Стан, тенденції та наукові засади соціально-екологічних проблем суспільства


  • O. S. Trohaniak Бережанський агротехнічний інститут
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171867
Ключові слова: суспільство, соціуми, забруднення, природа, довкілля, демографія, промисловість, транспорт, відходи

Анотація

В даній статті зроблено огляд соціальних проблем людства, пов’язаних з екологічними проблемами. Проведено короткий аналіз впливу екологічного забруднення на природу і суспільство, звернувши увагу на свідомість суспільства з метою збереження стану здоров’я та життєдіяльності людей, флори і фауни. Суспільство змінює все, що його оточує для власної мобільності. Глобальну екологічну проблему викликали різні фактори, та головні з них – це демографічна і промислово-енергетична. Демографічна – це надшвидке зростання населення, яке природа не встигає забезпечити. А промислово-енергетична – це транспорт, який дає надмірну кількість вихлопних газів; це підприємства, особливого забруднення з яких надають:  гірничопромисловий, хіміко-металургійний, машинобудівний, паливно-енергетичний, будівельний, агропромисловий комплекси. Найтоксичнішими серед них є відходи, що містять важкі метали, нафтопродукти, отрутохімікати (пестициди) тощо. В сільськогосподарській діяльності людини є збідніння і виснаження родючих українських чорноземів, промислове забруднення ґрунтів та інтенсивне освоєння цілинних земель, широке розповсюдження монокультур, застосування азотних і нітратних мінеральних добрив. Великого забруднення в останні роки зазнало повітря і вода. В статті ґрунтовно розглянуто соціально-екологічний аспект проблеми і мотиваційний підхід до виправлення даної ситуації.

Посилання

1. Biliavskyi, H.O., Furdui, R.S., & Kostikov, I.Yu. (2005). Osnovy ekolohii [Fundamentals of Ecology]. Kyiv: «Lybid» [in Ukrainian].
2. Butenko, Ye.V., & Kharytonenko, R.A. (2014). Proiavy dehradatsiinykh protsesiv na zemliakh Ukrainy: prychyny i naslidky [Manifestations of degradation processes on the lands of Ukraine: causes and consequences]. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel, 1-2, 85-91 [in Ukrainian].
3. Hots, T.Yu. (2004). Zakhvoriuvanist naselennia Ukrainy na bronkhialnu astmu i poshyrenist alerhennykh chynnykiv povitria [The incidence of the Ukrainian population for bronchial asthma and the prevalence of allergenic air factors]. Dovkillia ta zdorov`ia, 3, 8-11 [in Ukrainian].
4. Dehradatsiia zemelnykh resursiv Ukrainy [Land degradation in Ukraine]. Retrieved from: http://www.azov.press/ukr/degradaciya-zemel-nih-resursiv-ukraini [in Ukrainian].
5. Ekolohichna sytuatsiia ta stan pytnykh vod Ukrainy. Yakist poverkhnevykh vod. [Ecological situation and drinking water status of Ukraine. The quality of surface waters]. Retrieved from: http://www.ecoleague.net/diialnist/ vydannia-vel/ekolohichni-karty/ekolohichna-sytuatsiia-ta-stan-pytnykh-vod-ukrainy [in Ukrainian].
6. Potish, A.F., Medvid, V.H., Hvozdetskyi, O.H., & Kozak, Z.Ya. (Eds.). (2008). Ekolohiia: teoretychni osnovy i praktykum. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Ecology: Theoretical Foundations and Workshop: A Manual for Students at Higher Educational Institutions]. Lviv: «Mahnoliia 2006» [in Ukrainian].
7. Naselennia zemli. [Population of the earth]. Retrieved from: https://www.volynnews.com/news/all/naselennia-zemli-stanovyt-76-mlrd-osib/ [in Ukrainian].
8. Osnovni naslidky ekolohichnoi kryzy. Ekolohiia zhyttia [The main consequences of the environmental crisis. Ecology of life]. Retrieved from: http://www.eco»live.com.ua/content/book/75»osnovn%D1%96»nasl%D1%96dki «ekolog%D1%96chno%D1%97»krizi [in Ukrainian].
9. Pavlova, E.Y. (2000). Ekolohyia transporta [Ecology of Transport]. Moscow: Transport [in Russian].
10. Picha, V.M. (1999). Sotsiolohiia. Zahalnyi kurs. [Sociology. General course.]. Kyiv: «Karavela» [in Ukrainian].
11. Prykhodko, M.M. (2005). Systema intehralnoho upravlinnia pryrodnymy resursamy [Integrated Natural Resources Management System]. Ekolohichnyi visnyk, 2, 19-24 [in Ukrainian].
12. Saltovskyi, O.I. (2004). Osnovy sotsialnoi ekolohii [Fundamentals of Social Ecology]. Kyiv: Centr navchal`noyi literatury` [in Ukrainian].
13. Tunytsia, T.Yu. (2006). Zbalansovane pryrodokorystuvannia : natsionalnyi i mizhnarodnyi kontekst [Balanced natural resources: national and international context]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
14. Khvesyk, M.A., & Stepanenko, A.V. (2014). Ekolohichna kryza v Ukraini: sotsialno-ekonomichni naslidky ta shliakhy yikh podolannia [Ecological crisis in Ukraine: socio-economic consequences and ways to overcome them]. Ekonomika Ukrainy, 1, 74-86 [in Ukrainian].
15. Shevtsova, Ya.Yu., Saprykina, H.A., & Izmailova D.I. Suchasni ekolohichni problemy Ukrainy [Modern environmental problems of Ukraine]. Retrieved from: http://www.sworld.com.ua/ index.php/uk/biology-411/ecology-and-biotechnology-411/11514-411-0691 [in Ukrainian].
16. Yurchenko, L.I. (2009). Ekolohiia [Ecology]. Kyiv: «Vydavnychyi dim «Profesional» [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-06-14
Як цитувати цю статтю:
Trohaniak, O. (2018). Стан, тенденції та наукові засади соціально-екологічних проблем суспільства. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(5), 48-53. https://doi.org/10.15421/171867
Розділ
Статті