Ноосферний підхід до розвитку освіти в економіці знань


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718111
Ключові слова: ноосфера, парадигмальний інноваційний розвиток, вертикальна інтеграція знань, знак, семіотика, наука, освіта, бізнес, університетські альянси

Анотація

На основі вчення В. І. Вернадського про ноосферу розроблено ноосферний підхід до розвитку освіти в економіці знань, якому присвячена ця стаття. В економіці знань роль освіти значно розширюється, а значимість його багаторазово зростає. Однак у сучасній освіті повно проблем і не тільки матеріальних, а більш значущих – екзистенційних і змістовних. Розвиток освіти пов’язується з розвитком методології пізнання і процесів господарювання.Семантикою слова ноосфера є сфера гуманітарних, тобто політичних, культурних, правових, пізнавальних, релігійних та інших соціальних явищ. Ноосфера є логічним продовженням ряду, що складається зі сфери фізико-хімічних (геосфера) і біологічних (біосфера) явищ. Явища, з яких складається ноосфера, об’єднані за допомогою інформаційних явищ (інфосфери).В основу ноосферного підходу до розвитку освіти лежить ноосферне мислення, а також концептуальна модель парадигмального інноваційного розвитку і методологія вертикальної інтеграції знань. Ноосферне мислення приходить на зміну домінуючому сьогодні екзистенційному мисленню. Модель парадигмального інноваційного розвитку розглядає 3 фази: емпірико-евристичну, парадигмальну і наукову. У методологію вертикальної інтеграції знань входять: практика (бізнес), конструкції і технології, прикладні теорії, фундаментальні теорії, філософія. Парабола знань може стати моделлю навчання на основі інтеграції знань від філософії до практики.Однією з найважливіших умов реалізації ноосферного підходу до розвитку пізнання і господарства є високоякісна освіта. Тому висунуті основні ідеї його розвитку в частині подачі матеріалу, розуміння мети, додаткової освіти, подолання розриву між природними і гуманітарними науками. Обґрунтовано важливість викладання філософії, а також тісний зв’язок із практикою. Розглянуто шляхи посилення взаємодії між наукою, освітою і бізнесом.

Посилання

1. Vernadskiy, V.I. (1991). Nauchnaya myisl kak planetnoe yavlenie [Scientific thought as a planetary phenomenon]. Moscow: Nauka [in Russian].
2. Kaleniuk, I.S. (2001). Osvita v ekonomichnomu vymiri: potentsial ta mekhanizm rozvytku [Education in the Economic Dimension: Potential and Development Mechanism]. Kyiv: TOV «Kadry» [in Ukrainian].
3. Kaleniuk, I.S., & Kuklin, O.V. (2012). Rozvytok vyshchoi osvity ta ekonomika znan [Higher education development and knowledge economy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
4. Marginson, S. (2010). Higher Education in the Global Knowledge Economy. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2 (5), 6962-6980.
5. Weber, A.S. (2011.) The role of education in knowledge economies in developing countries. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 15, 2589-2594.
6. Balcerzak, A.P. (2016). Multiple-criteria Evaluation of Quality of Human Capital in the European Union Countries. Economics and Sociology, 9 (2), 11-26.
7. Poliakov, M.V. (2018). Ekonomika znan: sutnist, determinanty, hlobalnyi landshaft [Economics of knowledge: essence, determinants, global landscape]. Dnipro: Nova ideolohiia [in Ukrainian].
8. Hanin, I.G. (2018) Voprosyi paradigmalnogo razvitiya ekonomiki i poznaniya [Questions of the paradigmatic development of economics and knowledge]. Dnepr: Novaya ideologiya [in Russian].
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Khanin, I. (2018). Ноосферний підхід до розвитку освіти в економіці знань. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(9), 23-30. https://doi.org/10.15421/1718111
Розділ
Статті