Архірейський Дмитро Володимирович

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії
виконуючий обов'язки декана історичного факультету
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)

https://orcid.org/0000-0003-0105-3510
http://www.researcherid.com/rid/S-6325-2018

Архірейський Д. Таможенный порядок на польской границе Советской Украины (1921−1929 гг.) // Wschodni rocznik humanistyczny. 2022. T. XIX, № 1: Traktat ryski. Konteksty. C. 201–221 (Copernicus).

Архірейський Д. В. Об’єкт і предмет історичного дослідження в системі координат традиційної логіки // Універсум історії та археології. 2021. Т. 4 (29). Вип. 2. С. 5–13 (Copernicus).

Архирейский Д. Махновское движение: определение национальной сущности // Sojusz Piłsudski – Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej / Pod redakcją T. Stępniewsiego, A. Góraka i M. Kruszyńskiego. Lublin, 2020. S. 185–199.

Архірейський Д. В. Фрітьоф Нансен та Україна // Сучасні дослідження німецької історії: зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Венгер. Д.: Літограф, 2019. С. 101–108.

Архірейський Д.В. «Українська революція» (1917−1921 рр.): до проблеми логічного змісту терміну // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / редкол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) [та ін.]. Д.: Грані, 2019. Вип. 14. С. 155−167.

Архірейський Д. В., Венгер А. Г. Кафедра всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: минуле і сьогодення // Грані. 2018. Т. 21. № 10. С. 37–53.