Ідентичність в умовах об’єднаних громад


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171916
Ключові слова: об’єднані територіальні громади, ідентичність, реформа, децентралізація, село, модернізована громада, селяни, традиційне суспільство

Анотація

Спираючись на теоретичне підґрунтя та емпіричні дані, у статті розглядається з соціологічної точки зору проблематика розвитку ідентичності у рамках реформування місцевої влади, а саме в межах проце-су створення об’єднаних територіальних громад. Розуміючи ідентичність як властивість людини відчу-вати свою приналежність до якої-небудь групи, соціуму, автором зосереджено увагу на питаннях її зміни у сільських громадах, які включилися у процес реформування місцевого самоврядування. На підставі аналізу інформації про перші вибори в об’єднаних громадах Запорізької та Львівській областях розроблений загальний соціальний портрет сучасного голови ОТГ. Автором проаналізовані останні результати об’єднання громад і висловлена думка про те, що структурно процес будування тери-торіальних одиниць характеризується в цілому однаковими регіональними тенденціями, обумовленими більш-менш рівнозначною общинною свідомістю всього сільського населення країни. Водночас існують відмінності у результатах перебудови влади у різних частинах країни, а саме поширення тенденцій ігно-рування і спротиву децентралізації на Заході й успіху перебудови місцевої влади на Сході України. Це пояснюється, на думку автора, більшим ступенем традиціоналістської складової ідентичності у західних областях і збільшенням модернової складової ідентичності у східних регіонах.Звернута увага на те, що децентралізація, яка супроводжується трансформацією меж сільської грома-ди, породжує проблеми зміни ідентичності. Виникає проблема формування сприйняття нової спільноти об’єднаної громади ідентентом для сільської людини.З’ясовано, що децентралізація в Україні, зокрема саме створення ОТГ, буде мати своїм наслідком руйнування традиціоналістської ідентичності людини, яка проживає у сільській місцевості, стирання общинного змісту міжособистісних відносин шляхом ослаблення общинних зв’язків, що в свою чергу ставить питання про майбутню ефективність системи місцевого самоврядування, механізм якої будуєть-ся, адже сутністю такої моделі управління є колективне вирішення проблем місцевого значення на ґрунті єдиної ідентичності. В цьому контексті автором пропонується розрізняти традиційну громаду і модерні-зовану громаду. В дослідженні акцентується увага на специфічні ознаки модернізованої громади, які, з одного боку, споріднюють її в деяких аспектах з міським співтовариством, а з іншого – характеризують її у якості гібриду громади і міського співтовариства. При цьому у членів об’єднаної громади в подальшому буде формуватися нова ідентичність, яка не успадковується, а конструюється на основі формальних прин-ципів, а не культурних ознак.Дослідником робиться висновок щодо проблематичності досягнення задекларованої владою мети реформи децентралізації – створення спроможної місцевої влади, яка буде вирішувати усі місцеві питан-ня і нести за це відповідальність, бо об’єднання громад, як засіб трансформації, не враховує складних аспектів ідентичності.

