Суб’єкти політичного менеджменту в парадигмі належного врядування («good governance»)


  • Ahmad Alali Alali
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171888
Ключові слова: належне урядування («good governance»), політичний менеджмент, ефективність управління, громадські експерти, стандарти управління, демократичні цінності

Анотація

У статті досліджено можливість корекції діяльності політичної системи, що визначається в рамках концепції належного врядування – «good governance». Підкреслюється, що для багатьох трансформаційних держав сучасного світу нагальною є потреба самообмеження політичних акторів. Сконцентровано увагу на удосконаленні ефективності політичного управління за допомогою концепції «good governance». Наголошується, що в умовах демократизації посилилися вимоги до прозорості влади, її відповідальності та адекватності прийнятих рішень. Стверджується, що у демократичному політичному процесі дедалі більшу роль починають відігравати громадські експерти. Встановлено значення інформатизації процесу громадянського самовиразу. Проаналізовано представництво політичних уподобань у політичному менеджменті. З’ясовано роль роздержавлення й деформалізації процесів політичного управління у процесах появи суб’єктів політичного менеджменту.Доведено зміст ідентифікації функції суб’єктів політичного менеджменту у країнах політичних трансформацій. З’ясовано неповну інституційну спроможність політичних гравців. Розглянуто значення перетворення сучасних суб’єктів політичного менеджменту на колективних учасників ухвалення стратегічних рішень.

Посилання

1. Averyanov, V., Derets, V., & Pukhtts’ka, A. (2006). Kontseptual’ni zasady reformuvannya orhaniv vykoavchoyi vlady Ukrayiny z urakhuvannyam yevropeys’kykh pryntsypiv ta standartiv nalezhnoho uryaduvannya («good governance») [Conceptual Principles for the Reform of the Executive Bodies of Ukraine in Respect of European Principles and Good Governance Standards]. Forum prava, 2, 4-12 [in Ukrainian].
2. Vorobyova, O.P. (2015). Suchasni upravlins’ki modeli New Public Management i Good Governance ta yikh zaprovadzhennya v Ukrayini [Modern management models of New Public Management and Good Governance and their implementation in Ukraine]. Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya, 42, 230-234 [in Ukrainian].
3. Dem»yanchuk, O. (2015). Politychni perspektyvy dosyahnennya Good Governance v Ukrayini [Political Prospects for Good Governance in Ukraine]. Viche, 22, 10-15 [in Ukrainian].
4. Zabeyvorota, T.V. (2016). Detsentralizatsiya vlady yak sposib implementatsiyi pryntsypiv nalezhnoho vryaduvannya (Good Governance) [Decentralization of power as a way of implementation of the principles of good governance]. Derzhavne budivnytstvo, 1 [in Ukrainian].
5. Kozlov, K.I. (2010). Politychna modernizatsiya: implementatsiya pryntsypiv Good governance [Political modernization: the implementation of the principles of good governance]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, 4, 135-140 [in Ukrainian].
6. Solovykh, V.P. (2010). «GOOD GOVERNANCE» yak odna iz suchasnykh modeley derzhavnoho upravlinnya [«GOOD GOVERNANCE» as one of the modern models of state management]. Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal’noho upravlinnya. Seriya: Upravlinnya, 1, 112-120 [in Ukrainian].
7. Strilets’, Yu.P. (2011). Pryntsyp pidkontrol’nosti v konteksti kontseptsiyi «good governance» [The Principle of Controllability in the Context of the Concept of «Good Governance»]. Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya, 2, 319-325 [in Ukrainian].
8. S’omova, T. (2016). Kontseptsiya «Good governance»: yiyi zastosuvannya ta vyznachennya zmistu terminolohiyi [The concept of «Good governance»: its application and definition of the content of terminology]. Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya, 2, 31-34 [in Ukrainian].
9. Tretyak, O.A. (2013) Publichna sfera polityky demokratychnoho suspil’stva: mizh politychnoyu teoriyeyu ta hromads’koyu praktykoyu [Public sphere of the policy of a democratic society: between political theory and public practice]. Scientific and theoretical almanac «Grani», 8, 77-83 [in Ukrainian].
10. Shavkun, I., & Dybchyns’ka, S. (2017). Komunikatsiya yak efektyvnyy instrument zabezpechennya «dobroho vryaduvannya» («GOOD GOVERNANCE») [Communication as an effective tool for «good governance»]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo: trendy rozvytku, 1, 35-44 [in Ukrainian].
11. 12 Principles of Good Governance and European Label of Governance Excellence (ELoGE). Retrived from: https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-eloge
Опубліковано
2018-08-16
Як цитувати цю статтю:
Alali, A. (2018). Суб’єкти політичного менеджменту в парадигмі належного врядування («good governance»). Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(7), 11-16. https://doi.org/10.15421/171888
Розділ
Статті