Шабанова Юлія Олександрівна

jshabanova@ukr.net

Дата народження: 14.03.1963 

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і педагогіки, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет».
У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему: «Метафізика в філософії Артура Шопенгауера» (ДНУ імені О.Гончара)
У 2007 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему: «Трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики» (ДНУ імені О.Гончара).
Почесні звання: Відмінник освіти України (2005); Заслужений працівник освіти України (2017).
Сфера наукових інтересів:  західноєвропейська філософія середньовіччя та некласичного періоду; питання духовності в науці, освіті, культурі,  музиці.
Ключові слова: духовність, трансперсональна метафізика, філософська містика, ірраціоналізм, культура, освіта, теософія, метафізика музики.

Соціальні мережі: 
ORCID
Researcher ID
Facebook
Google Scholar

Основні наукові твори:

Монорафії та підручники

Шабанова Ю.А.  За гранью рационального. Иррациональная метафизика Артура Шопенгауэра и пути становления духовной культуры XIX-XX веков. Монография.– Дн-ск: НГУ, 2002. – 148 с.

Шабанова Ю.А.  Трансперсональная метафизика Мастера Экхарта. Монография.– Дн-ск.: НГУ, 2005.– 238 с.

 Шабанова Ю.А. Теософия в ракурсе философского и социокультурного осмысления. Монография. – Дн-ск: НГУ, 2011. – 141 с.

 Шабанова Ю.А. Теософия: история и современность. Монография. – Харьков:ФЛП Панов А. Н., 2016 — 198 с. 

 Шабанова Ю. А. Философия и музыка: место встречи – человек. Монография – Днепр: ЛИРА, 2017. – 172 с.

 Шабанова Ю.О., Яременко І.А., Тарасова Н.Ю., Історія  філософії: Сучасні комунікативні вчення.  Навчальний посібник. Рекомендовано МОНмолодьспорт. – Дн-вськ: НГУ, 2012. – 150 с.

Шабанова Ю.О., Тарасова Н.Ю., Дичковська О.Я. Історія української культури : навч. посіб.  для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання /  – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 141 с.

  Шабанова Ю.О. Системний підхід у вищий школі / підручник для студентів магістратури за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» – Д.: НГУ, . – Д. : НГУ, 2014. - 120 с.

Статті

Shabanova Y. (2018) Substantiating Standards for Training PhDs in Technical Universities of Ukraine (Case Study of the National Mining University, Dnipro, Ukraine). In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 716. Springer, Cham 2018, pp 762-767.

Шабанова Ю.О. Реформаторська педагогіка як концептуальна основа якісних змін в сучасній українській освіті / Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14 грудня 2017 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. - 300 с. – С.10-16.

Шабанова Ю.А.  Homo culturae или «спасительная обречённость» на культурное самосохранение / Гуманітарне знання у викликах сучасності: Збірка наукових праць  / до 55 – річниці кафедри філософії і педагогіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет / відп. ред. Ю.О. Шабанова; – Д.:НГУ, 2017. – 204 с.  – С. 7-17

Шабанова Ю.А. Мистический аспект антропологии Эдит Штайн: от феноменологии к томизму / Антропологічні виміри філософських досліджень, вип. 10 – Дн-ск.: ДНУЖТ, 2016, – С. 107-120.

Шабанова Ю.А. Философская мистика в пространстве западноевропейской философии / Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць.  – Вип.1. – Д:ДНУЗТ, 2012. – С.117-121.

Shabanova J. Science and art through the prism of eternal philosophy / The Inspirational Mind: Fusing Love and Knowledge for Human Welfare. – Dnipro, 2017. – C. 20-32

Shabanova Y. Socio-Worldview Aspect of Energy Efficiency in the Context of the Postmaterialistic Paradigm of Science / Advanced Engineering Forum, Vol. 25, 2017, – S. 54-63

Shabanova  Y. The Context of the Postmaterialistic Paradigm of Science / Energy Efficiency  and energy saving 2017. Materials of  the international scientific & practical conference. Ministry of Educ. & Science of Ukraine, National Mining University. – Dnipro: NMU, 2017. – S. 57.

Szabanowa J. Mistuka w twórczości Edyty Stein: od fenomenologii do tomizmu / Edita Stein Europa i jej tożsamość. – Wrocław Totem, 2017.– S. 136-148.

Шабанова Ю.О. Символизм слова в теософской концепции музыкального творчества А.Н.Скрябина / Слово як осереддя буття. Збірник наукових праць. – Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С.156-165.

Shabanova Julia. Scientific, Religious, and Philosophical Synthesis Grounds in H.P. Blavatsky Theosophical Studies/ British Journal of Education and Science No.1.(5), January-June / - London: London University Press 2014, - С. 515-520.

Шабанова Ю.А. Универсализм П.А. Флоренского в контексте историко-философской концепции мыслителя / Історія філософії у вітчизняній духовній культурі (Серія «Університетський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип..11)– Полтава ТОВ «АСМІ», 2014. – С108-121.

Шабанова Ю.А. Современная философия в вопрошании целостности / Практична філософія. – Київ:ПАРАПАН. 2013 №3, -С.184-190.       

Shabanova J.A., Osipov A. A. Theoretical and Practical Aspects of Magic Text’s Being / MAGICAL TEXTS IN ANCIENT CIVILIZATIONS: Texts, Themes, Interpretations. The Polish Journal of the Arts and Culture. № 9 (1/2014) - P 165-272.

Shabanova J.O.Entwicklung der Ingenieurpädagogik in der Ukraine. / Renaissance der ingenieurpädagogik entwicklugslinien im europäischen raum. Kurzfassungen der Beiträge Dresden, 2011. - S 29-37.

Шабанова Ю.А. Эквивокация бытия как модус философской мистики Мастера Экхарта / Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Тайное и явное: многообразие репрезентаций эзотеризма и мистицизма.— СПб.: РХГА, 2011. — 207 c.- С.91-105.

Shabanova J.O. Humane pedagogic as conceptual foundation of engineering education. / Diversity unifies - Diversity in Engineering Education". - Trnava, 2010. – С. 219- 225.

Шабанова Ю.А. Мистика и метафизика: философское поле напряжённости. / Рациональность и вера.. – СПб, 2009. – С.117 – 127.

Shabanova J.O. Forming of engineer ethical competences: interactive training experience engineering competencies -traditions and innovations” / Proceedings of the 37th International IGIP Symposium. Moscow, 2008. - Р.187-188.

Shabanova J.O. The magistrates of higher school pedagogic as actual opportunity of technical teacher training. / Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence Proceedings SEFI and IGIP Joint Annual Conference 2007. - Miskols, Hungary – S.251-252