Феномен української радянської філософії


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718162
Ключові слова: українська радянська філософія, тоталітарна ідеологія, марксизм, країнська філософія, радянська філософія, радянська ідеологія, теорія марксизму

Анотація

У статті проаналізована низка думок сучасних українських науковців стосовно дефініції поняття «радянська філософія», а також її впливу на подальший розвиток філософської думки в Україні. Встановлено зв’язок між інтенсивністю популяризації ідеології марксизму речниками радянської філософії в Україні та ступеню свободи еволюціонування національних філософських традицій (в даному випадку української філософії). Також подано тлумачення таким поняттям, як «радянська філософія», «українська радянська філософія» з паралельним аналізом розвитку низки стрижневих векторів української філософії радянського періоду. Оцінено вплив основних концептів української радянської філософії на подальший розвиток національної філософії. Констатовано, що для подальшого незаангажованого розвитку саме української філософської традиції слід із необхідністю позбутися нав’язливого впливу радянського минулого, яке мало місце в українській історії впродовж багатьох десятиліть XX століття, а також продовжує опосередковано впливати і на українську сучасну філософію. Таким чином для того, щоб забезпечити собі подальший вільний розвиток української філософії, вітчизняним науковцям потрібно не заангажовано дослідити роль та місце тоталітарної ідеології (радянської філософії) в історії розвитку української філософської думки, а відтак мати змогу рухатися далі вже своїм власним шляхом. Отже потрібно максимально об’єктивно проаналізувати низку стрижневих та основоположних питань стосовно діяльності апологетів української радянської філософії. Подібний аналіз допоможе більш об’єктивно сформувати загальну «канву», у площині якої відбувався розвиток досліджуваного феномену, адже ми бачимо, що багато моментів еволюціонування радянської філософії або не висвітлені зовсім, або подаються у дещо спотвореному вигляді. Відтак сьогодні усе більше назріває нагальна потреба дослідження задекларованого феномену.

Посилання

1. Bilyi, O. (2009). Samotsenzura i filosofskyi dyskurs [Self-censorship and philosophical discourse]. Philosophical Thought, 3, 20-22 [in Ukrainian].
2. Halan, N.V. (2015). Filosofsko-krytychnyy dyskurs u teoretychnii spadshchyni ukrainskykh radianskykh filosofiv 1920-kh – 1930-kh rokiv [Philosophical and critical discourse in the theoretical heritage of the Ukrainian Soviet philosophers of the 1920s-1930s]. Candidates thesis [in Ukrainian].
3. Husiev, V. (2009). Uviaznena filosofiia: diamat ta istmat vs chervonyi pozytyvizm ta chervonyi ekzystentsializm [Convicted philosophy: dialectical materialism and historical materialism vs. red positivism and red existentialism]. Philosophical Thought, 3, 16-20 [in Ukrainian].
4. Kobets, R. (2009). Het vid marksyzmu, abo Dosvid zaperechennia radianskoii filosofii [Getting Out of Marxism, or Experience of Denial of Soviet Philosophy]. Philosophical Thought, 3, 22-24 [in Ukrainian].
5. Loi, A. (2009). «Filosofiia – pokruch» [«Philosophy – Hybrid «]. Philosophical Thought, 3, 25-28 [in Ukrainian].
6. Liutyi, T. (2009) Komu potribna «radianska filosofiia»? [Who needs «Soviet philosophy»?]. Philosophical Thought, 3, 28-32 [in Ukrainian].
7. Khoma, O. (2009) Istoriia zarubizhnoi filosofii v suchasnii Ukraini: radianska «rizoma» [The History of Foreign Philosophy in Contemporary Ukraine: The Soviet «Rhizome»]. Philosophical Thought, 3, 32-39 [in Ukrainian].
8. Yurynets, Ya. (2007) Bilia vytokiv «radianskoi filosofii» v Ukraini (1920–1930-ti rr.) [At the origins of the «Soviet philosophy» in Ukraine (1920-1930’s)]. Scientific notes of the National University of Kyiv-Mohyla Academy. Philosophy. Religious Studies, 63, 74-78 [in Ukrainian].
9. Yurynets, Ya.Yu. (2009) Z istorii ukrainskykh literaturno-filosofskykh dyskusii 1920–kh rokiv : Volodymyr Yurynets contra Mykola Khvylovyi [From the history of Ukrainian literary and philosophical discussions of the 1920s : Volodymyr Yurynets contra Mykola Khvylovyi]. Scientific notes of the National University «Kyiv-Mohyla Academy». Philosophy and Religious Studies, 89, 71-75 [in Ukrainian].
10. Yakhot, I. (1991) Podavleniie filosofii v SSSR (20–30–e gody) [Suppression of Philosophy in the USSR (20-30s)]. Questions of Philosophy, 9-10, 44-68 [in Russian].
11. Degtiarova, N. (2015). Istoryko-filosofski transformacii konceptu ideologii [Historical and philosophical transformation of the concept of ideology]. Scientific and theoretical almanac «Grani», 18 (7), 108-113
[in Ukrainian].
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати цю статтю:
Kozii, I. (2019). Феномен української радянської філософії. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(12), 34-41. https://doi.org/10.15421/1718162
Розділ
Статті