Соціокультурні аспекти соціальної організації освітніх установ інтернатного типу: соціосистемологічна модель


  • N. M. Gordienko Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718148
Ключові слова: школа-інтернат, місія школи-інтернату, соціальні актори школи-інтернату, соціальна організація

Анотація

В статті розглянуто теоретичні аспекти і розкрито зміст соціосистемологічної моделі соціальної організації школи-інтернату. Проаналізовано основні соціокультурні характеристики соціальної організації інтернатного закладу, до яких зараховано: характер відносин між учасниками освітнього процесу, норми діяльності, цінності школярів, ідентичність та інші якісні ознаки, що характеризують соціальну організацію закладу в соціокультурному аспекті. Розкрито зміст соціосистемологічної моделі освітньої організації шкіл-інтернатів за структурою, що складається з трьох підсистем. Перша підсистема містить інтегруючі компоненти освітньої організації: соціальні константи функціонування школи-інтернату, її місію та ідентичності. Друга підсистема включає елементи смислоутворення: світогляд соціальних акторів школи-інтернату, спрямованість її діяльності, ієрархію цінностей вихованців та статусно-рольову ієрархію закладу. Світоглядні характеристики соціальних акторів школи-інтернату розглядаються як певна соціальна картка, яка дозволяє визначити суспільну роль закладів цього типу і значення ключових ідентичностей, сукупність яких формує школу-інтернат як навчальний заклад. Проаналізовано суспільні наслідки різних типів світогляду соціальних акторів школи-інтернату: адміністративного, кадрового та педагогічного, з яких тільки останній тип відповідає місії цього соціального інституту, а інші є чинником корупції та інших девіацій у діяльності інтернатного закладу. До третьої підсистеми віднесено елементи нормативної моделі: соціальний характер вихованців, соціальні норми і соціальні сценарії випускників. Визначено три типологічні групи, на які поділяються учні шкіл-інтернатів за критерієм ставлення до соціальних норм: гіпонормативний тип (випускники, схильні до егоцентризму та девіантної поведінки), конформно-адаптивний тип (випускники, які дотримуються соціальних норм під впливом групового тиску та соціальних санкцій), середньо-нормативний тип (випускники, які діють відповідно до норм, заснованих на самостійних зусиллях).

Посилання

1. Bakhanova, O. (2010). Sotsiokulturni chynnyky sotsialnoho modeliuvannia derzhavnoho upravlinnia [Socio-cultural factors of social modeling of public administration]. Derzhava i suspilstvo, 3-4, 264-270 [in Ukrainian].
2. Bogdanov, V.A. (1987). Sistemologicheskoe modelirovanie lichnosti v sotsialnoy psihologіi [Systemological modeling of personality in social psychology]. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta [in Russian].
3. Gordiienko, N.M. (2016). Osoblyvosti protsesu adaptatsii vypusknykiv internatnoho zakladu systemy osvity do sotsialnoho seredovyshcha [Features of the process of adaptation of the boarding schools graduates to the social environment]. Sotsiolohichni studii, 2, 76-83 [in Ukrainian].
4. Gordiienko, N.M. (2016). Sotsialna intehratsiia vypusknykiv internatnykh zakladiv u suspilstvo [Social integration of boarding schools graduates into society]. Sotsialni dysfunktsii suchasnoho ukrainskoho suspilstva. Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].
5. Krymchak, L.Yu. (2009). Sotsiokulturni tsinnosti sotsialnoi roboty: sotsiolohichnyi analiz [Socio-cultural values of social work: sociological analysis]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, 17 (9/2), 226-231 [in Ukrainian].
6. Nechyporenko, V.V. Osoblyvosti funktsionuvannia navchalno-reabilitatsiinykh tsentriv yak vidkrytoi osvitnoi systemy [Features of the functioning of educational and rehabilitation centers as an open educational system]. Zaporizhzhia: Vyd-vo Khortytskoho natsionalnoho navchalno-reabilitatsiinoho bahatoprofilnoho tsentru [in Ukrainian].
7. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro Natsionalnu stratehiiu reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei na 2017-2026 roky ta plan zakhodiv z realizatsii yii I etapu» vid 9 serpnia 2017 r. № 526-r. [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the National Strategy for the Reform of the Institutional Care and Keeping of Children for 2017-2026 and the Plan of Measures for the Implementation of its First Stage» of August 9, 2017, No. 526-p.]. (2017). Cabinet of Ministers of Ukraine. Official Web portal. Retrieved from: www.kmu.gov.ua/ua/npas/250190226.
8. Temnitskiy, A.L. (2007). Issledovatelskie vozmozhnosti kategorii «sotsiokulturnost» [Research capabilities of the category of «socio-cultural»]. Sotsiologiya: metodologiya, metodyi i matematicheskoe modelirovanie, 24, 81-101 [in Russian].
9. Zoska, Ya.V., Medvedeva, Yu.Yu., & Romanenko, Yu.V. et al. (2016). Etnicheskaya identichnost: sotsiosistemologicheskoe izmerenie geopolitiki [Ethnic Identity: Sociological System Dimension of Geopolitics]. Кyiv: Merkyuri-Podole [in Russian].
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати цю статтю:
Gordienko, N. (2018). Соціокультурні аспекти соціальної організації освітніх установ інтернатного типу: соціосистемологічна модель. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(11), 23-30. https://doi.org/10.15421/1718148
Розділ
Статті