The concept of education: logical and philosophical boundaries

Keywords: philosophy of education, pedagogy, teaching, learning, upbringing, development, correlation of concepts, division of concept

Abstract

The author of the article analyzes the problem of logical and philosophical boundaries of the concept of «education». This topic is urgent and requires a philosophical explication. It has a connection with the problem of the correlation of concepts: «education», «teaching» («learning»), «upbringing». The author systematizes the main variants of this relationship. As a result, the author suggests three main schemes. The first scheme has one component. Consequently, the concepts of «education», «teaching», «upbringing» are identical. This scheme has several options. The first option has such characteristics: education and teaching are identical, knowledge and mental development take precedence, the upbringing plays a minor role. The main characteristics of the second option: upbringing is a pedagogical concept that forms a system. Upbringing has a wide (social) significance. The first scheme (for example) is «upbringing teaching», modern higher learning, upbringing of a «new» person in the USSR. The second scheme contains two components. The concepts of «education», «training», «upbringing» are not identical. Training and upbringing are interrelated, but they are not identical. The concept of teaching has a connection with modeling, schematization and the creation of learning situations. Learning has a connection with intellectual development and a semiotic basis. The concept of upbringing has a connection with the immediate experience of the situation. Upbringing has a connection with moral qualities and an axiological basis. Teaching solves the problem of preparing children for life. Upbringing solves the problem of including children in life. Consequently, education has two subsystems: teaching (learning) and upbringing. The first and second schemes are common. The third scheme is new. It consists of three components. The concept of education includes three concepts: «teaching», «upbringing» and «development». This scheme may be of interest to researchers, but it needs to be refined (logical and terminological aspects).

References

1. Bazaluk, O.A. (2018). Osobennosti perekhoda osnovnykh smyslov grecheskoi paideii v teorii obrazovaniia srednevekovia [Features of the transition of the basic meanings of the Greek Paideia in the theory of medieval education]. Schole. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaia traditciia, 12, 243-258 [in Russian].
2. Busel, V.T. (2005). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language]. Kyiv: Perun [in Ukrainian].
3. Goncharenko, S. (1997). Ukrai’ns’kyj pedagogichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid’ [in Ukrainian].
4. Gusejnov, A.A. (2005). Obrazovanie, obuchenie, vospitanie [Education, training, education]. Jetika obrazovanija. Vedomosti, 26, 88-102 [in Russian].
5. Dvoreckij, I.H. (1976). Latinsko-russkij slovar’ [Latin-Russian Dictionary. About 50,000 words]. Moscow: Russkij jazyk [in Russian].
6. Donskih, O.A. (2018). Situacija v sovremennom obrazovanii: aktual’nost’ Aristotelja [The situation in modern education: the relevance of Aristotle]. Schole. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaia traditciia, 12, 207-219 [in Russian].
7. Dvoreckij, I.H. (Eds.). (1958). Drevnegrechesko-russkij slovar’ [Ancient Greek-Russian dictionary]. Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej. Moscow [in Russian].
8. Kremen’, V.G. (ed.) 2008. Encyklopedija osvity [Encyclopedia of Education]. Jurinkom Inter. Kyiv [in Ukrainian].
9. Zakon Ukrai’ny pro osvitu. № 2145-VIII [Law of Ukraine. About education Law from 09.05.2017 № 2145-VIII]. (2017). Vidomosti Verhovnoi’ Rady, 38-39. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].
10. Kasatkin, P.I. (2017). Obrazovanie v kontekste filosofii kul’tury: ot Novogo vremeni k sovremennosti [Education in the context of the philosophy of culture: from the New time to the present]. Missija konfessij, 24, 55-68 [in Russian].
11. Kornetov, G.B. (2015). Sushhnost’ i sootnoshenie vospitanija i obuchenija [Essence and the ratio of education and training]. Academia. Pedagogicheskij zhurnal Podmoskov’ja, 4 (6), 50-56 [in Russian].
12. Kornetov, G.B. (2016). Chto takoe obrazovanie? [What is education?]. Academia. Pedagogicheskij zhurnal Podmoskov’ja, 3, 48-54 [in Russian].
13. Lerner, I.Ja. (1988). Ob obuchenii i vospitanii [About training and education]. Moscow: Institut obshhej pedagogiki APN USSR [in Russian].
14. Mihajlov, F.T.(2010). Vospitanie [Education]. Novaja filosofskaja jenciklopedija. (Vol.1). Moscow: Mysl’ [in Russian].
15. Novikov, A.M. (2013). Pedagogika: slovar’ sistemy osnovnyh ponjatij [Pedagogy: A Dictionary of the System of Basic Concepts]. Moscow: Izdatel’skij centr IJeT [in Russian].
16. Polishhuk, N.V. (2018). Osoblyvosti transformacii’ osvity j duhovnosti v epohu globalizacii’ ta kosmizacii’ [Features of the transformation of education and spirituality in the era of globalization and cosmization]. Scientific and theoretical almanac «Grani», 8, 103-111 [in Ukrainian].
17. Davydov, V.V. (ed.). (1993-1999). Rossijskaja pedagogicheskaja jenciklopedija [Russian Pedagogical Encyclopedia]. (Vol. 1-2). Moscow: Bol’shaja rossijskaja jenciklopedija [in Russian].
18. Ryzhov, A.N. (2012). Genezis pedagogicheskih ponjatij v Rossii v XI–XX vv. [Genesis of pedagogical concepts in Russia in the XI–XX centuries]. Moscow: MPGU [in Russian].
19. Rjabchenko, V. (2011). Osvita, navchannja, vyhovannja j socializacija jak ponjattja j procesy ta mezhi osjagnennja nymy osobystosti [Education, training, upbringing and socialization as concepts and processes and limits of comprehension of personality]. Vyshha osvita Ukrai’ny, 1, 46-54 [in Ukrainian].
20. Sysojeva, S. (2012). Sfera osvity jak ob’jekt doslidzhennja [The field of education as an object of research]. Osvitologija, 1, 22-29 [in Ukrainian].
21. Starikova, L.D. (2010). O sootnoshenii ponjatij «vospitanie» i «obuchenie» [On the relationship between the concepts of «education» and «training»]. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 1, 194-202 [in Russian].
22. Telegina, G.V. (2005). Obrazovanie na perekrestkah kul’tur: reforma na Zapade i ee interpretacii [Education at the crossroads of cultures: reform in the West and its interpretation]. Tjumen’: Tjumenskij gosudarstvennyj universitet [in Russian].
23. Fomenko, N.A. (2005). Pedagogika vyshhoi’ shkoly: metodologija, standartyzacija turysts’koi’ osvity [Pedagogy of the High School: Methodology, Standardization of Tourist Education]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].
Published
2018-11-19
How to Cite
Shatalovych, A. M. (2018). The concept of education: logical and philosophical boundaries. Grani, 21(10), 170-178. https://doi.org/10.15421/1718144
Section
Article