Соціокультурний вимір сучасної філософсько-освітньої парадигми


  • A. P. Shapoval Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718125
Ключові слова: освіта, філософсько-освітня парадигма, «суспільство освіти», наука

Анотація

Соціальна детермінованість змін у системі вітчизняної освіти є головним чинником, що визначає зміст та напрям освітянських реформ. Тому аналіз соціокультурного виміру найбільш загальної основи модернізації освіти – філософсько-освітньої парадигми – має пріоритетне значення для розуміння стратегії та спрямованості розвитку вітчизняної освіти.Метою дослідження є визначити напрям та наслідки впливу соціокультурних факторів детермінації змісту сучасної філософсько-освітньої парадигми. Об’єктом дослідження є філософсько-освітня парадигма в системі соціокультурних детермінант. Виходячи із цього предметом дослідження являється вплив соціокультурних факторів на зміст сучасної філософсько-освітньої парадигми та його дослідження у вітчизняній філософії освіти.Згідно із метою визначено наступні задачі дослідження: 1. Проаналізувати підходи до аналізу соціокультурного виміру сучасної філософсько-освітньої парадигми у вітчизняній філософії освіти. 2. Визначити основні чинники соціокультурного впливу на зміст сучасної філософсько-освітньої парадигми. 3. Визначити результати цього впливу на зміст сучасної філософсько-освітньої парадигми.На основі аналізу існуючих підходів до визначення соціокультурного виміру сучасної філософсько-освітньої парадигми уточнено основні напрями соціальної детермінації змісту сучасної філософсько-освітньої парадигми та компоненти цього змісту.Визначено, що в соціокультурному відношенні сучасна філософсько-освітня парадигма детермінується становленням інформаційного суспільства та загальним процесом антропоцентристської переорієнтації цивілізації. Найбільш загальним напрямом детермінації змісту філософсько-освітньої парадигми цими факторами є впровадження культури як основного виміру сучасного освітнього процесу.

Посилання

1. Bekh, I.D. (2002) Formuvannia u dytyny pochuttia tsinnosti inshoi liudyny [Formation of a child’s sense of the value of another person]. Daidzhest pedahohichnykh idei ta tekhnolohii shkola-parkiu, 1, 33-38.
2. Tkhahapsoev, H.G. (1999) O novoi paradyhme obrazovanyia [On the new paradigm of education], Pedahohyka, 1, 103-110.
3. Yhnatova, V.A. (2001) Pedahohycheskye aspekty synerhetyky [Pedagogical aspects of synergetics], Pedahohyka, 8, 26-31.
4. Saukh, P. (2001) Zmina paradyhm sotsialnykh nauk i transformatsiia kultur osvitnoho prostoru na mezhi tysiacholit [Changing the paradigms of social sciences and the transformation of cultures of educational space at the turn of the millennium], Osvita i upravlinnia, 4(3-4), 26-30.
5. Homilko, I. (2001) Antropolohichnyi vymir osvitnoi sytuatsii [Anthropological dimension of the educational situation], Osvita i upravlinnia, 4(3-4), 31-33.
6. Kanak, F. (2001) Do pytannia pro transformatsiiu humanitarnoi osvity ta yii sotsiokulturnu determinatsiiu [On the issue of the transformation of humanitarian education and its socio-cultural determination], Osvita i upravlinnia, 4(3-4), 21-25.
7. Obrazovanye v kontse XX veka. Materyaly kruhloho stola [Education in the late twentieth century. Round table materials] (1992) Voprosy filosofii, 9, 3-32.
8. Yhnatova, V.A. (2001) Pedahohycheskye aspekty synerhetyky [Pedagogical aspects of synergetics], Pedahohyka, 8, 26-31.
9. Yhnatova, V.A. (1999). Synerhetyka kak metod poznanyia pryrody y obshchestva [Synergetics as a method of knowledge of nature and society], Ekolohyia y zhyzn, 2, 28-32.
10. Bohuslavskyi, M.V. (1995) Synerhetyka y pedahohyka [Synergetics and pedagogy], Magister, 2, 89-95.
11. Sheveleva, S.S. (1997) K stanovlenniu synerhetycheskoi modely obrazovanyia [To the formation of a synergistic model of education], Obshchestvennye nauky y sovremennost, 1, 125-133.
12. Liashenko, L., & Yevtodiuk, A. (2002) Synerhetyka i osvita XXI st. [Synergetics and education of the XXI century], Osvita i upravlinnia, 5(3), 127-135.
13. Kozlova, O.N. (2001) Yzmenchyvost y poysk ustoichyvosty: synerhetyka y obrazovanye [Variability and search for sustainability: synergy and education], Daidzhest pedahohichnykh idei ta tekhnolohii shkola-park, 3-4, 50-52.
14. Puliaev, V.T. (2002) Poysk y utverzhdenye novoi paradyhmy sotsyalno-humanytarnoho znanyia y obrazovanyia [Search and approval of a new paradigm of social and humanitarian knowledge and education], Daidzhest pedahohichnykh idei ta tekhnolohii shkola-park, 3, 36-38.
Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати цю статтю:
Shapoval, A. (2018). Соціокультурний вимір сучасної філософсько-освітньої парадигми. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(9), 124-130. https://doi.org/10.15421/1718125
Розділ
Статті