Організація дозвіллєвих практик студентської молоді в умовах закладів вищої освіти


  • O. A. Tashkinova Приазовський державний технічний університет
  • A. O. Kalinina Приазовський державний технічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718151
Ключові слова: дозвіллєві практики, студентська молодь, навчально-виховний процес, заклади вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано особливості організації дозвіллєвих практик студентської молоді в умовах закладів вищої освіти. Зазначено, що організація дозвілля здобувачів вищої освіти є важливим завданням в умовах сучасного розвитку суспільства. Сучасна студентська молодь розглядається як важливий ресурс успішного розвитку нашої держави. Підкреслюється, що важливість якості та змісту дозвілля молоді зумовлена тим, що найчастіше вони час дозвілля присвячують в основному спілкуванню в молодіжних компаніях, групах однолітків, соціальних мережах. Створюється певна молодіжна субкультура, яка може або позитивно, або негативно вплинути на розвиток особистості. Звертається увага, що саме заклади вищої освіти мають стати одними із основних суб’єктів організації життєвого простору студентства не тільки під час навчання, але й у вільний від навчання час. Студенти мають потребу в якісному та змістовному дозвіллі, орієнтованому передусім на особистісний та професійний розвиток молоді. У статті представлені результати соціологічного дослідження «Місто очима студентів» (n 486 осіб, студенти денної форми навчання закладів вищої освіти м. Маріуполя, дослідження репрезентативне та відображає генеральну сукупність за ознакою ВНЗ, факультет та курс навчання, похибка складає – 3%), проведеного за участю автора в листопаді 2017 року. Аналізується ступінь задоволеності студентів такими аспектами життя в місті, як навчання, розвиток, відпочинок, творчість та участь у різних соціальних ініціативах. Представлено досвід ДВНЗ «ПДТУ» стосовно створення умов для проведення студентами вільного від навчання часу. Наводиться приклад впровадження волонтерської діяльності як одного з напрямів виховної діяльності, спрямовано на якісну організацію дозвілля молоді. Зазначено, що підтримка студентських соціальних ініціатив саме з боку закладів вищої освіти дозволить реалізувати соціально значущі потреби молоді.

Посилання

1. Teremko, S. (2001). Sotsiolohiia vilnoho chasu [Sociology of free time]. Kyiv: Libra [in Ukrainian].
2. Huzman, O.A., & Liashenko, N.O. (2016). Praktyky dozvillia suchasnoi studentskoi molodi [Practice of leisure of modern student youth]. Scientific and theoretical almanac «Grani», 9, 29-37. Dnipro [in Ukrainian].
3. Picha, V.M. (2002). Sotsiolohiia vilnoho chasu [Sociology of free time. Sociology of culture]. Sotsiolohiia kultury. Kyiv: Karavela; Lviv: Novyi svit [in Ukrainian].
4. Sushik, N.S. (2014). Sotsialna robota u sferi dozvillia molodi: teoretychnyi aspekt [Social work in the field of youth leisure: the theoretical aspect]. Scientific Herald of the Eastern European National University named after. L. Ukrainka. Sir: Pedagogical Sciences, 1, 188-193 [in Ukrainian].
5. Tashkinova, O.A. (2018). Zadovolenist studentskoi molodi riznymy aspektamy zhyttia v pryfrontovomu misti Mariupoli (za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia) [Satisfaction of student youth with various aspects of life in the front-line city of Mariupol (according to the results of sociological research)]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii: Naukovo-praktychnyi zhurnal, 22, 158-162 [in Ukrainian].
6. Bondarenko, Z.P. (2008). Volonterska diialnist u vyshchomu navchalnomu zakladi [Volunteer work in a higher educational institution.]. Visny’k Zaporiz’kogo nacional’nogo universy’tetu, 1, 25-30 [in Ukrainian].
7. Marchenko, I.F., & Tashkinova, O.A. (2018). Aktyvizatsiia molodizhnoho volonterskoho rukhu: dosvid pryfrontovoho mista Mariupolia [Activation of the youth volunteer movement: experience of the front-line city of Mariupol]. Psykhosotsialna pidtrymka osib z travmoiu viiny: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainski realii – Psychosocial support for people with traumatic war: international experience and Ukrainian realities: Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference. (pp.303-307). Mariupol: DonDUU [in Ukrainian]
8. 100 hodyn volonterstva [100 hours of volunteering]. The official site of the social platform is 100 hours of volunteering. Retrieved from: https://100hov.org.ua [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати цю статтю:
Tashkinova, O., & Kalinina, A. (2018). Організація дозвіллєвих практик студентської молоді в умовах закладів вищої освіти. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(11), 47-53. https://doi.org/10.15421/1718151
Розділ
Статті