Мікросоціальні детермінанти формування вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими

  • O. F. Pironkova Класичний приватний університет
Ключові слова: вербально­поведінкові практики, соціальні практики, психічно хворі, гендерні детермінанти, вікові детермінанти, соціально­статусні детермінанти, стигматизація

Анотація

Cтигматизація психічно хворих охоплює всі сфери суспільного життя, починаючи з політики приватних та державних організацій, що укріплює стереотип психічної стигми в усіх соціальних групах. В сукупності це призводить до подальшої прогредієнтної соціальної ізоляції та дезадаптації психічно хворих. У цьому контексті все більшого значення набуває вивчення особливостей вербально­поведінкових практик взаємодії з психічно хворими окремих соціальних груп із метою розуміння їх наповнення, визначення першопричин та прогнозування наслідків, як факторів стигматизації та чинників, що заважають соціалізації психічно хворих. Метою дослідження стало дослідити особливості мікросоціальних детермінант формування вербально­поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими. Для виконання поставленої мети застосовувалися такі методи дослідження: аналіз, синтез, соціологічне опитування (інтерв’ювання, анкетування); контент­аналіз. У роботі розглянуто мікросоціальні детермінанти формування вербально­поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими. Особливу увагу приділено особливостям вікових, гендерних та соціально­статусних детермінант формування вербально­поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими. Встановлено, що уявлення щодо психічно хворих, сформовані у юнацькому віці, відрізнялися довготривалістю за рахунок своєї інтелектуалізаці і, на рівні із уявленнями, сформованими у дитинстві, обумовлювали практики взаємодії з психічно хворими на все подальше життя. Для респондентів із вищою освітою та високим соціальним статусом були характерні більш гуманістичні та толерантні практики взаємодії з психічно хворими на тлі можливості приховано­негативістичного ставлення до психічно хворих, яке знаходило своє відображення у соціальних практиках в обхід декларованій позиції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gurovich I. Ya. Vzaimodeystvie obschemeditsinskoy i psihiatricheskoy pomoschi i stigma psihiatricheskih rasstroystv (Interaction of general medical and mental health care and stigma of psychiatric disorders). Russkiy meditsinskiy zhurnal. 2001. Vol. 9, № 25. Р. 1202­1203.

Novikov E. Otverzhennyie. Ob otnoshenii obschestva k psihicheski bolnyim. Eticheskiy analiz (Les Miserables. About the attitude of society towards the mentally ill. Ethical analysis). Zdravyiy smyisl. 2004. № 4 (33). Mode of access: http://razumru.ru/humanism/journal/33/novikov.htm

Pironkova O.F. Otnoshenie obschestva k psihicheski bolnyim na sovremennom etape stanovleniya psihiatricheskoy sluzhbyi (Public attitudes towards the mentally ill at the present stage of mental health services). Sotsiolohichni doslidzhennya. 2013. № 12. Р. 185­192.

Pironkova O.F. Nadgosudarstvennaya kategoriya makrosotsialnyih determinant formirovaniya verbalno­povedencheskih sotsialnyih praktik vzaimodeystviya s psihicheski bolnyimi (Supranational category macrosocial determinants of formation of verbal and behavioral practices of social interaction with the mentally ill). Sotsial’ni tekhnolohiyi : aktual’ni problemy teoriyi ta praktyky . 2013. № 57. Р. 134­139.

Pironkova O.F. Semantiko­stilisticheskie i sententsionnyie osobennosti formirovaniya verbalno­povedencheskih praktik vzaimodeystviya s psihicheski bolnyimi periodu serednovIchchya (The semantic and stylistic features of the formation and sententsionnye verbal and behavioral practices of interaction with the mentally ill serednovіchchya period). Sotsial’ni tekhnolohiyi : aktual’ni problemy teoriyi ta praktyky. 2013. Vip. 59­60. Р. 137­144.

Pironkova O.F. Makrosotsialnyie determinantyi otnosheniya obschestva k psihicheski bolnyim perioda noveyshey istorii (Macrosocial determinants of attitudes towards the mentally ill in the recent history). Materyaly za 10­a mezhdunarodna nauchna praktychna konferentsyya «Bъdeshchyte yzsledvanyya». Vol. 31. Psihologiya i sotsiologiya. Sofiya: Byal GRAD­BG OOD, 2014. Р. 67­70.

Spravochnik bazovoy informatsii VOZ po psihicheskomu zdorovyu, pravam cheloveka i zakonodatelstvu (WHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation). Vsemirnaya organizatsiya zdravoohraneniya. B.g., 2005. 199 р.

Corrigan P.W. How Adolescents Perceive the Stigma of Mental Illness and Alcohol Abuse / P.W. Corrigan, B.D. Lurie, H.H. Goldman, N. Slopen, K. Medasani, S. Phelan // Psychiatric Services. – 2005. – № 56 (5). – Р. 544­550.

Berhanu B. B. Perceived Stigma and Associated Factors among People with Schizophrenia at Amanuel Mental Specialized Hospital, Addis Ababa, Ethiopia: A Cross­Sectional Institution Based Study [Electronic resource] / B. B. Berhanu, A. D. Berihun // Psychiatry Journal. – 2014. – Regime to access: http://dx.doi.org/10.1155/2014/694565

Corrigan P. How stigma interferes with mental health care / P. Corrigan // American Psychologist – 2004. – № 59 (7). – P. 614­625.


Переглядів анотації: 374
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2014-01-14
Як цитувати
Pironkova, O. F. (2014). Мікросоціальні детермінанти формування вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(1), 76-81. https://doi.org/10.15421/1715014
Розділ
Стаття