Практики самопрезентації в інтернет-просторі: форми і тенденції


  • K. V. Nastoiashcha Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/17193
Ключові слова: практики самопрезентації, демонстративне споживання, віртуальна реальність, соціальні мережі, селфі

Анотація

Внаслідок сучасної мобільності, а також специфіки засобів спілкування за особою слідкує велика кількість людей, які формують думку про неї, спираючись головним чином на цінності матеріального плану (в деякій мірі також на виховання), що особа може демонструвати, знаючи про стеження. Індивідуалізація ж, як глобалізаційний тренд, висуває до людини вимогу – жити оригінально. Тому дії, спрямовані на формування іміджу, мають перш за все у своїй основі самопрезентацію. Сучасна людина відсторонюється від традиційних соціальних зв’язків, чому сприяють зміни можливостей соціальних комунікації. Сучасній людині не вистачає комунікацій віч-на віч, але вони замінюються інтернет-комунікаціями. Соцмережа перетворилася у медійне середовище, яке є інструментом для саморозвитку, вираження свого «Я», його конструювання. Хоча інструменти презентації особистості у соцмережах все ж уніфіковані і мають обмеження, вони дають можливість створювати достатньо багато індивідуальних образів, в залежності від того, чого хоче добитись користувач і наскільки багата в нього уява. Міняється ідентичність, змінюються практики самопрезентації – особа починає формувати своє «Я» на основі побаченого, позичаючи, копіюючи образи оточуючих (під час споживання нових медіа-продуктів). Віртуальна комунікація має і ряд специфічних рис. Серед них – великий вибір «інструментів», за допомогою яких можна сформувати власну ідентичність, відсутність тілесного контакту, учасники такої комунікації можуть не знати один одного. Це дає величезні можливості для презентації своєї особи перед «віртуальним оточенням», іншими користувачами того чи іншого інтернет-ресурсу. Завдячуючи фотографії, популярною практикою самопрезентації стала селфізація. Через селфі особистість формує та вдосконалює свій імідж для суспільного споживання. «Віртуальні» самопрезентаційні стратегії, які формують певні образи, можуть бути різними – в залежності від того, чому надасть перевагу користувач. У основі вищевказаних стратегій лежить формування образів, які подобаються суспільству: обізнаних у своїй справі, успішних у професії, комунікабельних, таких, що є часткою певної групи, гарних у фізичному плані.

Посилання

1.Abytov, Y.R., & Babaeva, Y.Y. (2014). Osobennosty samoprezentatsyy polzovatelei sotsyalnыkh setei [Features of self-presentation of users of social networks]. Psykholohycheskaia nauka y obrazovanye, 3, 37-43 [in Russian].
2. Andriievska, Yu.D (2016). Pryvatnist yak sotsiokulturnyi fenomen : dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata sotsiolohichnykh nauk [Privatization as a socio-cultural phenomenon]. Candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
3.Bart, R. (1997). Camera lucida: Kommentaryi k fotohrafyy [Camera lucida: Comment on photos]. Moscow: Ad Marginem [in Russian].
4.Veblen, T. (1984). Teoryia prazdnoho klassa [Theory of the idle class]. Moscow: Prohress
5.Hofman, Y. (2000). Predstavlenye sebia druhym v povsednevnoi zhyzny [Introducing yourself to others in everyday life]. Moscow: Kanon-prass-Ts, Kuchkovo Pole [in Russian].
6.Zhychkyna, A.E., & Belynskaia, E.P. Stratehyy samoprezentatsyy v Ynternet y ykh sviaz s realnoi ydentychnostiu [Strategies for self-presentation on the Internet and their connection with real identity]. Retrieved from: http://banderus2.narod.ru/70312.html [in Russian].
7.Kapustiuk, O.M. (2007). Samoprezentatsiia yak zasibstvorennia pozytyvnoho imidzhu osobystosti [Self-presentation as a means of creating a positive image of the individual]. Candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
8. Orekh, A., & Serheeva, O.V. Tsyfrovoe lytso y tsyfrovoe telo: novye yavlenyia v vyzualnom kontente sotsyalnykh setei [Digital face and digital body: new phenomena in the social content of social networks]. Retrieved from: https://vestnik.spbu.ru/html15/s12/s12v2/14.pdf [in Russian].
9.Shuster, O.V. Vyzualnost kak hlobalnyi trend v prostranstve mass medya [Visuality as a global trend in the mass media space]. Retrieved from: http://www.erjournal.ru/journals_n/1375549519.pdf [in Russian].
10.Chyhyryn, T.O. (2012). Samoprezentatsiia: vyznachennia, vydy, stratehii, tekhniky [Self-presentation: definitions, types, strategies, techniques]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka Natsionalnoi APN Ukrainy. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii, 24 (5), 245-253 [in Ukrainian].
11.Aspling, F. The private and the public in online presentations of the self A critical development of Goffmans dramaturgical perspective. Retrieved from: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:431462/FULLTEXT01.pdf.
12.Baumeister, R. (1982). A self-presentational view of social phenomena. Psychol. Bull., 91 (I), 48-69.
13.Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization. London: Sage.
14.Chou, H.-T. G., & Edge, N. (2012). They are happier and having better lives than I am: the impact of using Facebook on perceptions of others lives. Cyberpsychol. Behav. Soc. Netw. 15, 117-121.
15.Diefenbach, S., & Christoforakos, L. The Selfie Paradox: Nobody Seems to Like Them Yet Everyone Has Reasons to Take Them. An Exploration of Psychological Functions of Selfies in Self-Presentation. Retrieved from: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00007/full#h8
16.Hogan, V. The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. Retrieved from: http://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR589f/um/Hogan__2010_.pdf
17.Satow, K. (1975). Social approach and helping. J. of exp. and soc. Psychol, 81, 121-176.
18.Poster, M. (2006). Information please: culture and politics in the age of digital machines. Duke University Press.
20.Pearson, E. Making a Good (Virtual) First Impression: The Use of Visuals in Online Impression Management and Creating Identity Performances. Retrieved from: https://hal.inria.fr/hal-01058173/document
21.Rui, J., & Stefanone, M.A. Strategic self-presentationonline: A cross-cultural study. Retrieved from: http://www.buffalo.edu/content/dam/cas/communication/files/Stefanone/RuiCHB2013.pdf
22.Zarghooni, S. A Study of Self-Presentation in Light of Facebook. Retrieved from: https://zarghooni.files.wordpress.com/2011/09/zarghooni-2007-selfpresentation_on_facebook.pdf
Опубліковано
2019-03-22
Як цитувати цю статтю:
Nastoiashcha, K. (2019). Практики самопрезентації в інтернет-просторі: форми і тенденції. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(1), 20-28. https://doi.org/10.15421/17193
Розділ
Статті