Професійні та кадрові ризики в соціальній роботі


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171918
Ключові слова: ризик, кадровий ризик, професійний ризик, професійна деформація, синдром емоційного вигорання, професійна втома, соціальна робота, профілактика, некомерційні організації соціального спрямування

Анотація

Стаття присвячена аналізу професійних та кадрових ризиків у соціальній роботі. Відзначено, що в некомерційних організаціях соціального спрямування, які здійснюють соціальну роботу, аналізу та розробці стратегій попередження професійних та кадрових ризиків майже не приділяють увагу, на відміну від комерційних організацій. З’ясовано, що професійні ризики ‒ це ризики, які пов’язані із професійною діяльністю та безпосередньо впливають на особистість фахівця, здатні змінювати поведінкові та емоційні реакції на певні події. Кадрові ризики ‒ це ризики виникнення негативних наслідків у функціонуванні організації внаслідок діяльності чи бездіяльності її персоналу. Виявлено та проаналізовано головні різновиди професійних ризиків у соціальній роботі, а саме: ризик професійної деформації, ризик виникнення «синдрому емоційного вигорання», ризик «професійної втоми». З’ясовано кадрові ризики соціальної роботи, а саме: ризики, що пов’язані з набором, підбором та відбором персоналу; ризики адаптації персоналу; ризики мотивації; ризики неефективного використання персоналу та ін. Запропоновано заходи щодо запобігання професійних та кадрових ризиків у некомерційних організаціях соціального спрямування: підтримка ініціативи співробітника; заходи з обміну досвідом як всередині організації, так і за її межами; створення можливостей для кар’єрного просування та підвищення кваліфікації; створення можливостей для зміни видів діяльності; заходи по відновленню емоційно-психологічної рівноваги; заходи з навчання контролю та ефективному розподілу особистісних ресурсів; організаційні свята та заходи з організації дозвілля. Відзначено, що ці заходи повинні здійснюватися комплексно на індивідуальному, груповому й організаційному рівнях та стосуватись професійних і особистісних характеристик працівників некомерційних організацій соціального спрямування, які здійснюють соціальну роботу.

Посилання

1. Butylina, O.V. (2018). Profilaktyka profesijnoji deformaciji socialjnogho pracivnyka jak socialjna tekhnologhija [Social worker professional deformation prevention as a social technology]. Proceedings of International Scientific Conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”, February 23, 2018, Kaunas: Baltija Publishing, 101-104 [in Ukrainian].
2. Butylina, O.V., & Kudrynsjka, A.I. (2018). Orghanizacijni patologhiji ta kadrovi ryzyky: dialektyka vzajemozv’jazku [Organizational pathology and personnel risks: the dialectic of interconnection]. Ghabitus, 7, 45-48 [in Ukrainian].
3. Dudnjeva, Ju.E. (2017). Sutnistj ta klasyfikacija kadrovykh ryzykiv orghanizacij [The essence and classification of personnel risks of an organization ]. Ekonomika i suspiljstvo, 8, 245-249 [in Ukrainian].
4. Yevdokymova, I.A. (2017). Problemy derzhavnykh ta komunaljnykh socialjnykh sluzhb u zadovolenni potreb vnutrishnjo peremishhenykh osib u m. Kharkovi [Problems of state and municipal social agencies in meeting needs of internally displaced persons in Kharkiv]. SOCIOPROSTIR: mizhdyscyplinarnyj elektronnyj zbirnyk naukovykh pracj z sociologhiji ta socialjnoji roboty, 6, 39-47 [in Ukrainian].
5. Kryvoshejin, V.V. (2018). Socialjni ryzyky postsuchasnosti: sutnistj ta klasyfikacija [Social risks of postmodernity: nature and classification]. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences, 1 (1-2),16-28 [in Ukrainian].
6. Krusheljnycjka, Ja.V. (2000). Fiziologhija i psykhologhija praci [Physiology and psychology of labor]. Kiev: KNEU [in Ukrainian].
7. Kuznetsova, M.Ye. (2016). Formalizatsiya upravleniya kadrovymi riskami [Formalization of personnel risk management]. Internet-zhurnal «Naukovedenie», 8 (3) [in Russian].
8. Mitrofanova, A.Ye. (2013). Kontseptsiya upravleniya kadrovymi riskami v rabote s personalom organizatsii [Conception of personnel risk management in work with the personnel of the organization]. Kompetentnost, 3, 40-45 [in Russian].
9. Mishyna, S.V., & Mishyn, O.Ju. (2016). Klasyfikacija kadrovykh ryzykiv pidpryjemstva [Classification of personnel risks of an enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 53, 87-92 [in Ukrainian].
10. Slobodskoy, A.L. (2011). Riski v upravlenii personalom [Risks in personnel management].
St. Petersburg: Izd-vo SPbGUEF [in Russian].
11. Finochenko, T.A., & Semiglazova, Ye.A. (2017). Professionalnyy risk na osnove spetsialnoy otsenki usloviy truda [Professional risk based on a special assessment of working conditions]. Elektronnyy nauchnyy zhurnal: Inzhenernyy vestnik Dona, 3 [in Russian].
12. Firsov, M.V., & Studenova, Ye.G. (2001). Teoriya sotsialnoy raboty [Social work theory]. Moscow: Gumanit. izd. tsentr VLADOS [in Russian].
Опубліковано
2019-04-22
Як цитувати цю статтю:
Yevdokymova, I. (2019). Професійні та кадрові ризики в соціальній роботі. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(2), 23-31. https://doi.org/10.15421/171918
Розділ
Статті