Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

Іваненко Валентин Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, завідувач кафедри російської історії, академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Заступники голови редакційної колегії:

Квітка Сергій Андрійович, кандидат філософських наук, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.

Кривошеїн Віталій Володимирович, завідувач кафедри соціології, професор кафедри політології, доктор політичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Шевцов Сергій Вікторович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Шляхов Олексій Борисович, завідувач кафедри української історії та етнополітики, доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.


Члени редакційної колегії:

Аяган Буркитбай Гельмановичдоктор історичних наук, професор, академік НАН РК, директор Інституту історії держави МОН РК, Казахстан.

Венгер Наталія Вікторівна, завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Висоцький Олександр Юрійович, доктор політичних наук, професор кафедри історії та українознавства, Національна металургійна академія України, Україна.

Вятр Єжі, ректор Європейської вищої школи права й управління, доктор політичних наук, професор, Європейська вища школа права й управління (Варшава, Польща).

Гнатенко Петро Іванович, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Городяненко Віктор Георгійович, член Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування, заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор кафедри соціології, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Жук С.І., доктор історичних наук, професор кафедри історії, Університет Бол Стейт, (Індіяна, США).

Катаєв Станіслав Львович, доктор соціологічних наук, професор, старший науковий співробітник, Департамент соціологічних досліджень «ЦСПД», Україна.

Кирилюк Федір Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор кафедри політології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. К

Корх Олександр Миколайович, проректор, завідувач кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін, доктор філософських наук, професор, Академія митної служби України, Україна.

Лісеєнко Олена Василівна, доктор соціологічних наук, професор, старший науковий співробітник, Департамент соціологічних досліджень «ЦСПД», Україна.

Лобанова Алла Степанівна, завідувач кафедри соціології та економіки, доктор соціологічних наук, професор, Криворізький національний університет Криворізький педагогічний інститут, Україна.

Лобода Юрій Олександрович, кандидат філософських наук, доцент; дослідник Об’єднаної мережі досліджень цивільно-військової взаємодії Університету Північної Кароліни в Грінсборо, США.

Нікілєв Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Окороков Віктор Броніславович, завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Осетрова Оксана Олександрівна, завідувач кафедри соціальної роботи, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Побочий Іван Андрійович, завідувач кафедри соціології та політології, доктор політичних наук, професор, Національна металургійна академія Украіни, Україна.

Пронякін Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Робертс Кен, почесний професор факультету соціології, соціальної політики та кримінології, доктор соціологічних наук, професор, Університет Ліверпуля (Великобританія).

Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету, доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Святець Юрій Анатолійович, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Сергєєв Вячеслав Сергійович, завідувач кафедри міжнародних відносин доктор політичних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Сергєєв Вячеслав Сергійович, завідувач кафедри міжнародних відносин доктор політичних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Сидиков Ерлан Батташевич, доктор історичних наук, професор, ректор Євразійського національного університету ім. Л.М. Гумильова, голова Національного конгресу істориків РК, Казахстан.

Схюрман Паул, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Erasmus University Rotterdam, Нідерланди.

Третяк Олексій Анатолійович, завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Токовенко Олександр Сергійович, академік Української Академії політичних наук, декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин, доктор філософських наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Тупиця Олег Леонідович, доктор політичних наук, професор кафедри політології, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

Удод Олександр Андрійович, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач відділу української історіографії, доктор історичних наук, професор, Інституту історії України НАН України, Україна.

Хейнемаа Сара, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, University of Helsinki (Фінляндія).

Хижняк Лариса Михайлівна, завідувач кафедри прикладної соціології, доктор соціологічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Каразіна, Україна.

Хміль Володимир Васильович, завідувач кафедри філософії і соціології, доктор філософських наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна.

Шабанова Юлія Олександрівна, завідувач кафедри філософії та педагогіки, доктор філософських наук, професор, Національний гірничий університет, Україна.

Щудло Світлана Андріївна, доктор соціологічних наук, професор, старший науковий співробітник, Департамент соціологічних досліджень «ЦСПД», Україна.