Трансформація східнослов’янського месіанізму від філософської думки Русі до ранніх слов’янофілів


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718161
Ключові слова: історія, історіософія, православ’я, християнство, слов’янофільство, Московське князівство

Анотація

Розглянуто зародження історіософських підвалин східнослов’янського месіанізму у творах Іларіона, Нестора і його подальшу трансформацію церковними діячами Московського князівства, а пізніше російськими слов’янофілами. Встановлено, що давньоруські мислителі створюють універсальний концепт «Святої Русі» з метою інтеграції в історичне річище християнських народів. Історіософські побудови Іларіона і Нестора були об’єднавчими як для давньоруського соціуму, виступаючи універсальною альтернативою племінній ідентичності, так і на міжнародному рівні, вписуючи Русь в спільноту християнських держав. Показано трансформацію давньоруського месіанізму у Московському князівстві на церковну міфологему «Москва – третій Рим», яка втрачає універсальність і перетворюється на підставу міжнародної дезінтеграції і проголошення виключності Москви як останнього захисника православного християнства. Виявлено, що за правління Петра І церковна міфологема «Москва – третій Рим» перетворюється на фундаментальну складову імперської ідеології. Внаслідок цього універсальне поняття «Русь» заміщується вужчим поняттям «Росія». Так, за допомогою історіософських трансформацій давньоруської спадщини Російська імперія перетворюється з провінційного Московського князівства на головну спадкоємицю Русі, а українці і білоруси, територіальні і культурні її нащадки, обмежуються в правах на давньоруську символічну спадщину. Показано, як у філософії І. Киреєвського, О. Хом’якова, К. Аксакова російський месіанізм досягає остаточної концептуалізації, втративши універсалізм і інтегративну спрямованість, перетворюється на складову «російської ідеї». В подальшому це стало підґрунтям для міфологем про «старшого брата», Русь як «колиску трьох братніх народів», протиставлення Великоросії і Малоросії, котрі необхідно аналізувати і викорінювати при створенні ідеології і історії сучасної України.

Посилання

1. Aksakov, K.S. (2010). O vnutrennem sostoyanii Rossii [On the internal state of Russia]. Moscow: Ros. polit. jencikl. (ROSSPJeN) [in Russian].
2. Berdyayev, N. (1990). Russkaya ideya [Russian idea]. Philosophy issues, 1, 77-144. [in Russian].
3. Galichenko, M.V. (2015). Ideologema «Moskva – Tretiy Rim» v nauchnom nasledii F. Dvornika [Ideologue «Moscow - the Third Rome» in the F. Dvornik’s scientific heritage]. Young scientist, 12, 20-23 [in Ukrainian].
4. Ilarion. (1992). Slovo pro zakon i blahodatʹ [Word of law and grace]. Davnya ukrayinsʹka literatura. Kyiv: Zolote slovo [in Ukrainian].
5. Kireyevskiy, I.V. (1984). O kharaktere prosveshcheniya Yevropy i yego otnoshenii k prosveshcheniyu Rossii [On the nature of the enlightenment of Europe and its attitude to the enlightenment of Russia]. Izbrannyye stat’i. Moscow: Contemporary [in Russian].
6. Kremen, V.H., Tabachnyk, D.V. & Tkachenko, V.M. (1996). Ukrayina: alʹternatyvy postupu [Ukraine: Alternatives to Progress]. Kyiv: «ARC-UKRAINE» [in Ukrainian].
7. Kuzyk, P. (2000). «Moskva – Tretiy Rym»: misiya zahybeli z vlasnoyi voli [«Moscow – Third Rome»: the mission of death at will]. Man and politics, 5, 55-61 [in Ukrainian].
8. Nemchynov, I. (2000). Metamorfoza relihiynoyi ideyi pro «Tretiy Rym» na rubezhi XV-XVI st. [Metamorphosis of the religious idea of the «Third Rome» at the turn of the XV-XVI centuries]. Man and politics, 5, 45-51 [in Ukrainian].
9. Litopys rusʹkyy za Ipatsʹkym spyskom [Chronicle of the Russian for Ipatiev list]. (1989). Kyiv: «Dnipro» [in Ukrainian].
10. Samardak, M. (1999). Pokhodzhennya y mutatsiyi doktryny «tretʹoho Rymu» [Origins and mutations of the doctrine of «Third Rome»]. The traveler, 1, 22-26 [in Ukrainian].
11. Filofey. (1999). Poslaniye k velikomu knyazyu Vasiliyu Ivanovichu [Message to Grand Prince Vasily Ivanovich]. Antologiya mirovoy pravovoy mysli. Moscow: Think, 4, 140-141 [in Russian].
12. Khomyakov, A.S. (1988). O starom i novom [About the old and the new]. Moscow: Contemporary [in Russian].
Опубліковано
2019-02-04
Як цитувати цю статтю:
Meleschuk, A. (2019). Трансформація східнослов’янського месіанізму від філософської думки Русі до ранніх слов’янофілів. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(12), 26-33. https://doi.org/10.15421/1718161
Розділ
Статті