Експансія ринку освітніх послуг і економізація освітньої системи: соціологічний аналіз


  • M. V. Klyov Національний авіаційний університет
  • V. O. Popov Національний авіаційний університет
Ключові слова: система освіти, ринок, експансія ринку, економізація, комодифікація

Анотація

В статті звертається увага на явище економізації та маркетизації, а разом з тим експансії ринку освітніх послуг. Зазначається, що університети та науково­дослідні інститути, лікарні і школи, збройні сили і церкви, газети і телевізійні станції, музеї та оперні театри – всі ці зовсім різні види організацій, а також ряд інших протягом останніх десятиліть були піддані економізації. Увагу авторів привертають поняття комодифікації (перетворення продукту в товар) по відношенню до нетоварного виробництва, квазі­товарів, фіктивних товарів, реальних товарів і фіктивного капіталу. В цілому, аналізується розуміння ринкової економіки К. Поланьї, роль інформації, знань та інтелекту в постіндустріальній економіці. Стверд­жується, що в таких умовах знання набуває форму товару. Оскільки знання в сукупності виробляється і по суті не є дефіцитним (з економічної точки зору, це не є конкурентним), воно набуває товарну форму, будучи штучно дефіцитним. В статті зауважується, що ринковий тип мислення має глибокий вплив на систему освіти: тут від початкової до вищої школи мета навчання полягає в тому, щоб накопичити якомога більше інформації, головним чином, корисної для цілей ринку.

Посилання

1. Bell, D. The Social Framework of the Information Society. ­ Cambridge, 1993. p.324
2. Bimber, B. Karl Marx and the Three Faces of Technological Determinism. – New York, 1990. p.454
3. Jessop, B. Kontingente Notwendigkeit in den kritischen politisch­ konomischen Theorien. Perspektiven einer kritischen Internationalen Politischen konomie. ­ Mnster, 2009.s.288
4. Luhmann N. Der Wohlfahrtsstaat zwischen Evolution und Rationalitt. Politische konomie. – Tbingen,1983. s.98
5. Luhmann N. Der Wohlfahrtsstaat zwischen Evolution und Rationalitt. ­ Opladen, 1987. s.320
6. Luhmann N. Soziale Systeme: Grundri einer allgemeinen Theorie. – Frankfurt, 1987. 238 s.
7. Marx K. Theories of Surplus Value III. ­ London, 1971.478 p.
8. Polanyi K. The economy as instituted process. The Sociology of Economic Life. ­ Boulder, 1982. p.246
9. Weber M. General Economic History. ­ New York, 2003.349 p.
Опубліковано
2015-01-12
Як цитувати цю статтю:
Klyov, M., & Popov, V. (2015). Експансія ринку освітніх послуг і економізація освітньої системи: соціологічний аналіз. Науково-теоретичний альманах "Грані", 18(1), 99-103. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/119
Розділ
Статті