Проблематика кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках


  • O. F. Benchak Ужгородський національний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718153
Ключові слова: соціальне пізнання, соціогуманітарні науки, соціологія, кордони, транскордонні процеси, соціологічний варіант системної методології

Анотація

У статті здійснено аналіз сутності соціального пізнання кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках взагалі та соціології зокрема і на його основі виокремлено три етапи формування знання про зазначені явища та процеси. Особливу увагу звернено на особливості третього етапу, коли домінуючими в соціальному пізнанні стають міждисциплінарні дослідження за провідної ролі соціології. Визначено особливу роль останньої в пізнавальному процесі, її можливості у проведенні теоретико-методологічних та емпіричних досліджень. Наголошено на необхідності конституювання окремого напряму – «соціологія кордонів і транскордонних процесів» як соціологічної теорії середнього рівня. Транскордонні процеси існують відтоді, відколи існують кордони. Вони можуть бути обмежені тими чи іншими частинами простору держав, а можуть охоплювати всю їх глибину. Метою встановлення кордонів є захист ресурсного потенціалу (людського і природного) території держави. Метою їх порушення – захоплення цього потенціалу. Масштабною формою порушення кордону є війна однієї держави, що супроводжується різними за обсягом людськими втратами. Проведений аналіз засвідчує, що кордони – це продукт історичний, який з’явився на тому етапі розвитку суспільства, коли виникла необхідність регламентації просторового існування інститутів приватної власності та держави. Зі зміною потреб у розвитку цих інститутів у просторі відбуваються і відповідні транскордонні процеси. Тому незмінних кордонів не буває. Обґрунтовано виняткове значення соціологічної версії системної методології як методологічної платформи міждисциплінарних досліджень транскордонних процесів і явищ.

Посилання

1. Ustych, S.I. (2014). Metodolohiya systemnoho doslidzhennya transkordonnykh protsesiv ta yiyi sotsialʹna implementatsiya [Methodology of systematic study of cross-border processes and its social implementation]. Uzhhorod: Polihraf-tsentr «Lira» [in Ukrainian].
2. Jackson, R.J. (2004). NATO and Peacekeeping. London: Routledge
3. Chernyak, Ye.B. (1988). Vekovyye konflikty. Mezhdunarodnyye otnosheniya. [Century conflicts. International relations]. Moscow [in Russian].
4. Mackinder, H.J. (1942). Democratic Ideals and Reality. New York.
5. Geopolitiká [Geopolitics]. (1996). Velký sociologický slovnik. Praha: Vydavatelství Karolinum.
6. Kjellen, R. (1899). Der Staat als Lebensform. Leipzig.
7. Kolossov, V. (2005). Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches. Geopolitics, 10, 606-632.
8. Вrunet-Jailly, Е. (2005). Theorizing Вorders: An Interdisciplinary Perspective. Geopolitics, 10, 633-670.
9. Benchak, O. (2017). Istoriya, shcho obʺyednuye. Narysy novitnʹoho transkordonnoho spivrobitnytstva u Karpat•sʹkomu rehioni [Connecting history. Features of the latest cross-border cooperation in the Carpathian region]. Uzhhorod: DVNZ «UzhNU» [in Ukrainian].
10. Pakhomov, Yu.N., & Pavlenko, Yu.V. (Eds.). (2006). Global’nyye transformatsii sovremennosti [Global Transformations of the Present]. Tsivilizatsionnaya struktura sovremennogo mira. (Vols. 1-3). Kyiv: Naukova dumka [in Russian].
11. A Globalizing World? Culture, Economics, Politics (2004). 2nd ed. London: Routledge.
12. Faltan, L. (2004). Euroregiony a regionalny rozvoj na Slovensku, In: Regionalny rozvoj Slovenska v europskych in- 33 tegracnych kontextoch (Regiony, prihranicne regiony, euroregiony). Bratislava. ISBN 80-85544-37-7.
13. Wallerstein, I. (2000). The Essential Wallerstein. New York: The New York Press.
14. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. (2001). Vol. 9.
15. Kolossov, V. (2005). Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches. Geopolitics, 10, 606-632.
16. Paasi, A. (1996). Territories, Boundaries and Counsciousness: The Changing Geografies of the Finnish-Russian Border. New York: John Wiley.
17. Ustych, S. (2012). Optimization of Transborder Cooperation System: concept and its pilot application (examples of neighboring regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine). Uzhhorod: ІТС.
18. Ustych, S. (2012). Indeksni doslidzhennya transkordonnoho spivrobitnytstva [Indicative studies of cross-border cooperation]. Uzhhorod: IT•S [in Ukrainian].
19. Ustych, S. (2014). Сoncept of sociological services for transborder cooperation. Uzhhorod: ІТС.
20. Ustych, S. (2014). Report on a pilot empirical sociological research «Borders through the eyes of people». Uzhhorod: ІТС.
21. Borocz, J. (1992). Dual dependency and the informalization of external linkages: the case of Hungary. Research in Social Movements, Coflicts and Change.
Опубліковано
2019-01-09
Як цитувати цю статтю:
Benchak, O. (2019). Проблематика кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(11), 62-69. https://doi.org/10.15421/1718153
Розділ
Статті