Шановні колеги!
Щиро вітаємо на сторінках 
Науково-теоретичного альманаху «Грані».

Науково-теоретичний альманах «Грані» заснований Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара; Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; ГО "Центр соціально-політичних досліджень" у вересні 1998 року.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з філософії, політології, соціології (Наказ Міністерств освіти і науки України від 02.07.2020 № 886) та історії (Наказ МОН від 27.09.2021№1017). 

До публікації у журналі  приймаються неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання статті, які висвітлюють оригінальні результати досліджень.

Редколегія  альманаху «Грані» прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – мають діяти відповідно до встановлених стандартів етичної поведінки та виконувати свої обов'язки. 

Тематична спрямованість: соціологія, філософія, політологія та історія

Членами редколегії є провідні науковці з України, Литви, Польщі, Німеччини, США, Азербайджану, КНР, Нідерландів, Фінляндії, Італії.

З умовами публікації та вимогами до оформлення матеріалів ви можете ознайомитись у розділі Інструкції для авторів.

Періодичність виходу номерів з 2022 року – 6 разів на рік.
Мова публікацій: українська, англійська.

Альманах «Грані» індексується в міжнародних наукометричних базах:
Index Copernicus (Impact Factor ICV 2021 = 80.98);
National Library of Ukraine Vernadsky
Google Scholar;
DOAJ;

- Crossref;
- WorldCAT;
- ERIH PLUS .

Журнал представлений у таких світових бібліотеках:
-University of Washington Libraries (США)
-Monterey Bay Library, California State University (США)
-University of Utah Libraries (США)
-Stanford University Libraries (США)
-Falvey Memorial Library, Villanova University (США)
-IUCAT (Indiana University's online library catalog) (США)
-The University of Chicago Library (США)
-University of Saskatchewan Library (Канада)
-University of Toronto Libraries (Канада)
-University of New Brunswick Libraries Saint John and Fredericton (Канада)
-Laurentian University J.N. Desmarais Library (Канада)
-York University Libraries (Канада)
-Universitäts bibliothek Leipzig (Німеччина)
-Universitat zu Koln  Universitats- und Stadtbibliothek Koln (Німеччина)
-Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Польща)
-University of Brighton Library (Великобританія)
-Universiteitsbibliotheek Gent (Бельгія)