Моральнісні виміри психосоціальної тотожності особистості


  • O. S. Morshchakova Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718122
Ключові слова: психосоціальний розвиток, особистість, соціалізаційні впливи, культура, культуро творчість, ідентифікація, мораль, моральнісна само ідентифікація, цінності, смисли

Анотація

У запропонованому дослідженні з’ясовуються питання сутності процесів психосоціального самовизначення особистості, тематика проблеми актуалізує феномен ідентичності у єдності соціального та індивідуального аспектів. Розкрито значення процесів психосоціального розвитку, які ототожнюються для індивіда з процесами самоідентифікації, що характеризуються наявністю інтенцій (намірів) людини у зверненні до обріїв світу зовнішнього й проектування «образу себе» в умовах цього світу і виражаються в багатьох аспектах життєтворення. У роботі зазначено, що ціннісно-смислові позиції особистості детермінують розвиток важливих якостей внутрішньо-духовної структури особистості, безпосередньо впливають на розвиток свідомості і вітальних поведінкових моделей особистості. Наголошено, що найвищим досягненням людини у творенні ідентичності, у процесах самоздійснення й самопредставлення в світі культури й громадського життя є моральнісна самоідентифікація як прояв усвідомленого обов’язку та відповідальності особистості у площині соціального самовираження. Доведено, що моральнісний контекст процесів самоактулізації у сучасному соціальному світі полягає в розвитку таких психологічних складників системи особистості, які дозволять індивіду в майбутньому стати суб’єктом діяльності. До таких психологічних передумов віднесено: усвідомленість автономії власного «Я», відчуття внутрішньої свободи і відповідальності, сформованість критичного мислення, вміння моделювати бажані життєві ситуації, прагнення осмислених дій, вибору позицій, вчинкових рішень, здатність до рефлексивного аналізу, спрямованість до співробітництва, соціального волевиявлення. У статті зроблено акцент на етичних проблемах і задачах, які стоять перед людиною у сучасному світі.

Посилання

1. Bauman, Z. (2002). Yndyvydualyzyrovannoe obshchestvo [Individualized society]. Moscow: Lohos [in Russian].
2. Bodriiar, Zh. (2004). Symuliakry i symuliatsiia [Simulations and simulation]. Kiev: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].
3. Hofe, O. (2003). Rozum i pravo. Skladovi interkulturnoho pravovoho dyskursu [Reason and right. Components of intercultural legal discourse]. Kiev.: Alterpress [in Ukrainian].
4. Lyotar, Zh.-F. (1998). Sostoianye postmoderna [The state of postmodern]. Moscow: Aleteey [in Russian].
5. Luman, N. (2007). Sotsialnye sistemy. Ocherk obshchei teorii [Social systems. Essay on the general theory]. Saint-Petersburg: «Nauka» [in Russian].
6. Mamardashvyly, M. (2014). Soznanie i tsivilizatsyia [Consciousness and civilization]. Leningrad: Lenyzdat [in Russian].
7. Morshchakova, O.S. (2010). Poshuk identychnosti yak metodolohichna problema [Identity Search as a Methodological Problem]. Vita-Cultural Mill, 12, 20-24 [in Ukrainian].
8. Morshchakova, O.S. (2013). Tsinnist u psykhokulturnomu butti liudyny yak osobystosti [Value in the psycho-cultural being of a person as a person]. Psykholohiia i suspilstvo, 1, 80-89 [in Ukrainian].
9. Novhorodtsev, P.Y. (1991). Ob obshchestvennom ydeale [About the public ideal]. Moscow: «Pressa» [in Russian].
10. Pazenok, V.S. (1990). Sotsialna kultura i sotsialna tvorchist [Social culture and social creativity]. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].
11. Tabachkovskyi, V.H. (2006). Zhyttievyi svit liudyny i piznannia: personalistychna interpretatsiia [The vital world of man and knowledge: a personalistic interpretation]. Filosofska dumka, 2, 34-48 [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-13
Як цитувати цю статтю:
Morshchakova, O. (2018). Моральнісні виміри психосоціальної тотожності особистості. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(9), 111-117. https://doi.org/10.15421/1718122
Розділ
Статті