Посилання

1. Parsons, Т. (1968). The Position of Identity in the General Theory of Action. The Self and Social Interaction.
New York: Wiley.
2. Burde, P. (2002) Identichnost i reprezentatciia: elementy kriticheskoi refleksii idei “regiona” [Identity and representation: elements of critical reflection of the idea of “region”]. Ab Imperio, 3, 45-60 [in Russian].
3. Kon, I.S. (1995). Sotciologicheskaia psikhologiia [Sociological psychology]. Moscow: Moscow MSPI Voronezh MODEK [in Russian].
4. Iadov, V.A. (2000). Sotcialnye i sotcialno-psikhologicheskie mekhanizmy formirovaniia sotcialnoi identichnosti lichnosti [Social and socio-psychological mechanisms for the formation of social identity of the person]. Sotcialnoe samosoznanie. Samara: Bakhrakh-M [in Russian].
5. Dreshpak, V., & Lipovskaya, N.A. (2015). Dobrovil’ne ob’jednannja terytorial’nyh gromad: zmist ta algorytm prohodzhennja osnovnyh etapiv [Ensuring dialogue between public authorities and the territorial community: theoretical and applied aspects]. Public administration aspects, 3 (5-6), 57-65 [in Ukrainian].
6. Hrustal’ov, F.S., & Ashurbekov, A. (2018). Sociologichnyj suprovid procesiv decentralizacii’ [Sociological support of decentralization processes]. Sotcіalnі tekhnologіi: aktualnі problemi teorіi ta praktiki. Zbіrnik naukovikh pratc, 78, 131-138 [in Ukrainian].
7. Zvit: Tretje shhorichne sociologichne doslidzhennja «Decentralizacija ta reforma miscevogo samovrjaduvannja» [Report: The Third Annual Sociological Survey «Decentralization and Local Self-Government Reform»]. (2018,
1 March). Retrieved from: http://www.slg-coe.org.ua/p13513/ [in Ukrainian].
8. Pidtrymku decentralizacii’ pidtverdyla sociologija [Support for decentralization has been confirmed by sociology]. (2018, 27 December). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pidtrimku-decentralizaciyi-pidtverdila-sociologiya-gennadij-zubko [in Ukrainian].
9. Detcentralizatciia v Ukraine dostizheniia, nadezhdy i opaseniia [Decentralization in Ukraine achievements, hopes and fears]. (2017, August). International Alert. Retrieved from: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_RU_2017.pdf [in Ukrainian].
10. Pro dobrovil’ne ob’jednannja terytorial’nyh gromad: zakon Ukrai’ny vid 05.02.2015 № 157-VIII [On Voluntary Association of Territorial Communities: The Law of Ukraine]. (2015). Vіdomostі Verkhovnoї Radi, 13, st.91
[in Ukrainian].
11. Bart, F. (eds.). (2006). Etnicheskie gruppy i sotcialnye granitcy. Sotcialnaia organizatciia kulturnykh razlichii [Ethnic groups and social boundaries. Social organization of cultural differences]. Moscow: New Publishing [in Russian].
12. Vybory golovy mis’koi’ (selyshhnoi’ ta sil’s’koi’) ob’jednanoi’ gromady u Zaporiz’kij oblasti [Election of the head of the city (settlement and rural) united community in the Zaporozhye region]. (2019, January). Local elections in territorial communities. Retrieved from: http://info-vybory.in.ua/ [in Ukrainian].
13. Zakatat v asfalt: v Zaporozhskoi oblasti glava gromady vozdeistvuet na svoikh opponentov tcinichnymi metodami [Rolling into asphalt: in the Zaporizhzhya region, the head of the community acts on his opponents with cynical methods]. (2018, 30 December). TOGETHER: information and analytical portal. Retrieved from: https://vmestezp.org/v-regione/108904/zakatat-v-asfalt-v-zaporozhskoy-obla [in Russian].
14. Kysel’ova, V. (2017, 12 april). Decentralizacija i regional’ni identychnosti: paradoksy vzajemodii’ [Decentralization and regional identities: paradoxes of interaction]. Wave. Retrieved from: https://hvylya.net/analytics/politics/detsentralizatsiya-i-regionalni-identichnosti-paradoksi-vzayemodiyi.html [in Ukrainian].
15. Vybory golovy mis’koi’ (selyshhnoi’ ta sil’s’koi’) ob’jednanoi’ gromady u L’vivs’kij oblasti [Election of the head of the city (settlement and rural) united community in the Lviv region]. (2019, January). Local elections in territorial communities. Retrieved from: http://info-vybory.in.ua/ [in Ukrainian].
16. Rejtyng oblastej shhodo formuvannja OTG [The rating of areas for the formation of OTG]. (2018, December). Monitoring the process of decentralization of power and reformation of local self-government as of January 10, 2019. (For December 2018). Decentralization provides opportunities. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/areas [in Ukrainian].
17. Tatarchuk, T. (2018, 26 December). Nastav chas administratyvnogo ob’jednannja [The time has come for the administrative association]. UKRINFORM. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2608640-tetana-tatarcuk-direktor-cerniveckogo-centru-rozvitku-miscevogo-samovraduvanna.html [in Ukrainian].
18. Dubar, C. (2003). La crise des identités. Paris: PUF.
19. De Singly, F. (2003). Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée un lien. Paris: Armand Colin.
20. Kaufmann, J.-C. (2004). L’invention de soi. Une théorie de l’identité. Paris: Armand Colin.
21. Chikarenko, I.A. (2015). Integrovana model’ systemy upravlinnja innovacijnym rozvytkom terytorial’nyh gromad [Integrated model of management system for innovative development of territorial communities]. Public administration aspects, 3 (9), 81-90 [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-22
Як цитувати цю статтю:
Zelenkevich, L. (2019). Ідентичність в умовах об’єднаних громад. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(2), 5-15. https://doi.org/10.15421/171916
Розділ
Статті