Атрибуції поняття практики: колізії означення і пошуки верифікацій


  • K. Nastoiashcha Київський національний університет імені Т. Шевченка
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/17186
Ключові слова: практики, теорії практики, атрибуції поняття, повсякденність

Анотація

Стаття присвячена аналізу поняття практики, основним його атрибуціям. Аналізуються основні характеристики явища з позиції як різних концептів, так і в контексті формування теорії практик та соціології повсякденності. Перелік цих характеристик у повній мірі описує специфіку практики як такої в сенсі соціальної дії, елемента культури, конструкта свідомості й маркера соціологічного вимірювань. На основі аналізу праць апологетів теорії практики (як класиків, так і сучасників) ми можемо виділити наступні критерії практики, що визначають її як таку і відрізняють її від різноманітності дій та рухів: перше – неусвідомлюваність, друге – автоматизм виконання, третє – повторюваність, четверте – культурообумовленість, п’яте – тілесність, шосте – рухливість, сьоме – індексичність, вимірюваність, восьме – правилообумовленість, конвенційність. Визначені характеристики є загальними для практик, незалежно від того, з якої позиції вони розглядаються і до якого типу відносяться. Саме вони визначають практику як практику, відрізняючи її від інших елементів культурної системи.

Посилання

1. Farenik, S. (2000). Logіka і metodologіya naukovogo doslіdzhennya [Logic and methodology of scientific research] Kyiv: UADU [in Ukrainian].
2. Dyakov, A. (2011). Teoriya praktik: Sotsialno-filosofskiy potentsіal kontseptsii [Theory of Practices: The Social and Philosophical Potential of the Concept]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Filosofiya, Psikhologiya – Proceedings of the Saratov University. Philosophy, Psychology, 1, 19-12 [in Russian].
3.Vіtgenshtayn, L. (1995). Tractatus Logico-Philosophicus; Fіlosofskі doslіdzhennya [Tractatus Logico-Philosophicus; Philosophical studies]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
4. Reckwitz, A. (2002). «Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing». European Journal of Social Theory, 5, 243-263
5. Burde, P. (2008). Prakticheskiy smysl [Practical meaning]. SPb.: Aleteyya [in Russian].
6. Goldman, L.A.(2009). Lukach i Khaydegger [Lukach and Heidegger]. SPb [in Russian].
7. Volkov, V. & Kharkhordin, O. (2008). Teoriya praktik [Theory of Practices]. SPb [in Russian].
8. James ,W. (1905). The Perception of Reality. Principles of Psychology. New York: Henry Colt and Company.
283-324.
9. Nalimov, V.V. (1989). Spontannost soznaniya: Veroyatnostnaya teoriya smyslov i smyslovaya arkhitektonika lichnosti [Spontaneity of consciousness: probabilistic theory of meanings and semantic architectonics of personality]. Moscow: «Prometey» MGPI im. Lenina [in Russian].
10. Fuko, M. (1977). Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk [Words and things. Archeology of the Humanities]. Moscow [in Russian].
11.Veber, M. (1990). Izbrannye proizvedeniya. Moscow: Progress [in Russian].
12. Giddens, E. (2003). Ustroenie obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii [Society’s outlook: An outline of the theory of structure]. Moscow: Akademicheskiy proekt [in Russian].
13. Kovalіsko, N. (2010). Teorіya praktik, praktiki і doslіdzhennya stratifіkatsіynikh poryadkіv [The theory of practice, practice and study of stratification orders]. Sotsіologіya: teorіya, metodi, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 2, 49-63 [in Ukrainian].
14. Ipatova, N.A. (2009). Diskursivnye praktiki v formirovanii professionalnykh soobshchestv [Discursive practices in the formation of professional communities]. Candidate`s thesis. St. Petersburg [in Russian].
15. Berger, P. & Lukman, T. (1995). Sotsialnoe konstruirovanie realnosti: Traktat po sotsiologii znaniya [Social Construction of Reality: A Treatise on the Sociology of Knowledge]. Moscow [in Russian].
16. Shtompka, P. (1996). Sotsiologiya sotsialnykh izmeneniy [Sociology of social changes]. Moscow: Aspekt-Press [in Russian].
Опубліковано
2018-03-11
Як цитувати цю статтю:
Nastoiashcha, K. (2018). Атрибуції поняття практики: колізії означення і пошуки верифікацій. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(1), 56-62. https://doi.org/10.15421/17186
Розділ
Статті