Релігійно-церковний вимір українського національно-культурного відродження 1917–1921 років: концептуалізація наративу сучасної історіографії


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171895
Ключові слова: Українська національно-демократична революція 1917–1921 років, національно-культурне відродження, історіографія, релігія, церква, «національна церква», історія церкви, релігійна політика, державно-церковні відносини, релігійне відродження

Анотація

У статті розглянуто стан сучасних історичних досліджень із теми українського церковно-релігійного життя у 1917–1921 роках. З’ясовано, що вчені-історики дійшли висновку, що релігійні мотивації українського національно-культурного відродження, які сформувалися в другій половині ХІХ століття, були вагомим складником національно-демократичної революції початку ХХ століття, а необхідність вирішення питання «національної церкви» обумовила інтерес усіх державних утворень того часу (Українська Центральна Рада, Українська Держава Павла Скоропадського, Директорія УНР) до процесів інституціювання церковно-релігійних організацій.Встановлено, що особливість історіографічного дискурсу порушеної теми полягає в її антологічності та синтетичності, масштабності та методологічності. На основі аналізу тематичного доробку вчених-істориків, виокремлено три групи досліджень, у яких запропоновано розв’язання тих чи тих питань релігійно-церковного виміру українського національно-культурного відродження 1917–1921 років. Перша група об’єднує наукові студії, у яких синтетично розглянуто зміст української церковно-релігійної історії 1917–1921 років. Це праці таких учених, як В. Ульяновський, Б. Андрусишин, В. Ганзуленко, М. Горяч, Б. Гудзяк, О. Турій, А. Колодний, О. Ігнатуша та інші. У другій групі об’єднано наукові праці, що присвячені висвітленню тогочасних державно-церковних відносин (Л. Бабенко, В. Єленський, А. Киридон, В. Пащенко, О. Саган, Л. Филипович, П. Яроцький та інші). Третю групу становлять персоналістичні дослідження, у яких вчені проаналізували внесок тогочасних релігійних діячів у побудову національної церкви, духовне та релігійне відродження України.Особливу увагу звернено на аналіз істориками впливу церковно-релігійного чинника на тогочасні суспільно-політичні процеси національно-демократичної революції. З’ясовано, що в сучасному історіографічному наративі висновується думка про те, що представлення церковно-релігійного питання в порядку денному українських державотворчих процесів 1917–1921 років відіграло вагому роль у розвитку концепту «національна церква» та духовно-культурному збагаченні української національної ідентичності.

Посилання

1. Andrusyshyn, B.I. (1997). Cerkva v Ukrainskij Derzhavi 1917-1920 rr. (doba Dyrektorii UNR) [Church in the Ukrainian State of 1917-1920 (the day of the Directory of the UPR)]. Kiev: Lybid [in Ukrainian].
2. Ganzulenko, V.P. (2007). Ukrainska Derzhava 1917-1920 rr. : problema vyrishennja religijnogo pytannja [Ukrainian State 1917-1920 : the problem of solving religious issues]. Naukovi praci istorychnogo fakultetu Zaporizkogo derzhavnogo universytetu, XXI, 165-167 [in Ukrainian].
3. Kyrydon, A. (2004). Derzhavno-cerkovni vidnosyny v Radjanskij Ukraini 1920-h – 1930-h rokiv: socialnyj vymir [State-Church Relations in Soviet Ukraine 1920s – 1930s: Social Dimension]. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennja, poshuky, 12, 234-256 [in Ukrainian].
4. Kyrydon, A. M. (2013). Religijno-cerkovne zhyttja v period Getmanatu : problemne pole vzajemodii [Religious and church life during Hetmanate : a problem field of interaction]. Nacionalna ta istorychna pamjat, 7, 252-259 [in Ukrainian].
5. Kyrydon, A.M. (2017). Cerkva v umovah revoljucijnogo zlamu 1917 roku [The Church was in a revolutionary 1917 revolution]. Proceeding of the Seminar: Ukrainska nacionalna revoljucija 1917-1921 rokiv kriz pryzmu suchasnosti (do 100-richchja podii) – Ukrainian national revolution of 1917-1921 through the prism of the present (to the 100th anniversary of the event). Poltava [in Ukrainian].
6. Semergej, N.V. (2017). Religijeznavcha dumka, duhovni praktyky ta cerkovne zhyttja v dobu ukrainskogo nacionalno-kulturnogo vidrodzhennja drugoi polovyny XIX stolittja: intertekst istoriografij [Religious Idea, Spiritual Practice and Church Life in Ukrainian National-Cultural Revival Epoch of the Second Half of hhe 19th Century: Historiography Intertext]. Istorychna pamjat , 37, 110-116 [in Ukrainian].
7. Snida, Je.O. (2012). Kulturno-nacionalnyj vektor dijalnosti pravoslavnogo duhovenstva Katerynoslavshhyny u porevoljucijni roky (1917-1918) [Cultural and national vector of the activity of the Orthodox clergy of Ekaterinoslav in the post-revolutionary years (1917-1918)]. Naddniprjanska Ukraina: istorychni procesy, podii, postati, 10, 259-267 [in Ukrainian].
8. Teluha, S.S. (2014). Pogljady Pavla Skoropadskogo ta mytropolyta Antonija (Hrapovyckogo) na aktualni pytannja cerkovnogo budivnyctva v Ukraini (kviten-cherven 1917 r.) [Views of Pavlo Skoropadsky and Metropolitan Anthony (Khrapovitsky) on topical issues of church building in Ukraine (April-June 1917)]. Visnyk NTU «HPI», 25, 137-144 [in Ukrainian].
9. Uljanovskyj, V.I. (1997). Cerkva v Ukrainskij Derzhavi 1917-1920 rr. (doba Getmanatu Pavla Skoropadskogo) [Church in the Ukrainian State of 1917-1920 (the day of the Hetmanate of Pavlo Skoropadsky)]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
10. Uljanovskyj, V.I. (1997). Cerkva v Ukrainskij Derzhavi 1917-1920 rr. (doba Ukrainskoi Centralnoi Rady) [Church in the Ukrainian State 1917-1920 (the day of the Ukrainian Central Rada)]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
11. Shvydkyj, V. (2000). Dijalnist O. G. Lotockogo u vyrishenni problemy Ukrainskoi cerkvy (1917-1919 rr.) [Activities of
O. G. Lototsky in solving the problem of the Ukrainian Church (1917-1919)]. Etnichna istorija narodiv Jevropy, 4, 65-70 [in Ukrainian].
12. Shherban, M.V. (2015). Vidnosyny radjanskoi vlady i Rosijskoi pravoslavnoi cerkvy v Ukraini v konteksti formuvannja totalitarnogo rezhymu (1917-1930 rr.) [Relations between Soviet power and the Russian Orthodox Church in Ukraine in the context of the formation of a totalitarian regime (1917-1930)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Chernivci: Cherniveckyj nac. un-t im. Jurija Fedkovycha [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-08-17
Як цитувати цю статтю:
Semerhei, N. (2018). Релігійно-церковний вимір українського національно-культурного відродження 1917–1921 років: концептуалізація наративу сучасної історіографії. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(7), 63-69. https://doi.org/10.15421/171895
Розділ
Статті