Комунікативна раціональність як феноменологічна складова правової ідентифікації


  • Y. S. Kravtsov Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171875
Ключові слова: комунікативна раціональність, модернізація освіти, соціальне пізнання, парадигма інтерсуб’єктивного розуміння, комунікативна реальність, феноменологічна орієнтація, розуміння «Іншого»

Анотація

Зміни, що відбуваються в сучасному світі, сучасна соціокультурна ситуація, вимагають від сучасної людини мобільності і адекватної відповіді на сучасні вимоги суспільства, ставлять її перед необхідністю перегляду традиційних цілей і орієнтирів. В статті автор показує, що у педагогічному плані це означає, що основним результатом освіти повинна стати не система знань, умінь і навичок сама по собі, а набір сучасних ключових компетенцій в інтелектуальній, соціально-правовій, комунікативній, інформаційній сферах. Автор виходить з того, що на зміну старій парадигмі сьогодні приходить парадигма інтерсуб’єктивного розуміння і комунікації. Фокус сьогоднішніх досліджень перемістився від когнітивно-інструментальної до комунікативної раціональності. Автор зазначає, що особливістю сучасного соціального пізнання, яка задає нову парадигму, є те, що воно здійснюється через аналіз того, якими уявленнями опосередковано саме пізнавальне ставлення до соціальних феноменів, що супроводжується глибоким переосмисленням комунікативної природи соціальної реальності, змін у соціально-комунікативній сфері.

Посилання

1. Berger, P., & Lukman, T. (1995). Sotcialnoe konstruirovanie realnosti. Traktat po sotciologii znaniia [Social construction of reality. A Treatise on the Sociology of Knowledge]. Moscow: «Medium» [in Russian].
2. Buber, M. (1992). Problema cheloveka. K vsemirnomu filosofskomu kongressu [The problem of man. To the World Philosophical Congress]. Spetcializirovannaia informatciia po obshcheakademicheskoi programme: «Chelovek, nauka, obshchestvo: kompleksnye issledovaniia». Moscow: RAN INION [in Russian].
3. Gіdens, E. (1999). Sotcіologіia [Sociology]. Kyiv: Osnovi [in Ukrainian].
4. Emelin, V.A. (2013). Vavilonskaia set: eroziia istinnosti i differentciatciia identichnosti v prostranstve Interneta [The Babylonian Network: the erosion of truth and the differentiation of identity in the Internet space]. Voprosy filosofii, 1, 74-78
[in Russian].
5. Karpenko, V.E. (2016). Tekhnointellektualizatciia kultury kak filosofskaia problema [Techno-intellectualization of culture as a philosophical problem]. Rozvіtok osnovnikh napriamіv sotcіogumanіtarnikh nauk: problemi і perspektivi [Development of the main directions of socio-humanities: problems and perspectives]. Zbіrnik statei ta tez dopovіdei za materіalami ІІІ Vseukrainskoi naukovo-praktichnoi konferentcіi z mіzhnarodnoju uchastju – Proceedings of The Third All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 65-67). Dnіprodzerzhinsk: DDTU [in Russian].
6. Karpenko, T.M. (2013). Liudstvo yak subiekt i yak obiekt NBICS-konverhentsii [Humanity as a subject and as an object of the NBICS-convergence]. Fіlosofіia nauki: traditcіi ta іnovatcіi, 6, 278-288 [in Ukrainian].
7. Lebedev, S.A. (2015). Peresborka epistemologicheskogo [Reassembly of the epistemological]. Voprosy filosofii, 6, 53-64 [in Russian].
8. Мамаrdаshvili, M. K. (1984). Кlassicheskie I neklassicheskie idealu ratsionalnosti [Classical and non-classical ideals of rationality]. Tbilisi: Меtsniereba [in Russian].
9. Romanov, A.A., & Vasiljev, G.V. (2014). Massovue communikatsii [Mass Communications]. Moscow: Vuzovskij ychebnik [in Russian].
10. Khabermas, Yu. (2000). Moralnoe soznanie I communikativnoe dejstvie [Moral consciousness and communicative action]. Saint Petersburg: Nauka [in Russian].
11. Chapligіn, O.K. (2015). Transgumanіzm u suchasnomu liudinoznavstvі: perspektivi і vikliki [Transhumanism in modern human sciences: perspectives and challenges]. Fіlosofіia u suchasnomu svіtі – Philosophy in the modern world: Proceedings of The Urban Interuniversity Scientific and Practical Seminar. (pp. 69-72). Kharkiv: «Tochka» [in Ukrainian].
12. Shyuts, A. (1988). Struktura povsednevnogo mushleniya [Structure of everyday thinking]. Sociologicheskie issledovaniya, 2, 129-137 [in Russian].
Опубліковано
2018-06-14
Як цитувати цю статтю:
Kravtsov, Y. (2018). Комунікативна раціональність як феноменологічна складова правової ідентифікації. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(5), 109-114. https://doi.org/10.15421/171875
Розділ
Статті