Реалізація соціальних потреб студентства у сфері освіти в Україні


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171892
Ключові слова: студентська молодь, соціальні потреби, освітні потреби, функції освіти

Анотація

У сучасній соціології наукові пошуки дослідників активізуються у напрямку вивчення сутнісних характеристик студентської молоді як особливої соціальної групи, якій притаманні динамічні зміни, значний ступінь мобільності за соціальними показниками, високий інтелектуальний потенціал та активна участь у соціальних перетвореннях. Увага науковців до студентської молоді зумовлена високою динамікою розвитку суспільства і зміною статусу і ролі студентства у ньому. Однією з найважливіших характеристик студентської молоді виступають її соціальні потреби, велика частка яких реалізується у сфері освіти.До вищої освіти висуваються певні вимоги стосовно реалізації соціальних потреб студентської молоді, водночас вона є тим інституційним середовищем, яке впливає найбільшою мірою на формування соціальних потреб студентства. У статті обґрунтована актуальність дослідження соціальних потреб студентської молоді, висвітлено їх зміст, приділено увагу характеристикам сучасного студентства. Висвітлені потреби студентства, які задовольняються у процесі навчання у вищому навчальному закладі та суспільній і дозвіллєвій діяльності, яка здійснюється у освітньому середовищі.Уточнено сутність понять «соціальні потреби», «студентська молодь», «освітні потреби». Охарактеризовано потреби студентства як специфічної верстви, приділено увагу комплексу соціальних потреб студентської молоді, які задовольняються за допомогою інституту освіти.

Посилання

1. Chekmareva, G.V. (2010). Chelovek i ego potrebnosti [Man and his needs: the teaching method. Allowance]. Novosibirsk: Izd-vo NGTU [in Russian].
2. Yermakova, T.G. (2008). Funktzii osviti v umovach ii regionalizatzii: zmist ta riven vukonannia [Functions of education in conditions of its regionalization: content and level of implementation]. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
3. Gavriluk, V.V. (1998). Stanovlenie i funkcionirovanie instituta obrazovania: regionalnuie aspektu [Formation and functioning of the Institute of Education: regional aspects]. Doctor’s thesis. Тumen [in Russian].
4. Yermakova, T.G. (2017). Teoretichni aspektu doslidzhennz socialnogo samopochuttia studentskoi molodi [Theoretical Aspects of Studying the Social Well-being of Student Youth]. Scientific and theoretical almanac «Grani», 20 (7), 89-95 [in Ukrainian].
5. Vushcha osvita v Ukraini: gromadska dumka studentiv [Higher education in Ukraine: public opinion of students / Ilk Kucheriv Foundation for Democratic Initiatives]. (2015). Fond «demoktatuchni initsiativi» imeni Ilka Kucheriva. Retrieved from: http://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-ukraini-gromadska-dumka-studentiv [in Ukrainian].
6. Vishcha osvita v umovah reformi: zmini gromadskoi dumki [Higher education in the conditions of reform: changes in public opinion]. (2017). Fond «demoktatuchni initsiativi» imeni Ilka Kucheriva. Retrieved from: http://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-umovakh-reformi-zmini-gromadskoi-dumki_2016/ [in Ukrainian].
7. Krivochein, V.V., Nikolenko, V.V., & Boiko, V.A. et all. (2018). Studenti Dniprovskogo natsionalnogo universitetu imeni Olesia Gonchara u dzerkali sitsiologii [Students of Oles Gonchar Dniprovsky National University in the mirror of sociology]. Dnipro: Aktsent PP [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-08-17
Як цитувати цю статтю:
Yermakova, T. (2018). Реалізація соціальних потреб студентства у сфері освіти в Україні. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(7), 38-43. https://doi.org/10.15421/171892
Розділ
Статті