Пандемія як антисистема: аналіз конститутивних аспектів


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718156
Ключові слова: пандемія, негативна серединність, мовні ігри, мозаїчність, симіотичний підхід, екстремальна ситуація, ентропія, негентропія, бінарна опозиція

Анотація

Показано, що негативна серединність є тим теоретичним концептом, що складається, з одного боку, з клінічної картини кожного конкретного випадку пандемії, а з іншого – з урахуванням соціокультурних, економічно-географічних та інших конкретних обставин виникнення пандемії.З’ясовано, що випадки негативної серединності можуть бути представлені у горизонті мовних ігор Л. Вітгенштайна. Сутність мозаїчності пандемій через концепцію мовних ігор характеризується певним набором понять, певним набором дій для діагностики та протидії пандемії, певним компендіумом правил, яких необхідно дотримуватись та певною невизначеністю, оскільки заздалегідь невідомо, чим завершитись пандемія.Запропонований семіотичний підхід до дослідження феномену пандемії. Показано, що семіотичний підхід містить, з одного боку, напрацювання медичної семіотики, яка складається із загальної та приватної частин, а з іншого – семіотики як гуманітарного, міждисциплінарного напрямку досліджень.З’ясовано, що семіотична структура пандемії повинна враховувати три рівні, що взаємно передбачають один одного. Показано, що концепт «екстремальна ситуація» має в основі некласичне розуміння ситуації, яка передбачає наявність низки аспектів: проблеми, потрясіння, вибору, граничності, настрою. Доведено, що рисами пандемії як екстремальної ситуації є неочікуваність, небезпечність, надзвичайність, стрес, дезадаптація. Розкриті три шари екстремальної ситуації (емпіричний, формально-психологічний, метапсихологічний або онтологічний, або екзистенціально-аксіологічний).Показано, що антагонізм ентропії та негентропії у межах системи «людство – навколишнє середовище» має обопільний характер та є вкоріненим у фундаментальну бінарну опозицію «порядок / хаос». А в сучасному постнекласичному світі це вимагає пошуку нових діалогів між людством та навколишнім середовищем.

Посилання

1. Averianov, A.N. (1985). Sistemnoe poznanie mira: Metodologicheskie problemy [Systemic knowledge of the world: Methodological problems]. Moscow: Politizdat [in Russian].
2. Vallerstain, I. (2008). Kapitalisticheskaia tcivilizatciia [Capitalist civilization]. Moscow: TNI KMK [in Russian].
3. Gumilev, L.N. (2001). Etnogenez i biosfera Zemli [Ethnogenesis and the Biosphere of the Earth]. Saint Petersburg: Kristall [in Russian].
4. Gumilev, L.N. (2002). Etnosfera: istoriia liudei i istoriia prirody [Ethnosphere: history of people and history of nature]. Saint Petersburg: Kristall [in Russian].
5. Koriavtcev, P.M. Filosofiia antisistem [The philosophy of anti-system]. Retrieved from: http://antisys.ru/antisys.html [in Russian].
6. Magomed-Eminov, M.Sh. (2009). Opredelenie ekstremalnoi situatcii [Defining an Extreme Situation]. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal, 6 (1), 13-24 [in Russian].
7. Malinovskii, A.A. (2000). Tektologiia. Teoriia sistem. Teoreticheskaia biologiia [Tectology. Systems Theory. Theoretical Biology]. Moscow: Editorial URSS [in Russian].
8. Morris, Ch.U. (2001). Osnovaniia teorii znakov [The foundations of the theory of signs]. Semiotika: Antologiia. (pp. 45-98). Moscow: Akademproekt [in Russian].
9. Smirnov E.I., Lebedinskii, V.A., & Garin, N.S. (1988). Voiny i epidemii [Wars and epidemics]. Moscow: Meditcina [in Russian].
10. Supotnitckii, M.V. (2000). Mikroorganizmy, toksiny i epidemii [Microorganisms, toxins and epidemics]. Moscow: Vuz.kn. [in Russian].
11. Tokarevich, K.N., & Grekova, T.I. (1986). Po sledam minuvshikh epidemii [In the wake of past epidemics]. Leningrad: Lenizdat [in Russian].
12. Khamitov, N.V. (2002). Ghranychna sytuacija [Limit Situation]. Filosofsjkyj encyklopedychnyj slovnyk. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].
13. Shambadal, P. (1967). Razvitie i prilozhenie poniatiia entropii [The development and application of the concept of entropy]. Moscow: Nauka [in Russian].
14. Shakh, S. (2016). Pandemiia: Istoriia smertelnykh virusov [Pandemic: A History of Deadly Viruses]. Moscow: «Alpina Didzhital» [in Russian].
15. Iatcik, І.S. (2009). Granichna situatcіia ekzistentcії vchinku: povnota ekzistentcії u fіlosofії Nіkolo Abbaniano ta «liudina na mezhі» Karla Iaspersa [Limiting situation of the existence of the act: completeness of existence in philosophy Nicolo Abbignano and «man on the brink» of Karl Jaspers]. Candidate`s thesis. Zhitomir [in Ukrainian].
16. Bertalanffy, L. (1968). General System Theory. NYC: Library of Congress Catalog
17. Lutsenko, E.V. ASK-analis kak metod vyyavleniya kognitivnyh funkicional’nyh zavisimostej v mnogomernyh zashumlennyh fragmentirovannyh dannyh [ASC-analysis as a method for identifying cognitive functional dependencies in multidimensional noisy fragmented data]. Retrieved from: http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/index.htm [in Russian].
18. Quammen, D. (2014). Ebola: The Natural and Human History of a Deadly Virus. NYC: W.W. Norton & Company.
19. Quammen, D. (2012). Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic. London : Bodley Head.
Опубліковано
2019-01-11
Як цитувати цю статтю:
Lukanova, V. (2019). Пандемія як антисистема: аналіз конститутивних аспектів. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(11), 86-93. https://doi.org/10.15421/1718156
Розділ
Статті