Сучасний стан та перспективи професійного самовизначення здобувачів освіти загальноосвітніх навчальних закладів м. Маріуполь: за матеріалами соціологічного дослідження


  • O. A. Tashkinova Приазовський державний технічний університет
  • S. O. Mishchenko Приазовський державний технічний університет
  • K. Totska Приазовський державний технічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718115
Ключові слова: професійне визначення, професійний розвиток особистості, соціальна суб’єктність, учнівська молодь, професійна орієнтація, мотивація

Анотація

У статті проаналізовані особливості професійного самовизначення учнівської молоді в умовах території проведення Операції Об’єднаних сил (на прикладі міста Маріуполя). Зазначено важливість професійного самовизначення для успішності життєвого шляху здобувачів освіти, учнівської молоді. Особлива увага приділена професійному вибору як засобу соціальної реабілітації та суспільної інтеграції для молодих осіб з інвалідністю. Наведено результати соціологічного дослідження щодо проблеми професійного самовизначення учнівської молоді, проведеного Маріупольським міським центром зайнятості спільно з кафедрою соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» у лютому-березні 2018 року. Встановлено, що у сучасному світі професійна орієнтація потребує створення певних умов для професійного самовизначення, допомоги у виявленні професійних інтересів, нахилів, визначення реальних можливостей у освоєнні тієї чи іншої професії, з урахуванням стану здоров’я для успішної соціальної діяльності в суспільстві та активної адаптації до ринку праці. З’ясовано, що сучасний стан розвитку міста Маріуполь вимагає вдосконалення підходів до організації профорієнтаційної роботи, в тому числі її форм та методів, спрямованих на ліквідацію протиріч між об’єктивно реальними викликами ринку праці, пов’язаними з організацією балансу в кадровій структурі та традиційними суб’єктивними професійними поглядами сучасної молоді. Пропонуються напрямки покращення професійної орієнтації здобувачів освіти на локальному рівні. Охарактеризована діяльність Маріупольського міського центру зайнятості у цьому напрямку, а саме: «Клуб свідомого батьківства», бізнес-школа «Start Up» для молоді 16-25 років, проект «Інклюзивної профорієнтації «Мрія поряд» та інші. Особлива увага приділена волонтерській діяльності як нової форми включення учнівської молоді у світ майбутньої професії. Зазначено, що волонтерство є однією з основних форм прояву соціальної активності молодої людини.

Посилання

1. Posacjkyj, O. (2013). Analiz problemy profesijnogho samovyznachennja v junacjkomu vici [Analysis of the problem of professional self-determination in adolescence]. Problemy ghumanitarnykh nauk. Psykhologhija, 31, 73-83 [in Ukrainian].
2. Potocjka, I. (2016). Vyvchennja sformovanosti profesijnogho samovyznachennja starshoklasnykiv [Studying the formation of professional self-determination of senior pupils]. Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova. Psykhologhija,
21 (4), 164-171 [in Ukrainian].
3. Olikhovsjka, L. (2016). Teoretychni osnovy profesijnogho samovyznachennja: psykhologhichnyj aspekt [Theoretical foundations of professional self-determination: psychological aspect]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Pedaghoghika. Socialjna robota, 2, 161-164 [in Ukrainian].
4. Janovsjka, T. (2017). Psykhologhichni osoblyvosti profesijnogho samovyznachennja u pidlitkovomu ta junacjkomu vici [Psychological features of professional self-determination in adolescence and adolescence]. Molodyj vchenyj, 4, 270-274 [in Ukrainian].
5. Koropecjka, O.M. (2005). Proforijentacija ta profvidbir [Professional orientation and professional selection]. Ivano-Frankivsjk [in Ukrainian].
6. Kulakov, R.S. (2010). Profesijne samovyznachennja osobystosti: kryteriji ta pokaznyky jiji sformovanosti v rannij junosti [Professional self-determination of the person: criteria and indicators of its formation in early youth]. Problemy suchasnoji psykhologhiji: Zb.nauk.pracj, 8, 555-564 [in Ukrainian].
7. Klimov, E.A. (1996). Psikhologiia professionalnogo samoopredeleniia [Psychology of professional self-determination]. Rostov na Donu: Feniks [in Russian].
8. Marchenko, I.F., & Tashkinova, O.A. (2018). Aktyvizacija molodizhnogho volontersjkogho rukhu: dosvid pryfrontovogho mista Mariupolja [Activation of the youth volunteer movement: experience of the front-line city of Mariupol]. Psychosocial support for people with traumatic war: international experience and Ukrainian realities: Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference. Mariupolj: DonDUU [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати цю статтю:
Tashkinova, O., Mishchenko, S., & Totska, K. (2018). Сучасний стан та перспективи професійного самовизначення здобувачів освіти загальноосвітніх навчальних закладів м. Маріуполь: за матеріалами соціологічного дослідження. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(9), 58-66. https://doi.org/10.15421/1718115
Розділ
Статті