзнику гетьману І. Мазепі успішно завершити Північну війну.

Посилання

1. Артамонов В. А. Осада Полтавы в 1709 году (по шведским источникам) / В. А. Артамонов // Вопросы истории. – 2004. – № 11. – С. 112-121.
2. Бескровный Л. Г. Стратегия и тактика русской армии в Полтавский период Северной войны / Л. Г. Бескровный // Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. – Москва: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 21-62.
3. Васильев А. А. О составе русской и шведской армий в Полтавском сражении / А. А. Васильев // Военно-исторический журнал. – 1989. – № 7. – С. 62-67.
4. Григорьев Б. Н. Карл ХІІ или пять пуль для короля / Б. Н. Григорьев. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 550 с.
5. Дядиченко В. А. Полтавская битва / В. А. Дядиченко. – Київ: Знання, 1959. – 44с.
6. Енгель Й-Х. Історія України та українських козаків. / Й.-Х.Енгель. – Харків: Факт, 2014. – 640 с.
7. Иванюк С. А. Герой Северной войны А. С. Келен. Страницы биографии по новооткрытым источникам / С. А. Ивасюк // История военного дела: исследования и источники. – 2015. – Т.VI.– C. 453-506.
8. Иванюк С. А. Полтава – «крепость ничтожная»: фортификационные сооружения Полтавской крепости периода Великой Северной войны (1700–1721) / С. А. Ивасюк // История военного дела: Исследования и источники.– 2012. – Т. 1. – С. 258-286.
9. Іванюк Я. Г. Місто-фортеця Полтава (ХІ–ХVIII ст.) /Я. Г. Іванюк // Український історичний журнал. – 1976. – № 4. – С. 123–128.
10. Коваленко О. Просторовий та демографічний розвиток міста Полтави ХVІІ – початку ХІХст. / О. Коваленко // Краєзнавство. – 2009. – № 3-4. – С. 62-73.
11. Компан О. С. Міста України в другій половині ХVII ст. / О. С. Компан. – Київ: АН УРСР, 1963. – 388 с.
12.Красиков В. А. Северная война или блицкриг по-русски / В. А. Красиков. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010. – 478 с.
13. Кротов П. А. Битва при Полтаве (К 300-летней годовщине) / П. А.Кротов. – СПб.: Истор. иллюстрация, 2009. – 416 с.
14. Маркевич А. Великий подвиг. К 250-летию Полтавской битвы / А. Маркевич. – Київ: КГУ, 1959. – 158 с.
15. Моттлі Д. Історія життя Петра І, імператора Росії / Д. Моттлі // Україна очима іноземців: англомовні мемуари, записки, щоденники XVII – першої половини XIX століття (переклад текстів з коментарем). Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – С. 90-115.
16. Павловский И. Ф. Битва под Полтавой 27 июня 1709 года и ее памятники / И. Ф. Павловский. – Полтава: тип. И. А. Дохмана, 1908. – 243 с.
17. Письма и бумаги императора Петра Великого. – Т. VІІІ. – Вып.1. (январь-декабрь 1708). – Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1948. – 408 с.
18. Письма и бумаги императора Петра Великого. – Т. ІХ. – Вып.1. (январь-декабрь 1709). – Москва: Изд-во АН СССР, 1950. – 526 с.
19. Полтава. Історичний нарис / ред. кол.: В.О. Пащенко (гол.) та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – 280 с.
20. Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини XVIII cт. / І. Сердюк.– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 302 с.
21. Слісаренко О. М. Військово-стратегічні аспекти утворення українсько-шведського союзу 1708–1714 рр. / О. М. Слісаренко. – Дніпро: Ліра, 2018. – 360 с.
22. Слісаренко О. М. Фортифікаційне забезпечення Бородинської та Полтавської битв: аналіз історіографічних надбань / О. М. Слісаренко // Вісник Дніпропетровського університету: серія Історія та Археологія. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 21. – №1/1. – С. 165-169.
23. Центральний Державний Історичний Архів у м. Києві. Ф 51, оп.3, Спр. 1162: «Супліка полтавської полкової старшини від 3 лютого 1723 р. про повернення полкових і сотенних гармат, взятих комендантом російського гарнізону м. Полтави під час війни зі шведами в 1708–1709 рр.». – 9 арк.
24. Центральний Державний Історичний Архів у м. Києві. Ф 51, оп.3, Спр. 1456 «Дело по доношению Ивана Черняка, генерального судьи от 19 января 1715». – 77 арк.
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати цю статтю:
СлісаренкоO. (2019). «Полтавський міф» (до 310-ої річниці оборони міста Полтави від шведської армії). Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(5), 5-13. https://doi.org/10.15421/171949
Розділ
Статті