The role of France in establishing peace in the South Caucasus (in the context of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict)

Keywords: Nagorno-Karabakh conflict, Armenia, Azerbaijan, OSCE, Minsk Group, peace, France

Abstract

The article mentions that after the collapse of Soviet Union of Socialist Republics Azerbaijan regained its independency and founded new stage and trends of the relations between Azerbaijan and France. Mutual relations simultaneously continued to develop on multilateral level. New partnership trends have been ongoing between these two countries. France is a co-chairman of the OSCE Minsk Group which is engaged in peaceful solving of Nagorny Karabakh conflict. Main objective of the article is to research the role and interests of France in regulating and solving the Armenia-Azerbaijan, Nagorny Karabakh conflict. The paper analyses mutual relations of political factors with geopolitical issues and researches the conflict in coherence from the perspective of these factors. The paper constitutes specific structure and broader analytic-methodological basis through referring to the information sources of different countries, international governmental and non-governmental organizations. Relations between Azerbaijan and France have a long history. Even since the XII-XIV centuries between the two countries, there were different cultural, political and trade relations.After the restoration of Azerbaijan’s state independence, the creation and development of relations with European countries became the priority of its foreign policy. Relations between Azerbaijan and France began to develop at a new stage.France presides over the OSCE Minsk Group, which deals with the peaceful settlement of the conflict between Armenia and Nagorno-Karabakh. France also plays an active role in the cooperation between the European Union and Azerbaijan within the framework of the European Neighborhood Policy. France has political, economic and cultural relations with Azerbaijan and Georgia. French companies Elf Akiten and Total participate in the use of oil and gas reserves. As co-chairman of the OSCE Minsk Group, France participates in the settlement of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, but demonstrates sufficient indecision.

References

1. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi [The Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict]. Retrieved from: http://files.preslib.az/projects/azerbaijan/gl8.pdf [in Azerbaijani].
2. Həsənov, Ə.M. (2000). Azərbaycanın ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1991-1996) [Relations of Azerbaijan with the US and European Countries (1991-1996)]. Bakı: Elm [in Azerbaijani].
3. Azərbaycan – Fransa münasibətlərinə dair ümumi tarixi arayış [Historical background on Azerbaijan-France relations]. Retrieved from: http://ocaz.eu/az/azrbaycan-avropada/diplomatiya/4182-azrbaycan-fransa-mnasibtlrin-dair-mumi-tarixi-aray.html [in Azerbaijani].
4. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri (1991-2016) [Main Directions of the Foreign Policy of the Republic of Azerbaijan (1991-2016)]. (2017). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı: «Poliart» MMC [in Azerbaijani].
5. Mehdiyev, R. (2014). Nagorno-Karabakh: a story read by sources [Nagorno-Karabakh: a story read by sources]. M.: Aquarius [in Russian].
6. Fransada soyadını dəyişməyən 500 min erməni yaşayır [There are 500,000 Armenians living in France who do not change their surname]. Retrieved from: http://sia.az/az/news/politics/598186.html [in Azerbaijani].
7. Fransa prezidentinin Cənubi Qafqaz səfəri: təzadlar və müəmmalar [The French President’s visit to the South Caucasus: contradictions and mysteries]. Retrieved from: http://www.voanews.com/azerbaijani/news/Fransa-prezidentinin-Cnubi-Qafqaz-sfri-tzadlar-v-mummalar---131343128.html [in Azerbaijani].
8. Novruz Məmmədov: «Prezident İlham Əliyev dinamik dəyişən qlobal geosiyasi mühitdə Azərbaycanın çevik xarici siyasət yeritməsi zərurətini əsaslandırdı» [Novruz Mammadov: «President Ilham Aliyev justified the necessity of Azerbaijan to introduce a flexible foreign policy in a dynamic geopolitical environment»]. Retrieved from: http://newtimes.az/az/politics/661 [in Azerbaijani].
9. Həsənov, Ə.M. (1997). Lissabon sammiti – 1996 [Lisbon Summit – 1996]. Bakı: Azərnəşr [in Azerbaijani].
10. Qasımlı, M. (2015). Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). [Foreign Policy of the Republic of Azerbaijan (1991-2003)]. Part I. Bakı: Mütərcim [in Azerbaijani].
11. Səfəroğlu, X. (2011). Nikola Sarkozi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək kəlməsi işlətmədi [Nicola Sarkozy did not support the territorial integrity of Azerbaijan / X. Safaroglu]. Ayna qəzeti [in Azerbaijani].
12. De Vaal, T. (2008). «Qara Bağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında» [Black Garden: Armenia and Azerbaijan on the Ways of Peace and War]. Bakı [in Azerbaijani].
13. № 62/17, Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Fransa Respublikası Senatının Fransa-Qafqaz Dostluq Qrupunun sədri Andre Reyşarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb [№ 62/17, Foreign Minister Elmar Mammadyarov met with a delegation led by Chairman of the France-Caucasus Friendship Group of the French Senate Andre Reyshar]. Retrieved from: http://www.mfa.gov.az/news/878/4760 [in Azerbaijani].
14. Gasymly, M.Dzh. (2010). Agressija Armenii protiv Azerbajdzhana [Gasimli M. J. Aggression of Armenia against Azerbaijan]. Ot Majendorfa do Astany: principial’nye aspekty armjano-azerbajdzhanskogo nagorno- karabahskogo konflikta. Moscow [in Russian].
Published
2018-04-20
How to Cite
Mustafaeva, S. (2018). The role of France in establishing peace in the South Caucasus (in the context of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict). Grani, 21(3), 108-115. https://doi.org/10.15421/10.15421/171846
Section
Article