Громадський деліберативний дискурс як інструмент політичної модернізації


  • O. O. Demyanenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718158
Ключові слова: деліберація, публічна політика, політична система, політична культура, політична свідомість, політичні відносини, удосконалення, політичні інститути, держава

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз громадського деліберативного дискурсу як одного з провідних інструментів політичної модернізації. Акцентується увага на тому, що деліберативна комунікація стала можливою у практичному аспекті в результаті закріплення постмодерну як світогляду. Наголошується на тому, що деліберативний дискурс – це комунікативний акт рівноправних учасників, націлений на досягнення компромісу у вигляді конкретного публічного рішення. Публічна політика постає сферою партнерської взаємодії публічних суб’єктів, в тому числі держави як носія політичної влади та громадянського суспільства як носія комунікаційної влади. Планомірно доводиться, що деліберативний дискурс комплексно впливає на політичну систему, що об’єктивується на рівні її окремих складових. Політична модернізація розуміється як логічне екзистенційне розгортання політичної системи, що констатує динаміку та заперечує статику останньої. У ході деліберативного дискурсу відбуваються зміни у політичній свідомості громадянина, емоційні вияви перетворюються на логічні та раціональні переконання. Доводиться, що інклюзивність, рівність та транспарентність деліберативних заходів дозволяють громадянину стати активним актором публічної політики, що говорить про здобуття ним нової політичної культури. Зміна цінностей провокує новий спосіб дії. Відтак, деліберативна політична культура спричинює новий формат політичних відносин – співробітництво. У результаті чого відбувається низка змін на інституційному рівні (оновлюється модель публічного управління та її інструменти). Саме так зміцнюється парадигма належного управління та активізується методика електронного врядування. Модернізаційні заходи на рівні політичної свідомості та культури, політичних відносин та інститутів із необхідністю призводять до удосконалення нормативно-правого підґрунтя функціонування політичної царини суспільного життя.

Посилання

1. Ahmetov, R. (2009). Traktovka spravedlivosti kak chestnosti v social’no-politicheskoj filosofii Dzhona Rolza [Interpretation of justice as honesty in the socio-political philosophy of John Rawls]. Retrieved from: http://vestnik.osu.ru/2009_7/11.pdf [in Russian].
2. Bartagariyeva, I. (2013). Deliberaty`vna parady`gma gromadyans`kogo suspil`stva ta racional`nist` pravovogo dy`skursu [Deliberative paradigm of civil society and the rationality of legal discourse]. Hileia: naukovyi visnyk, 72, 482-486. [in Ukrainian].
3. Voropayeva, V. (2014). Metamorfozy` suchasnoyi polity`chnoyi svidomosti v umovax polity`chnoyi kry`zy`: social`no-filosofs`ky`j kontekst [Metamorphoses of modern political consciousness in the conditions of the political crisis: the socio-philosophical context]. Retrieved from: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/znpgvzdia_2014_57_175.pdf [in Ukrainian].
4. Doktorov, B. (2007). Metodologiya i praktika oprosov obogashchennogo obshchestvennogo mneniya [Methodology and practice of enriched public opinion polls]. Retrieved from: https://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-308.pdf [in Russian].
5. Kuhareva, G. (2015). Nalezhne uryaduvannya yak shlyax do stanovlennya diyevoyi sy`stemy` publichnogo upravlinnya v Ukrayini [Good governance as a way to the formation of an effective system of public administration in Ukraine]. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-3/doc/1/12.pdf [in Ukrainian].
6. Semenenko, I. (2012). «Chelovek politicheskij» pered al’ternativami obshchestvennyh transformacij: opyt pereosmysleniya individual’nogo izmereniya politiki [“A Political Man” before alternatives to social transformations: the experience of rethinking the individual dimension of politics.]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 6, 9-26 [in Russian].
7. Servecz`ky`j, I. (2012). Formuvannya polity`chnoyi svidomosti gromadyan – progres suspil`stva [Formation of political consciousness of citizens - the progress of society]. Retrieved from: http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/servetskiy-i-redka-v-forming-of-political-consciousness-of-citizens-is-progr_19598.pdf [in Ukrainian].
8. Benhabib, S. (1996). Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy. Princeton: Democracy and Difference.
9. Dryzek, J. (2002). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press.
10. Fishkin, J. (2009). When the People Speak, Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford: Oxford University Press.
Опубліковано
2019-01-11
Як цитувати цю статтю:
Demyanenko, O. (2019). Громадський деліберативний дискурс як інструмент політичної модернізації. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(11), 101-107. https://doi.org/10.15421/1718158
Розділ
Статті