Соціальний контроль та прозорість державної влади: до постановки проблеми деконструкції держави в соціальному дискурсі лібералізму та неолібералізму


  • V. A. Romanenko Класичний приватний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718152
Ключові слова: соціальний контроль, лібералізм, неолібералізм, делегітимізація держави, українська соціологія, українська держава

Анотація

Лібералізм та неолібералізм можна вважати двома засадничими ідеологіями сучасності, які розглядають державу під кутом зору її непродуктивного впливу на суспільство. Держава як владна централізуюча сила в зазначених ідеологіях часто постає як тоталітарний монстр, який обмежує ринкову конкуренцію, наступає на права людини, всіляким чином намагається узурпувати адміністративні ресурси та створювати різні монополії. Всі зазначені явища оцінюються в ліберальній ідеології як неминуче соціальне зло. Саме тому в ліберальному ідеологічному дискурсі часто актуалізується тематика деконструкції державної влади. Спільну щодо лібералізму парадигму заперечення поділяє неолібералізм, теоретики якого дивляться на державу як інструмент забезпечення привілеїв тих соціальних груп, які вже перебувають на найвищих ієрархічних рівнях в системі стратифікації. В Україні нам не доводиться мати справу з подібною ліберальною та неоліберальною послідовністю, оскільки тенденції державогенезу є пов’язаними не стільки з ринковою економікою та демократичним суспільством, скільки з феодальними реноваціями. Останні зумовлюють зворотні щодо деконцентрації та децентралізації процеси зростання владного ресурсу, який держава намагається при нагоді збільшувати, а не зменшувати. Проте в багатьох аспектах, з наукової точки зору, є підстави вести мову про кризу державності через зниження соціальної ефективності державної влади. Ця знижена ефективність для суспільства виявляється в істотній криміналізованості владних еліт, непродуктивному споживанні, корупційних практиках, множинних розкраданнях та нецільових використаннях бюджетних коштів, низькій ефективності допомоги соціально-незахищеним верствам населення.Для української соціології сама постановка проблеми деконструкції держави виглядає хоча і передчасною, але цілком можливою у зв’язку зі зламними кризовими подіями, які можуть виникнути через регіональний сепаратизм, неможливість сплати боргових зобов’язань, зростання корупції до рівня, який спричинить делегітимізацію держави зі зростанням центробіжних тенденцій. Зазначене дає підстави стверджувати, що проблема кризовості та деконструкції держави є нині terra incognita для української соціології і тому може вважатися цікавим предметом аналітичних досліджень.

Посилання

1. Shapiro, I. (1994). Vvedenie v tipologiju liberalizma [Introduction to the typology of liberalism]. Polis, 3, 5-8 [in Russian].
2. Harvi, D. (2007). Kratkaja istorija neoliberalizma. Aktual’noe prochtenie [Brief History of Neoliberalism. Actual reading]. Moscow: Pokolenie [in Russian].
3. Hajek (2009). Sud’by liberalizma v XX veke [The fate of liberalism in the XX century]. Moscow: Mysl’ [in Russian].
4.Vallerstajn, І. Rіk 2008: Smert’ neolіberal’noi globalіzacіi [Year 2008: The Death of Neo-liberal Globalization]. Retrieved from: http://scepsis.net/library/id_1786.html [in Ukrainian].
5. Zakaria, F. (1994). Culture Is Destiny; A Conversation with Lee Kuan Yew. Foreign Affairs (March-April).
6. Roulz, Dzh. (1998). Idei blaga i prioritet prava. Sovremennyj liberalizm: Rolz, Berlin, Dvorkin, Kimlika, Sjendel. Tejlor, Uoldron [Ideas for good and priority of law. Modern liberalism: Rawls, Berlin, Dworkin, Kimlika, Sandel. Taylor, Waldron]. Moscow: Progress-Tradicija [in Russian].
7. Subbotin, A.A. (2004). Liberalizm [Liberalism]. Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia. (Vols. 1-2). Kyiv: Znannia Ukrainy. ISBN 966-316-039-X [in Ukrainian].
8. Sehldon, S.W. (2004). Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton University Press. ISBN 9780691119779.
9. Sorensen, G. (2015). A Liberal World Order in Crisis: Choosing between Imposition and Restraint. (pp. 137-139). Cornell University Press. ISBN 9780801463303.
10. Kruhman, P. (2009). Kredo liberala [Credo of the Liberal]. Moscow: Evropa [in Russian].
11. The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered (PublicAffairs, 1998). ISBN 978-1-891620-27-0
12. Bell, D. (2015). «What is Liberalism?». Political Theory, 42/6.
13. Leroux, R., & Davi, M.H. (eds.). (2017). French Liberalism in the 19th Century. London and New York: London.
14. Perry, M. (2008). Western Civilization: Ideas, Politics, and Society. Florence, KY: Cengage Learning. ISBN 0-547-14742-2.
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати цю статтю:
Romanenko, V. (2018). Соціальний контроль та прозорість державної влади: до постановки проблеми деконструкції держави в соціальному дискурсі лібералізму та неолібералізму. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(11), 54-61. https://doi.org/10.15421/1718152
Розділ
Статті