Венгер Наталія Вікторівна

nataliyavenger@yahoo.com

Доктор історичних наук, доцент, профессор кафедри всесвітньої історії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

У 1991 р. закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету. Захист кандидатської – 1996 р., докторська – 2010 р.

Наукові інтереси: міжетнічні процеси на Півдні Російської імперії (ХІХ ст.) та в СРСР (ранній радянський період); історія підприємництва етнічних груп, модернізаційні процеси та суспільні травми; націоналізм (побутовий, стихійний, державний); російський імперський націоналізм та колонізація; психологія націоналізму.

Ключові слова: колонізація, національні меншини, меноніти, німці в Російстькій імперії та Радянському Союзі, психологія націоналізму, історична емоціонологія.

Монографії:

Очерки истории немцев и менонитов юга Украины. – Днепропетровск: РВВ ДНУ, 1999. – 231 с. (у співавторстві з С. Бобилєвою, Н.В. Бочаровою, О. Кудиновою, Л. Тутік).
На переломе эпох. – М.: Готика, 1998. – 253 с.
Живи и помни… История меннонитских колоний Екатеринославщины / Под ред. проф. С.И. Бобылевой. – Днепропетровск, 2006. – 378 с. (у співавторстві з С. Бобилєвою, О.. Безносовою, О.. Безносовим, О. Каковкіною, В. Клецем, І. Толстих, Т. Петровою).
Венгер Н. В. Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789–1920): моногр. / Н. В. Венгер. – Днепропетровск :Днепропетровский нац. ун-т, 2009. – 696 с.

Розділ монографії:

Венгер Н. В. Нестор Махно та «німецьке питання» на українських землях // Перша світова війна і революції: вектори соціально-культурної трансформації: колективна монографія / Ред. С. С. Траян. – Київ: Кондор, 2017. – С.240 – 255.
Venger N. Mennonite Entrepreneurs and Russian Nationalism in the Russian Empire, 1830 – 1917 // Minority report: Mennonite Identities in Imperial Russia and Soviet Ukraine Reconsidered, 1789 – 1945 / ed. L. G. Friesen. – University of Toronto Press, 2018. – P. 142 – 181.

Публікації (неповний перелік):

Die sudukrainischen Mennoniten auf der Suche nach einem “dritten”Genoschaftlichen weg // Ferschungen zur Geschichte und Kultur der Ruslanddeutschen. – Gottingen, 1995. – № 5. – S. 38–53.
Die Dynastie Lepp und ihr Unternehmen // Forschungen zur Geschichte und Culture der Ruslanddeu-tschen. – Gottingen, 1998. – № 8. – S. 25–35.
The Mennonite Industrial Dynasties in Alexandrovsk // Journal of Mennonite Studies. – Vol. 21. – 2003. – P. 89-111.
Німецьке питання в світогляді та політиці П.А. Столипіна: апробація владою // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2011. – С. 173–180.
Конфессиональное и социальное в книжной традиции меннонитского колонистского общества в Российской империи: динамика соотношений (1789 – 1917 гг.) [Электронный ресурс] // MagisterDixit: электронный научно-педагогический журнал Восточной Сибири. - 2012. - №3. - URL: http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files/rar/venger_statya_kniga_menn_onity.pdf
Национальный вопрос в Российской империи в оценке С. Ю. Витте: «…Я не либерал и не консерватор, я просто культурный человек» //Вопросы германской истории: сб. наук. праць. – Д.: РВВ ДНУ, 2016. – С. 177– 211.
Низовой национализм как форма общественных отношений в поздней Российской империи: эмоционологический анализ «немецкого вопроса» //Харківський історіографічний  сбірник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - С. 128 – 148.
Mennonite privileges and Russian modernisation: Communities on a path leading from separateness to  legal and social integration (1789 – 1900) // European Mennonites and the Challenge of Modernity over five centuries: contributors, detractors and adapters. – North Newton, Kansas: Bethel College, 2016. – P. 143–159.
Н.Х. Бунге о колонизации, проблемах окраин и немецком вопросе в системе социальных конфликтов Российской империи: между двумя концепциями внутренней политики последней трети ХІХ в. // Вопросы германской истории. – Днепр, 2017. – С. 22 – 35.