Теорія динамічного хаосу у дослідженнях соціально-філософськой та соціальної спрямованості


  • Anna Seliverstova Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171921
Ключові слова: динамічний хаос, соціальна філософія, синергетика, психосинергетика, нелінійна система, що самоорганізується

Анотація

У статті розглядається застосування теорії динамічного хаосу до вивчення соціальних явищ. Для цього необхідним є звернення до витоків створення теорії динамічного хаосу в природознавстві (А. Пуанкаре, І. Пригожин, Е. Лоренц та ін.), яка заснована на вивченні нелінійних динамічних систем у природному середовищі (турбулентні потоки, атмосфера, біологічні популяції тощо). Але в соціальних науках теж знаходять подібні системи – перш за все це суспільство та його економічна, політична та інші сфери, які мають властивості відкритості, нестабільності і нелінійного розвитку. Тому категорія «хаосу» тепер міцно закріплена в арсеналі суспільних і гуманітарних наук, хоча лише нещодавно вона стосувалася виключно природничих знань (теорія хаосу в математиці, фізиці, біології тощо). У синергетиці вперше опис процесів самоорганізації як взаємного переходу порядку і хаосу було запропоновано І. Р. Пригожиним.В українській філософській думці однією з перших робіт, в якій висвітлювалася проблема розвитку нелінійних самоорганізуючих систем, була робота І. С. Добронравова (1991). Наукова монографія І. В. Єршова-Бабенко (1992) також здійснила значний вплив на розвиток досліджень складних нелінійних систем, оскільки вперше система людської психіки розглядалася як складна нелінійна система, що самоорганізується.Психосинергетична модель соціальної реальності ґрунтується на тому, що соціальна реальність – це психомірне середовище, тобто складна нелінійна система, що складається з іншої складної нелінійної цілісності, яка визначається фазовими переходами між різними станами хаосу і порядку. Застосування теорії хаосу можливе також на мікро- та макрорівні соціальних досліджень, які представлені українськими дослідниками в галузі синергетики (І. С. Добронравова, Л. Фінкель) та психосинергетики (І. В. Єршова-Бабенко).

Посилання

1. Anischenko, V.S. (1997). Determinirovannyj haos [Deterministic chaos]. Sorovskiy educational journal, 6, 70-77. Moscow [in Russian].
2. Bevzenko, L.D. (2002). Socialnaya samoogranizatcia. Sinergeticheskya paradigma: vozmojnost socialnych interpretacij [Social self-organization. Synergetic paradigm: the possibility of social interpretations]. Kiev: IS NASU [in Russian].
3. Bevzenko, L. (2014). Socialnaya integracia – conceptualniy akzenti v kontext samoorganizationiy podchod. [Social integration – conceptual accents in the context of the socio-self-organizing campaign]. Sotsialni vymiry suspilstva,
6 (17) [in Russian].
4.Glake, J. (2001). Chaos. Sozdanie novoj nauki [Chaos. Creating a new science]. Saint Petersburg: Amfora
[in Russian].
5. Dobronravova, I.S. (1990). Synergetika: formirovanie ne-linejnogo myshlenia [Synergetics: the formation of non-linear thinking]. Kyiv: Lebed [in Russian].
6. Dobronravova, I.S., & Finkel, L. (2005). Dynamicheskij chaos v soziume kak sreda socialnoj samooganizacii [Dynamic chaos in society as an environment of social self-organization]. Sociology: theory, methods, marketing, 1, 168-180 [in Russian].
7. Donnikova, I.A. (2011). Kulturnij smusl socialnoj entropii [The cultural essence of social entropy]. Odesa: Printing house [in Russian].
8. Yershova-Babenko, I.V. (1992). Metodologia iisledovaniya pchichiki kak synergeticheskogo objecta [Methodology of the study of the psyche as a synergistic object]. Odesa: INCOM [in Russian].
9. Yershova-Babenko, I.V. (2005). Psychosynergeticheskie strategii chelovecheskoj aktivnosti [Psycho-synergetic strategies of human activity]. Vinnytsia: Nova kniga [in Russian].
10.Yershova-Babenko, I.V. (2015). Psychosynergetika [Psychosynergy]. Kherson: publishing house Grin D.S.
[in Russian].
11. Petrov, P.A. (2017). Teoreticheskie osnovania koncepta “upravlyaemogo chaosa” v socialnoj philosophii [Theoretical foundations of the concept of “controlled chaos” in social philosophy ]. Scientific and Technical Bulletins of St. Petersburg State Polytechnical University. Humanities and social sciences, 8 (4), 77-87 [in Russian].
12. Kiel, L., & Elliott, E. (1996). Teoria chaos v socialnich naukach: osnovy i primenenija [Chaos Theory in Social Sciences: Basics and Applications]. University of Michigan [in Russian].
13. Cheshkov, M.A. (1999). Synergetika: za i protiv [Synergetics: Pros and Cons (notes on the science of the Global Time of Troubles)]. Social studies and modernity, 6, 128-140 [in Russian].
Опубліковано
2019-04-22
Як цитувати цю статтю:
Seliverstova, A. (2019). Теорія динамічного хаосу у дослідженнях соціально-філософськой та соціальної спрямованості. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(2), 40-47. https://doi.org/10.15421/171921
Розділ
Статті